Skip to Content

Nierfalen

Met nierfalen wordt bedoeld de periode die voorafgaat aan de nierfunctievervangende behandeling. De verpleegkundige informeert je over een eventuele nierfunctievervangende behandeling in de toekomst. Bij een nierfunctie onder de < 20 procent, word je door jouw nefroloog doorverwezen naar de nierfalenverpleegkundige.

In deze folder informeren wij je over:

  • Keuze
  • Dialysecentrum
  • Dossiervorming
  • Naslagwerk
  • Klachten
  • Belangrijke telefoonnummers

Keuze

Voorafgaand aan de voorlichtingsgesprekken met de nierfalenverpleegkundige word je gezien door medisch maatschappelijk werk of de geriater. Deze afspraak is bedoeld om informatie te verkrijgen over jou als persoon en jouw omgeving. En helpt je later samen met jouw omgeving en de nefroloog om een goede keuze te maken.

Om een juiste keuze te kunnen maken word je in twee à drie gesprekken van ongeveer één uur, geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van nierfunctievervangende behandelingen en wordt ook uitleg gegeven over de keuze van ‘niet’ starten (conservatieve therapie) van een nierfunctievervangende behandeling en het vervolg hiervan.

Het zou fijn zijn als jouw partner en/of naasten bij de gesprekken aanwezig zijn, zodat je op een later tijdstip met hen over de verkregen informatie in de thuissituatie kunt napraten.

Na deze gesprekken kun je een overwogen keuze maken met uw partner, naasten en jouw behandelend nefroloog. Bekijk onderstaand een voorlichtingsfilm over nierfalen. Dit filmpje legt op eenvoudige wijze aan je uit wat nierfalen betekent.

Dialysecentrum Bernhoven

Het dialysecentrum bevindt zich op de tweede etage van Bernhoven in Uden, route 210.

Het personeel bestaat uit een klein team van dialyseverpleegkundigen die nauw samenwerken met de nefrologen. Het team wordt ondersteunt door assistenten, secretaresses, maatschappelijk werker en diëtisten.

Dossiervorming

Er wordt voor je een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) aangemaakt. Je hebt recht op informatie, inzage in het dossier, bescherming van privacy, overdracht van gegevens en zorgvuldige omgang en verwijdering van gegevens comform de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Naslagwerk

Tijdens jouw gesprekken wordt informatie over nierfalen met je besproken.

Van jouw nefroloog ontvang je de consultkaart, waarin diverse mogelijkheden van nierfunctievervangende behandelingen staan beschreven en waarvan jouw nefroloog direct aangeeft wat jouw persoonlijke mogelijkheden zijn.

Op internet kun je ook informatie vinden via de onderstaande websites:

Klachten

Ben je niet tevreden over jouw behandeling of verblijf dan kun je dit het beste zo snel mogelijk bespreken met de nefroloog of verpleegkundige. Je kunt daarvoor ook hulp vragen bij de patiëntenservice of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. In de folder ‘klachtenprocedure in Bernhoven’.

Hierin lees je alles over de klachtenbehandeling van Bernhoven.

Belangrijke telefoonnummers

  • Dialysecentrum Bernhoven: 0413-40 23 50
  • Receptie Bernhoven: 0413-40 40 40