Skip to Content

Neusamandel verwijderen bij kinderen

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een operatie om de neusamandel weg te laten halen. In medische taal noemen we dit adenotomie. In deze folder leest u meer informatie over een adenotomie, de operatie en de nazorg. Algemene informatie over de opname leest u in de folder Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een operatie.

Wat zijn amandelen?

Amandelen zijn kleine orgaantjes die achter in de keelholte zitten. Ieder mens heeft twee keelamandelen en één neusamandel. De keelamandelen kunt u zien als u achter in de keel kijkt. De neusamandel kunt u niet zien omdat deze amandel achter de neus zit. Amandelen zijn in het algemeen nuttig, ze vergroten de weerstand tegen ziektes. Amandelen spelen mede een rol bij de afweer tegen infecties.

Waarom de neusamandel laten verwijderen?

Soms raken de amandelen zelf geïnfecteerd, ze worden dik en pijnlijk. Uw kind heeft meestal koorts en voelt zich ziek. Een ontstoken amandel kan ook een rol spelen bij een middenoorontsteking of een neusverkoudheid.
Ook klachten als slecht slapen, snurken, weinig eetlust en hangerigheid kunnen door de amandelen komen. Omdat sommige kinderen meer last dan voordeel van amandelen hebben, is het in die gevallen beter de amandelen te verwijderen.

Wat gebeurt er bij de operatie?

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Tijdens de operatie verwijdert de KNO-arts de neusamandel via de mond. De wond wordt niet gehecht. Het verwijderen van de neusamandel bij een kind duurt meestal 15 minuten.

Na de operatie

Algemeen

Na de operatie kan uw kind wat last hebben van hoofdpijn en/of misselijkheid. Deze klachten kunnen optreden door de verdoving (narcose) die is toegediend, de klachten verdwijnen vrij snel (binnen enkele uren tot soms enkele dagen). Ook kan uw kind last hebben van wat keelpijn, dit is van het buisje dat tijdens de operatie is ingebracht in de keel van uw kind.

Specifiek

Voor de genezing van de wond moet uw kind, als hij of zij goed wakker is regelmatig kleine beetjes ijskoud water of limonade zonder prik drinken en regelmatig de neus voorzichtig snuiten. Bovendien kan er de eerste uren nog wat bloederig slijm uit de neus of mond komen, een normaal verschijnsel dat vanzelf over gaat.

Wat zijn de risico's?

Complicaties komen bij deze ingreep bijna nooit voor. Bij het verwijderen van de neusamandel bestaat een kleine kans op het krijgen van een nabloeding. Een bloeding kunt u herkennen doordat uw kind bloed spuugt of doordat er bloed uit de neus komt. Wanneer het bloed bruin van kleur is, betekent dit dat het oud bloed is en hoeft u geen actie te ondernemen. Bij helder rood bloed is er een nabloeding waarvoor u direct contact moet opnemen met het ziekenhuis.

De opname

Uw kind wordt voor deze ingreep enkele uren opgenomen. De Opname/Planning informeert u, ongeveer een week van te voren, over de dag en het tijdstip dat uw kind in Bernhoven wordt verwacht voor de ingreep. De wachttijd kan sterk variëren.

Op de dag van de operatie mag u met maximaal twee ouders/verzorgers bij uw kind blijven. Broertjes en zusjes en overig bezoek kunnen niet aanwezig zijn. Bij de inleiding van de operatie (niet bij de operatie zelf) mag een ouder/verzorger aanwezig zijn. Na de operatie worden geen complicaties verwacht, zodat uw kind thuis kan herstellen.

 • Zorg dat u de pijnstilling (paracetamol) in huis heeft voordat de operatie plaats vindt.

Naar huis

Als alles goed verloopt, kan uw kind een uur na de operatie naar huis. Voor het ontslag komt de KNO-arts niet meer bij uw kind langs.
Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen zo spoedig mogelijk te herstellen. Soms kan de operatie tegenvallen. Uw kind wordt dan voor één of meerdere nachten opgenomen op de Kinder- en jongerenafdeling.
In verband met eventuele misselijkheid en kans op spugen, is het voor uw kind prettiger met eigen vervoer of de taxi naar huis te gaan en niet met het openbaar vervoer. Het is handig om een spuugbakje in de auto te hebben liggen.

