Skip to Content

Punctie met behulp van CT

Naar aanleiding van een eerder CT-onderzoek krijgt u dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s afwijkend weefsel gezien. Uw behandelend specialist heeft met u besproken dat het afwijkende weefsel in het laboratorium nader onderzocht moet worden. Tijdens dit onderzoek wordt daarom een stukje van het afwijkende weefsel weggehaald met behulp van CT-onderzoek. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling/Shortstay. Als u al opgenomen bent, wordt het onderzoek begeleid vanuit de afdeling waar u ligt.

BELANGRIJK!
Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken u vriendelijk zich één uur en 15 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling Dagbehandeling, routenummer 140. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis. Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Wat is een CT–onderzoek?

CT is de afkorting voor Computer Tomografie. Bij een CT–onderzoek wordt er met behulp van röntgenstralen doorsnede foto's gemaakt. Deze foto's geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen of weefsels in het te onderzoeken lichaamsgebied. Het onderzoek is volkomen pijnloos. Het CT–apparaat maakt wel geluid en ziet eruit als een grote kast met een ronde opening.

Risico's en complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

Punctie van de buik

Er is een kans dat er door het prikken een bloeding of infectie in de buik komt. Wanneer er bij de darmen geprikt wordt, bestaat de kans dat er een gaatje in de darm geprikt wordt. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Punctie van de longen

De kans bestaat dat er per ongeluk een gaatje in de long geprikt wordt. Door een gaatje in de long kan een gedeelte van de long inklappen. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Hoe bereidt u zich voor?

Als u zwanger bent

Als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, bel dan van tevoren met de afdeling radiologie om te bespreken of het onderzoek door kan gaan.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Vervoer naar huis

Als er geen complicaties zijn opgetreden, mag u na één tot twee uur naar huis. U kunt niet zelf naar huis rijden vanwege de medicijnen die u gehad heeft. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na het onderzoek.

Nuchter

Vanaf twee uur voor uw opname mag u niet meer eten, drinken en roken.

Onderzoek

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken dag en tijd (één uur en 15 minuten vóórdat het onderzoek plaatsvindt) meldt u zich op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling, routenummer 140. De verpleegkundige van deze afdeling geeft u uitleg over de gang van zaken. Voor u naar de afdeling Radiologie gaat voor de punctie, krijgt u medicijnen die u helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. Ook krijgt u een infuus in uw arm. Dit is nodig om bij eventuele complicaties direct medicijnen te kunnen toedienen.

Hoe verloopt het CT–onderzoek?

Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de CT-kamer van de afdeling Radiologie.
Tijdens het onderzoek ligt u op een verschuifbare tafel. Voor elke opname wordt u telkens een stukje verplaatst totdat het te onderzoeken lichaamsgebied volledig is opgenomen. U hoort hierbij een zoemend geluid van het apparaat. Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen.. De foto's kunnen mislukken als u zich beweegt.

Wanneer de radioloog de precieze plaats heeft gevonden van het afwijkende weefsel, wordt deze plaats gemarkeerd met een rastertje. Het rastertje wordt op de huid geplakt en is dan zichtbaar op de foto. De plaats waar de radioloog gaat prikken wordt nauwkeurig aangegeven, met een stift, op de huid. Hierna wordt de huid plaatselijk verdoofd met een injectie. Vervolgens prikt de radioloog met een dunne holle naald op de juiste plek. Deze prik is van korte duur maar pijnlijk. Verdoven is helaas niet mogelijk. Als de holle naald er weer uitgehaald wordt, wordt er vanzelf een stukje weefsel meegenomen door de vorm van deze naald. De holle naald wordt meerdere keren ingebracht, zodat er meerdere stukjes weefsel uitgehaald worden voor nader onderzoek. Het weefsel wordt nader onderzocht in een medisch laboratorium. Hierna worden nog enkele controle foto’s gemaakt. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en het onderzoek is klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na het onderzoek

De verpleegkundigen van de afdeling komen u na het onderzoek weer ophalen.
Als het onderzoek zonder problemen verlopen is, mag u na 1 tot 2 uur weer naar huis. Vanwege de medicijnen mag u niet zelf autorijden.

Uitslag

De uitslag van het onderzochte weefsel wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Deze arts bespreekt de uitslag met u.

Vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

T 0413 - 40 19 62