Skip to Content

Preverbale logopedie

Deze folder is ontwikkeld voor ouders en/of verzorgers met een jong kind met eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen. In deze folder lees je wat preverbale logopedie inhoudt en welke problemen voor kunnen komen.

Preverbale logopedie

Het onderzoeken, observeren en behandelen van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen door een logopedist wordt preverbale logopedie genoemd. In Bernhoven zijn preverbale logopedisten werkzaam. De preverbaal logopedist geeft indien nodig adviezen over voedingshouding, omgeving, materialen en manier van aanbieden. Ook bij de opbouw van het zelf drinken en/of eten na een periode van sondevoeding kan de preverbaal logopedist een rol spelen.

Wanneer kan preverbale logopedie ingeschakeld worden?

De oorzaken van voedingsproblemen kunnen heel verschillend zijn. Preverbale logopedie kan ingeschakeld worden bij bijvoorbeeld te vroeg (prematuur) geboren kinderen en kinderen met een te laag geboortegewicht (dysmatuur). Deze groep wordt gevolgd via poli VROEG. Voor meer informatie over deze poli, lees dan de folder Spreekuur VROEG.

Ook bij syndromen, neurologische problemen, hartproblemen of een lichamelijke oorzaak kunnen voedingsproblemen een rol spelen. Daarnaast zijn er kinderen die negatieve ervaringen hebben opgedaan rondom het eten en drinken en/of het mondgebied. Zij kunnen daardoor eten en drinken gaan vermijden.

Problemen

Kinderen kunnen diverse voedingsproblemen hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Drinken uit borst/fles
  • Eten van een lepel
  • Kauwen
  • Slikken

Betrokken disciplines

Bij voedingsproblemen is een multidisciplinaire aanpak nodig. Dat wil zeggen dat verschillende specialismen of deskundigen gaan samenwerken. De preverbaal logopedist werkt samen met de kinderarts, fysiotherapeut, verpleegkundige, pedagogisch medewerker, kinderpsycholoog en diƫtist.

Adviezen

Als je kind opgenomen is in het ziekenhuis, krijg je als ouders algemene en persoonlijke adviezen. De adviezen worden altijd op maat gegeven en afgestemd op de behoefte van je kind en de ouders/verzorgers.

Na ontslag uit het ziekenhuis

Wanneer na ontslag uit het ziekenhuis nog logopedische behandeling nodig en gewenst is, zal de preverbaal logopedist van Bernhoven een overdracht sturen naar de preverbaal logopedist die bij het kind en ouders/verzorgers thuis komt.

Heb je nog vragen?

Heb jij of je naasten na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met je logopedist of afdeling logopedie.

  • Logopedie via telefoonnummer 0413 - 40 19 35