Skip to Content

MRI-onderzoek van de borsten

Uw behandelend arts heeft voor u een MRI-onderzoek van de borsten aangevraagd. Het doel van het onderzoek is om door middel van doorsnede foto's te kijken of er afwijkingen zijn in de borsten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant en beoordeeld door een radioloog (gespecialiseerd arts).

BELANGRIJK!

Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken u vriendelijk zich 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis.
Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wanneer u uw menstruatiecyclus heeft, wordt de mri van de borsten bij voorkeur tussen de 7e en 14e dag uitgevoerd. Dit geldt ook bij de aanwezigheid van een spiraal.

!Let op: bent u zwanger, of denkt u zwanger te zijn? Overleg dan met de arts, want als u zwanger bent mag u geen MRI onderzoek ondergaan, en/of mag u niet in de onderzoeksruimte aanwezig zijn.

Wat is een MRI-onderzoek

MRI staat voor Magnetisch Resonantie Imaging. Bij een MRI-onderzoek worden er doorsnede foto's van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. In uw geval de borsten. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterke magneet en radiogolven. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Met behulp van de magneet en de radiogolven worden in het lichaam bepaalde signalen opgewekt. Een antenne ontvangt deze signalen en een computer zet de signalen om in beelden. De beelden laten de doorsneden van de borsten zien.

Belangrijk

Een MRI–onderzoek kan in de volgende gevallen niet plaatsvinden:

 • u heeft (resten van) metaalsplinters in het oog.
 • u heeft metalen implantaten/prothese korter dan zes weken geplaatst

Een MRI–onderzoek kan soms niet plaatsvinden in deze situaties:

 • u heeft een binnenoor implantaat (cochleair implantaat);
 • u heeft een pacemaker. De pacemaker kan door het magneetveld ontregeld raken. Steeds meer pacemakers kunnen in de MRI. De afspraak wordt dan in samenspraak met de pacemakertechnicus gepland.
 • u heeft een metalen kunsthartklep;
 • u heeft aneurysmaclips in het hoofd;
 • u heeft een neuro-stimulator;
 • u heeft een niet te verwijderen insuline- of andere geneesmiddelenpomp;
 • u heeft een glucosesensor; deze dient voorafgaand aan het onderzoek verwijderd te worden;
 • u kunt niet langdurig stil en/of plat liggen;
 • u bent zwaarder dan 150 kg;
 • u bent zwanger.

Een MRI-onderzoek van de borsten kan niet plaatsvinden wanneer u borstvoeding geeft.

Overleg in bovenstaande situaties met uw behandelend arts.

Claustrofobie

Het is voor mensen met claustrofobie (angst in kleine ruimtes) niet prettig om een MRI-scan te ondergaan. Het te onderzoeken lichaamsdeel komt in het midden van de tunnel te liggen. Afhankelijk van het onderzoek wordt bepaald of u eerst met uw voeten of hoofd de tunnel in gaat. De tunnel blijft altijd open en licht, en waar mogelijk krijgt u een spiegeltje mee waarmee u uit de tunnel kunt kijken. Overleg met uw aanvragend arts over rustgevende medicatie indien u claustrofobisch bent en het idee hebt dat dit nodig zal zijn. Op de afdeling radiologie is geen rustgevende medicatie verkrijgbaar.

Screeningsformulier

Bij het inplannen van de MRI-scan dient er een screeningsformulier door u te zijn ingevuld. Is dit nog niet gebeurd? Klik dan hier voor het screeningsformulier of het screeningsformulier voor kinderen. U kunt het formulier nu downloaden, uitprinten en invullen. Stuur het ingevulde formulier naar: Ziekenhuis Bernhoven t.a.v. afdeling radiologie. Antwoordnummer 10140, postcode 5400 VB te Uden.

Zijn er risico's en complicaties?

Een MRI-onderzoek is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen. Het contrastmiddel dat u krijgt kan in een zeer zeldzaam geval een allergische reactie geven.