Adviezen en instructies voor thuis

Laat uw kind de dag van de operatie rustig aan doen, houdt rekening met eventuele duizeligheid, eerste dag bijvoorbeeld het kind begeleiden bij lopen.

Algemeen

 • Drinken uit een zuigfles of zuigen aan een speen mag de eerste week niet. Sterk zuigen maakt de kans op nabloeding namelijk groter. Bovendien wordt een nabloeding niet opgemerkt wanneer een kind constant op een fopspeen zuigt. Als er een groot gat in de speen zit kan de speen wel kort worden gegeven om uw kind te troosten.

Eten en drinken

 • Bij thuiskomst mag uw kind de dag van de operatie gewoon eten endrinken, maar niet te warm.
 • Is uw kind nog misselijk? Breidt dan langzaam uit naar normaal eten.
 • Voor de genezing van de wond moet uw kind de eerste dag als hij of zij goed wakker is, regelmatig kleine beetje ijskoud water of limonade (zonder prik) drinken.

Temperatuur

 • Het is mogelijk dat uw kind de eerste dagen na de ingreep wat verhoging of koorts heeft. Dit is een normaal verschijnsel.

Pijnstilling

 • Geef uw kind de eerste 48 uur na de operatie zonodig iedere 6 tot 8 uur paracetamol voor de pijn. De hoeveelheid paracetamol die uw kind per keer mag, hangt af van het gewicht van uw kind. De verpleegkundige informeert u hierover.
 • Uw kind mag op de dag van de OK zachtjes de neus snuiten.
 • Eventueel moet u de dag na de operatie starten met neusspray of -druppels (4x daags, zoute spray of zoutoplossing). Dit is om het snuiten van de neus gemakkelijker te laten verlopen en eventuele korstjes te verwijderen. Start hiermee de dag na de operatie en blijft dit doen zolang er korstjes in de neus zitten of de neus verstopt is. De verpleegkundige informeert u hierover.

Douchen en (wond)verzorging

 • Uw kind mag op de dag van de operatie niet te warm baden of onder de douche. Daarna mag uw kind gewoon baden en douchen.
 • Laat uw kind zo min mogelijk zuigen, vermijdt dus bij voorkeur het gebruik van een fopspeen of fles (het zuigen kan namelijk een nabloeding bevorderen door de zuigkracht die op de wond komt te staan). Constant zuigen zorgt ervoor dat een nabloeding niet wordt opgemerkt.

Naar school

 • Uw kind mag na twee dagen weer naar school als hij/zij zich goed voelt en pijnvrij is. Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen.

Naar buiten, sporten, fietsen en zwemmen

 • Uw kind mag de eerste week na de operatie niet sporten of zwemmen.

Controle afspraak

 • U krijgt in principe geen afspraak mee voor een poliklinische nacontrole, bel zelf binnen twee werkdagen na de operatie voor een controleafspraak: 0413 - 40 19 47.

Wat te doen bij problemen?

 • Bel bij acute problemen (een nabloeding, uw kind spuugt helderrood bloed uit of er loopt helderrood bloed uit de neus en dit stopt niet) met het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.
 • Moet u onverhoopt naar de SEH van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis de borden ‘Spoedpost Bernhoven’.
 • Wat is een nabloeding? Als er bloed uit de mond/neus drupt, kunt u uw kind voorover laten buigen om het bloed weg te laten lopen. Twijfelt u, neem dan contact op met de spoedeisende hulp.
 • Bel bij problemen (aanhoudend braken, veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers) die ontstaan binnen 24 uur na de operatie binnen kantooruren de polikliniek KNO-heelkunde (0413 - 40 19 47) en buiten kantooruren met
  het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.
 • Bel bij problemen (veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers, of na drie dagen nog koorts) die ontstaan 24 uur na de operatie de polikliniek KNO-heelkunde of uw huisarts.
 • Bij acute problemen belt u binnen kantooruren de polikliniek KNO: 0413 - 40 19 47; buiten kantooruren belt u de receptie van Bernhoven: 0413 - 40 40 40.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over deze behandeling, stel deze gerust op de dag van de behandeling. Ook kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de polikliniek KNO op telefoonnummer: 0413 - 40 19 47, route 020.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over het verwijderen van neusamandelen vindt u ook op de website van de Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde:
www.kno.nl.