Skip to Content

Nierfalen

Met nierfalen wordt bedoeld de periode die voorafgaat aan de nierfunctievervangende behandeling. De verpleegkundige informeert u over een eventuele nierfunctievervangende behandeling in de toekomst. Bij een nierfunctie onder de < 20 procent, wordt u door uw nefroloog doorverwezen naar de nierfalenverpleegkundige.

In deze folder informeren wij u over:

  • Keuze
  • Dialysecentrum
  • Dossiervorming
  • Naslagwerk
  • Klachten
  • Belangrijke telefoonnummers

Keuze

Om een juiste keuze te kunnen maken wordt u in twee à drie gesprekken van ongeveer één uur, geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van nierfunctievervangende behandelingen en wordt ook uitleg gegeven over de keuze van ‘niet’ starten (conservatieve therapie) van een nierfunctievervangende behandeling en het vervolg hiervan.

Het zou fijn zijn als uw partner en/of naasten bij de gesprekken aanwezig zijn, zodat u op een later tijdstip met hen over de verkregen informatie in de thuissituatie kunt napraten.

Na deze gesprekken kunt u een overwogen keuze maken met uw partner, naasten en uw behandelend nefroloog. Bekijk onderstaand een voorlichtingsfilm over nierfalen. Dit filmpje legt op eenvoudige wijze aan u uit wat nierfalen betekent.

Dialysecentrum Bernhoven

Het dialysecentrum bevindt zich op de tweede etage van Bernhoven in Uden, route 210.

Het personeel bestaat uit een klein team van dialyseverpleegkundigen die nauw samenwerken met de nefrologen. Het team wordt ondersteunt door helpende, secretaresses, maatschappelijk werker en diëtisten.

Dossiervorming

Er wordt van u een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) aangemaakt. U heeft recht op informatie, inzage in het dossier, bescherming van privacy, overdracht van gegevens en zorgvuldige omgang en verwijdering van gegevens comform de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Naslagwerk

Tijdens uw gesprekken wordt informatie over nierfalen met u besproken.

Van uw nefroloog ontvangt u de consultkaart, waarin diverse mogelijkheden van nierfunctievervangende behandelingen staan beschreven en waarvan uw nefroloog direct aangeeft wat uw persoonlijke mogelijkheden zijn.

Op internet kunt u ook informatie vinden via de onderstaande websites:

Klachten

Bent u niet tevreden over uw behandeling of verblijf dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken met de nefroloog of verpleegkundige. U kunt daarvoor ook hulp vragen bij de patiëntenservice of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. In de folder ‘klachtenprocedure in Bernhoven’.

Hierin leest u alles over de klachtenbehandeling van Bernhoven.

Belangrijke telefoonnummers

  • Dialysecentrum Bernhoven: 0413-40 23 50
  • Receptie Bernhoven: 0413-40 40 40