Skip to Content

Punctie met behulp van CT

Naar aanleiding van een eerder CT-onderzoek krijg je dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s afwijkend weefsel gezien. Jouw behandelend arts heeft met je besproken dat het afwijkende weefsel in het laboratorium nader onderzocht moet worden. Tijdens dit onderzoek wordt daarom een stukje van het afwijkende weefsel weggehaald met behulp van CT-onderzoek. Voor dit onderzoek word je opgenomen op de afdeling Dagbehandeling/Shortstay. Als je al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar je ligt.

BELANGRIJK!
Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken je vriendelijk, nadat je digitaal bent aangemeld, je één uur vóór het afgesproken tijdstip te melden bij balie van radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis. Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dien je je te melden bij de receptie aan de hoofdingang.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij jouw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Wat is een CT–onderzoek?

CT is de afkorting voor Computer Tomografie. Bij een CT–onderzoek wordt er met behulp van röntgenstralen doorsnede foto's gemaakt. Deze foto's geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen of weefsels in het te onderzoeken lichaamsgebied. Het CT–apparaat maakt wel geluid en ziet eruit als een grote kast met een ronde opening.

Risico's en complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als je meerdere onderzoeken hebt ondergaan.

Punctie van de buik

Er is een kans dat er door het prikken een bloeding of infectie in de buik komt. Wanneer er bij de darmen geprikt wordt, bestaat de kans dat er een gaatje in de darm geprikt wordt. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Punctie van de longen

De kans bestaat dat er per ongeluk een gaatje in de long geprikt wordt. Door een gaatje in de long kan een gedeelte van de long inklappen. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Hoe bereid je je voor?

Als je zwanger bent

Als je zwanger bent of denkt zwanger te zijn, bel dan van tevoren met de afdeling radiologie om te bespreken of het onderzoek door kan gaan.

Medicijnen

Als je bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft jouw aanvragend arts aangegeven of en hoe je moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als je bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer je dit onderzoek ondergaat.

Vervoer naar huis

Als er geen complicaties zijn opgetreden, mag je na één tot twee uur naar huis. Je kunt niet zelf naar huis rijden vanwege de medicijnen die je gehad heeft. Zorg er daarom voor dat iemand je komt ophalen na het onderzoek.

Nuchter

Vanaf twee uur voor jouw opname mag je niet meer eten, drinken en roken.

Onderzoek

Waar meld je je?

Drie dagen voor je afspraak krijg je een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meld je je digitaal aan voor je afspraak. Lukt het niet om jezelf thuis aan te melden? Meld je dan met je geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor jou een dagticket met jouw afspraak of afspraken.

Op de afgesproken dag en tijd (één uur vóórdat het onderzoek plaatsvindt) meld je je op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling, routenummer 140. De verpleegkundige van deze afdeling geeft je uitleg over de gang van zaken. Voor je naar de afdeling Radiologie gaat voor de punctie, krijg je medicijnen die je helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. Ook krijg je een infuus in jouw arm. Dit is nodig om bij eventuele complicaties direct medicijnen te kunnen toedienen.

Hoe verloopt het CT–onderzoek?

Zodra je aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige je naar de CT-kamer van de afdeling Radiologie.
Tijdens het onderzoek lig je op een verschuifbare tafel. Voor elke opname word je telkens een stukje verplaatst totdat het te onderzoeken lichaamsgebied volledig is opgenomen. Je hoort hierbij een zoemend geluid van het apparaat. Tijdens het onderzoek moet je stil blijven liggen. De foto's kunnen mislukken als je je beweegt.

Wanneer de radioloog de precieze plaats heeft gevonden van het afwijkende weefsel, wordt deze plaats gemarkeerd met een rastertje. Het rastertje wordt op de huid geplakt en is dan zichtbaar op de foto. De plaats waar de radioloog gaat prikken wordt nauwkeurig aangegeven, met een stift, op de huid. Hierna wordt de huid plaatselijk verdoofd met een injectie. Vervolgens prikt de radioloog met een dunne holle naald op de juiste plek. Deze prik duurt kort, maar kan wel even pijn doen. Verdoven is helaas niet mogelijk. Als de holle naald er weer uitgehaald wordt, wordt er vanzelf een stukje weefsel meegenomen door de vorm van deze naald. De holle naald wordt meerdere keren ingebracht, zodat er meerdere stukjes weefsel uitgehaald worden voor nader onderzoek. Het weefsel wordt nader onderzocht in een medisch laboratorium. Hierna worden nog enkele controle foto’s gemaakt. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en het onderzoek is klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

De verpleegkundigen van de afdeling komen je na het onderzoek weer ophalen.
Als het onderzoek zonder problemen verlopen is, mag je na 1 tot 2 uur weer naar huis. Vanwege de medicijnen mag je niet zelf autorijden.

Uitslag

De uitslag van het onderzochte weefsel is in te zien in het patiëntenportaal MijnBernhoven en wordt naar jouw behandelend arts gestuurd. Deze arts bespreekt de uitslag met je.

Kijk voor meer informatie over MijnBernhoven op patientenportaal MijnBernhoven.

Heb je nog vragen?

Wanneer je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

T 0413 - 40 19 62