Skip to Content

Opspuiten stembanden (augmentatie) onder algehele verdoving

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u tijdens de operatie de stembanden worden opgespoten. Dit heet in medische taal 'augmentatie'. In deze folder leest u hoe een augmentatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Waarom een augmentatie?

Als de stembanden niet goed sluiten is het spreken vaak erg vermoeiend. Het kost veel energie om te spreken. Het niet goed sluiten van de stembanden kan ontstaan bij een verlamming van een van de stembanden, maar kan ook komen door het ouder worden, waardoor de spier in de stembanden minder krachtig wordt. Door een augmentatie van de stembanden kun je de sluiting verbeteren waardoor het vaak minder vermoeiend is om te spreken. Ook verbetert vaak de hoestkracht. De augmentatie gebeurt in Bernhoven onder algehele verdoving. Het middel dat wordt gebruikt voor de augmentatie is een tijdelijk middel. Dit middel blijft gemiddeld 6-12 maanden in de stemband aanwezig.

Hoe bereidt u zich voor?

Opname

Voor deze ingreep wordt u één dag opgenomen op het ambulant centrum/ dagbehandeling in Bernhoven, route 140. De afdeling opname planning vertelt wanneer u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek).

Preoperatief Poliklinisch Onderzoek (PPO)

Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog, dat is de specialist die voor de verdoving zorgt. Hij of zij legt u uit hoe de verdoving werkt.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Belangrijk

Na de ingreep kunt u zich suf voelen van de verdoving. Zorg daarom dat er iemand meekomt die u naar huis brengt. U mag namelijk niet zelf autorijden.

Wat als u niet kunt komen?

Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, bel dan op tijd naar de polikliniek via 0413 - 40 19 17. Dan maken we een nieuwe afspraak.

Waar moet u zijn?

Op de afgesproken datum en tijdstip meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum/ dagbehandeling Bernhoven, route 140. U krijgt van de verpleegkundige een pijnstiller / eventueel slaapmiddel ter voorbereiding op de ingreep.

De verdoving

In overleg met uw arts is besloten dat de augmentatie gebeurt onder algehele verdoving (= narcose). Deze verdoving krijgt u via een infuus in uw arm. Als nog vragen heeft over de verdoving vraag dit dan tijdsens het spreekuur PPO.

De verloopt de operatie?

De operatie gebeurt op de operatiekamer. De stembanden worden met behulp van een microscoop (via een buis) nauwkeurig bekeken. De buis wordt via de mond ingebracht. Onder zicht van de microscoop spuit de KNO arts het middel in de stemband, zodat de sluiting van de stembanden weer beter wordt.

Na de operatie

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Hier worden uw bloeddruk, pols en ademhaling goed in de gaten gehouden. Als u zich weer wat beter voelt en heeft geplast gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. Hier haalt de verpleegkundige het infuus weg.

U hoeft uw stem niet te laten rusten na de operatie, wel adviseren we u om niet te fluisteren, te kuchen en de keel te schrapen. Ook mag gedurende deze periode niet gerookt worden. Roken is altijd schadelijk voor de stembanden en kan leiden tot ernstige blijvende schade van de stembanden.

Zijn er risico's en complicaties?

Na de ingreep kan uw keel wat gevoelig zijn, soms voelt de tong wat verdoofd aan. Dit duurt vaak kort en verdwijnt van zelf. Door het gebruik van een starre metalen buis moeten uw tanden of bovenkaak (bij gebitsprothesedragers) beschermd worden tegen beschadiging. Zeer zelden treedt desondanks toch een beschadiging op van gebit of slijmvlies van de bovenkaak. Als dit bij u is gebeurt moet u dit tegen de behandelend arts zeggen. Het doel is om de stem te verbeteren door de operatie, maar heel zelden kan het voorkomen dat de stem verslechterd doordat de filler niet op de juist plaats in de stemband terecht is gekomen.

Naar huis en dan?

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis, daarop staat wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 20, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Wanneer er tijdens de ingreep weefsel is weggenomen en is opgestuurd voor nader onderzoek, bespreekt de KNO-arts de uitslag hiervan tijdens de controleafspraak. Op de operatiedag zelf krijgt u nog géén uitslag.

Adviezen voor thuis

Na de ingreep mag u gewoon eten en drinken. Let wel op met het eten van sterk gekruid voedsel en het drinken van hete dranken.

  • De eerste 3 tot 5 dagen na de ingreep doet u het rustig aan. Het is raadzaam om met uw arts te overleggen over het moment waarop u uw dagelijkse werkzaamheden weer kunt hervatten.
  • Het is mogelijk dat de KNO-arts u adviseert om (binnen één week) na de ingreep een bezoek aan uw behandelend logopedist te brengen. Het is handig hier ruim vóór de ingreep alvast een afspraak voor te maken met uw logopedist ( wachtlijst!).

De stembanden

De stembanden zitten in het strottenhoofd. De stembanden gaan open op het moment dat we inademen en ze sluiten als we geluid maken of als we willen hoesten. Om een helder en krachtig stemgeluid te maken zijn twee dingen van belang. De stembanden moeten goed sluiten, anders ontsnapt er valse lucht, je wordt dan hees. En de stembanden moeten soepel kunnen trillen. Is dit niet het geval dan word je schor.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.