Skip to Content

Röntgenonderzoek nierdrain (antegrade pyelo-/ureterografie)

Uw behandelend arts heeft voor u een röntgenonderzoek aangevraagd om te controleren of de nierdrain (slangetje in de nier) voldoende functioneert. Dit onderzoek heet in medische termen antegrade pyelografie/ureterografie. Bij dit onderzoek worden, met behulp van contrastmiddel, röntgenfoto's gemaakt van het slangetje in uw nier. Er wordt gekeken of het slangetje nog op de juiste plaats ligt en of het nog goed werkt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of daar een vermoeden van heeft, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.

Risico’s en bijwerkingen

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

Hoe bereidt u zich voor?

De contrastvloeistof die u krijgt tijdens dit onderzoek heeft mogelijk ook invloed op uitslagen van urineonderzoek. Wanneer u urine bij het laboratorium moet inleveren, kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 3x 24 uur ná het onderzoek

Onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie, routenummer 040.

Hoe verloopt het onderzoek?

De laborant komt u halen uit de wachtruimte en vertelt u wat er gaat gebeuren. In het kamertje naast de onderzoekkamer kleedt u zich uit. Uw bovenlichaam moet ontbloot worden.
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Boven de onderzoektafel hangt een apparaat dat de foto's maakt.
Via het slangetje dat zich in de nier bevindt spuit de radioloog contrastvloeistof in. Het contrastmiddel zorgt ervoor dat de nier met het slangetje duidelijk zichtbaar wordt op de foto’s. Om het slangetje en de nier van alle kanten te kunnen fotograferen, wordt u enkele keren gevraagd om in een andere houding te gaan liggen.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan. Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Hoe lang duurt het?

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Hiervan stuurt hij een verslag naar uw behandelend arts, die vervolgens de uitslag met u zal bespreken.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling Radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62