Verhinderd, en dan?

Wanneer u onverwacht verhinderd bent voor het onderzoek, geef dit dan tijdig door aan de afdeling radiologie. Een ander kan dan in uw plaats worden geholpen.
Telefoonnummer afdeling radiologie: 0413 - 40 19 62

Hoe bereidt u zich voor?

 • voor dit MRI-onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt gewoon eten, drinken en uw gebruikelijke medicijnen innemen
 • tijdens het onderzoek mag u geen metalen voorwerpen bij u dragen. Waardevolle en niet noodzakelijke metalen bezittingen (zoals: munten, haarspelden, gekleurde lenzen, betaalpassen, creditcards, pennen, sieraden, horloge) kunt u daarom beter thuis laten. Eventuele spullen kunt u in het kleedhokje achterlaten. Er is een kluisje aanwezig voor waardevolle spullen, vraag hier naar.
 • u wordt verzocht om tijdens het onderzoek geen oogmake-up en/of gekleurde lenzen te dragen omdat hier vaak ijzerhoudende deeltjes in zitten die het onderzoek kunnen beïnvloeden
 • het contrastmiddel dat u krijgt tijdens dit onderzoek heeft invloed op eventuele bloeduitslagen. Wanneer u nog bloed moet laten prikken kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 24 uur na het onderzoek
  Lukt dit niet, vertel dan bij het laboratorium dat u een onderzoek met contrastvloeistof heeft gehad.

Onderzoek

Melden

Wij verzoeken u vriendelijk om u tien minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, route 040. Dit in verband met de strakke planning en eventuele voorbereidingen op het onderzoek.

Gang van zaken onderzoek

 • Voor dit onderzoek kunt u alleen een onderbroek en sokken en eventueel een legging (zonder metaal) aanhouden.
 • De borsten moeten onbedekt zijn. U krijgt van ons een jasje dat u tijdens het onderzoek kunt dragen.
 • Een eventueel kunstgebit/prothese zult u uit moeten doen.
 • Ook al uw sieraden (horloge, ringen, haarspeldjes e.d.) moet u af doen.
 • Voordat het onderzoek begint, wordt er bij u een infuusnaald in de arm ingebracht. Dit is nodig voor het contrastmiddel dat u tijdens het onderzoek toegediend krijgt. Alleen in enkele gevallen is dit infuus niet nodig, wij informeren u daar dan op dat moment over. In de arm waar de contrastvloeistof wordt ingespoten, kunt u kort een warm of koud gevoel krijgen.
 • Ook krijgt u een plakker op uw rechter borst ter markering.
 • In de onderzoeksruimte gaat u op de buik op de onderzoekstafel liggen.
 • Uw borsten liggen in de ontvanger en uw hoofd moet recht vooruit op een voorhoofdssteun liggen.
 • De tafel wordt in een tunnel geschoven. De tunnel is aan het begin en aan het einde open. Vervolgens worden de doorsnedefoto’s van uw borsten gemaakt. Bij het maken van de foto's is het belangrijk dat u stil blijft liggen. Tijdens het onderzoek hoort u een hard kloppend, onaangenaam geluid. Om dit geluid voor u te verminderen, krijgt u een koptelefoon met muziek op. U kunt uw eigen muziek meenemen. Als u liever geen koptelefoon op heeft, kunt u om oordoppen vragen.
 • Ondanks het geluid is er via een intercomsysteem en een alarmbel contact mogelijk met de laborant. Ook wordt u vanuit de bedieningsruimte via het glas in de gaten gehouden.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het MRI onderzoek van de borsten duurt ongeveer 35 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u naar huis kunt gaan. Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten. De contrastvloeistof, die tijdens het onderzoek is ingespoten, verdwijnt vanzelf weer uit uw lichaam (via de nieren en de blaas). Door na het onderzoek wat meer te drinken, raakt u de contrastvloeistof sneller kwijt.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Hiervan stuurt de radioloog een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62