Skip to Content

Röntgenonderzoek galwegen via drain (cholangiografie)

Uw behandelend arts heeft voor u een röntgenonderzoek van de galwegen aangevraagd. In medische taal wordt dit onderzoek ook wel cholangiografie genoemd. Tijdens dit onderzoek worden met behulp van contrastmiddel röntgenfoto's gemaakt van de galwegen. Op de foto's wordt zichtbaar of het slangetje dat de galvloeistof afvoert (in medische taal drain) nog op de goede plaats zit en voldoende galvloeistof kan afvoeren.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook eventuele  risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.

Risico's en bijwerkingen

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie, routenummer 040.

Hoe verloopt het onderzoek?

De laborant komt u halen uit de wachtruimte en vertelt steeds wat er gaat gebeuren.
In het kamertje naast de onderzoekkamer kleedt u zich gedeeltelijk uit. Uw bovenlichaam moet bloot zijn.
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Boven u hangt een apparaat dat
de foto's maakt. De radioloog spuit via het slangetje dat uit uw buik komt (uw drain) contrastvloeistof in de galwegen. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat de galwegen zichtbaar worden op de foto's. Vervolgens worden foto's van de galwegen gemaakt.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan. U kunt uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Hiervan stuurt hij een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u zal bespreken.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling Radiologie.

Telefoon 0413-401962