Skip to Content

Psychosociale begeleiding van mensen met kanker

Het hebben van kanker is een zware belasting (óók psychisch) voor zowel patiënt als zijn/haar omgeving. In deze folder leest u over de invloed die kanker op uw leven en dat van uw naasten kan hebben. U vindt informatie over psychosociale hulp en begeleiding die u kunt krijgen vanuit de afdeling medisch maatschappelijk werk van Bernhoven. Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden.

Het hebben van kanker

Door betere behandelingen hebben mensen met kanker tegenwoordig een grotere kans op genezing dan vroeger. Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte die uw leven fors overhoop kan halen. Veel mensen hebben tijdens en na de behandeling tegen kanker moeite om hun leven weer op te pakken. Ze zijn bijvoorbeeld snel vermoeid, hun conditie is achteruit gegaan of ze hebben last van angst en somberheid.

Misschien herkent u dit wel: terug verlangen naar de tijd voordat de ziekte zich openbaarde en niet weten hoe je daarmee om moet gaan.

Een verstoorde balans

De balans in het leven kan danig verstoord worden na een diagnose en/of behandeling van kanker. De ziekte maakt zoveel emoties los en is daarom zo ingrijpend dat naast medische en verpleegkundige begeleiding ook psychosociale zorg belangrijk kan zijn voor u. Het kan prettig zijn om te praten over alles wat u doormaakt, om zaken op een rijtje te zetten, of om u bijvoorbeeld net dat steuntje in de rug te geven waardoor u weer verder kunt, rustiger wordt, misschien wat beter slaapt, weer zin in het leven krijgt of uw zelfvertrouwen voelt toenemen. Soms kan het helpen als u een gesprek aangaat met iemand die uw situatie vanuit een ander perspectief benadert dan bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen.

Een gesprek kan helpen

Gevoelens onder woorden brengen is niet altijd gemakkelijk. Hoe vertelt u bijvoorbeeld dat u bang bent, hoe u met woede omgaat of met het gevoel `waarom moet mij dit overkomen?'. Dat zijn voorbeelden van onbekende emoties waar u mee te maken kunt krijgen. Geconfronteerd worden met een ernstige ziekte brengt met zich mee dat u anders gaat kijken naar de wereld om u heen. U kunt het leven anders gaan ervaren, vanuit een ander perspectief. Dit kan u uit uw evenwicht brengen waardoor het vinden van een nieuwe balans nodig kan zijn. In gesprekken wordt hier professionele aandacht aan geschonken. Vanzelfsprekend zijn deze gesprekken vertrouwelijk.

Wanneer doet u een beroep op het medisch maatschappelijk werk?

De behoefte aan begeleiding is per persoon verschillend. Voor sommigen is die behoefte het sterkst vlak na het horen van de diagnose. Voor anderen ontstaat die behoefte in een later stadium. Het lijkt wel of men dan pas aan zichzelf toekomt of zich dan pas realiseert wat er allemaal gebeurd is. In samenwerking met de afdeling oncologie wordt aan iedereen die een chemokuur ondergaat een kennismakingsgesprek met een medisch maatschappelijk werker aangeboden. Het is ook mogelijk dat u zelf een afspraak maakt met een van de medisch maatschappelijk werkers. Of en wannéér u behoefte heeft aan begeleiding bepaalt u zelf.

Wat kan het medisch maatschappelijk werk voor u doen?

Bernhoven biedt de mogelijkheid tot psychosociale begeleiding vanuit de afdeling medisch maatschappelijk werk. Het medisch maatschappelijk werk biedt ondersteuning bij het zoeken naar een manier om met kanker, de behandeling en de gevolgen hiervan, om te gaan. Die begeleiding geldt niet alleen voor u maar is ook bedoeld voor uw naasten zoals uw partner en/of uw kinderen. Herkent u dingen die in deze folder worden benoemd, aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling medisch maatschappelijk werk.

Daarnaast kan de medisch maatschappelijk werker u informeren en adviseren over de mogelijkheden voor lotgenotencontact, meer gespecialiseerde vormen van psychosociale hulpverlening of revalidatie na de behandeling van kanker.

Hoe maakt u een afspraak?

Binnen Bernhoven kunt u door verschillende behandelaars worden verwezen naar het medisch maatschappelijk werk. Maar ook zonder verwijzing kunt u bij deze afdeling terecht. u kunt ten alle tijde rechtstreeks contact opnemen met de afdeling medisch maatschappelijk werk. Hieronder volgen de adresgegevens en bereikbaarheid.

Bereikbaarheid Medisch Maatschappelijk Werk

  • Telefoon: 0413 - 40 12 51 (Bij geen gehoor belt u naar 0413 - 40 12 52)
  • De polikliniek medisch maatschappelijk werk bevindt zich op route 080

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, neemt u dan gerust contact op met één van de maatschappelijk werkers die hierboven vermeld staan of kijk op onze website www.bernhoven.nl