Skip to Content

Schouder pijnblokkade

Van de suprascapularis zenuw en eventueel de axillaris zenuw

U bent vanwege schouderpijn en bewegingsbeperking van de schouder doorverwezen naar het Regionaal Pijn Centrum. De pijnspecialist heeft voorgesteld bij u een injectiebehandeling voor aanhoudende schouderpijn te verrichten. In deze folder leest u hoe deze behandeling bij het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij van belang kunnen zijn. Meer informatie over het Regionaal Pijn Centrum (pijngeneeskunde).

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Een anesthesioloog of physician assistant voert de behandeling uit. Het kan zijn dat uw behandelaar een enigszins andere werkwijze kiest, die beter aansluit bij uw situatie.

Oorzaken van pijnklachten

Er kunnen verschillende oorzaken voor uw schouderklachten zijn, zoals een scheur van de schouderkapselspieren (cuffruptuur), verkalking of slijtage (arthrose) van de schouder of een vastzittende stijve schouder (frozen shoulder).

Vanuit de hals loopt er een zenuw naar de bovenrand van het schouderblad – de suprascapularis zenuw (scapula = schouderblad). Deze zenuw verzorgt zo'n 70 procent van het gevoel in de schouder en de bewegingen van de schouder.

De axillaris (oksel) zenuw die zich in het bovenste deel van de bovenarm bevindt verzorgt de overige 30% van de schouder en bovenarm (met name de deltaspier, kapsel en kop van de bovenarm.)

Door deze zenuw(en) te behandelen, kan de pijn voor langere tijd worden verminderd en kunt u mogelijk beter bewegen en herstellen.

Er zijn twee soorten behandelingen:

1. Proefbehandeling door plaatselijke verdoving van de zenuw.

U krijgt op de plaats van de zenuw een injectie met een verdovingsvloeistof, vergelijkbaar met een tandartsverdoving. De verdovingsvloeistof werkt al na enkele minuten en kan 2-12 uur duren. Het doel van de proefbehandeling is om te ondervinden of dit de pijn voor het grootste deel vermindert en of definitieve pijnblokkade van deze zenuw zinvol kan zijn. In sommige gevallen geeft de proefbehandeling weinig of geen pijnvermindering (negatieve proef), wat kan betekenen dat de pijn een andere oorsprong heeft en dus ook anders moet worden behandeld.

Bij een positieve proef en dus een duidelijke pijnvermindering, kan er worden besloten tot een definitieve of langdurige pijnblokkade door middel van radiofrequente stroom.

2. PRF (pulsed radiofrequente) stroom behandeling van de zenuw.

De PRF stroom behandeling is vaak de vervolgbehandeling op de behandeling met lokale infiltratie. De zenuw wordt gedurende 4-8 minuten met een stroompje (45Volt) behandeld via een ingebrachte naald. Hierdoor wordt de pijngeleiding van de zenuw sterk afgeremd. Het kan echter 6-8 weken duren voordat het resultaat beoordeeld kan worden. De controleafspraak wordt dan ook na die periode gepland. Meestal is het resultaat langdurig (6-12 maanden).

In beide gevallen wordt de zenuw in beeld gebracht met behulp van een echo apparaat. Dit gebeurt met geluidsgolven en is pijnloos en onschadelijk. Het helpt de pijnspecialist/physician assistant om de juiste plek goed vast te stellen en de naald dicht bij de zenuw te plaatsen.

Voorbereidingen

Vertel het vooraf aan de arts :

 • als u een stoornis heeft van de bloedstolling of als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kunnen zo nodig passende maatregelen worden getroffen om deze medicijnen tijdelijk te staken voorafgaand aan de behandeling,
 • als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft,
 • als u allergisch bent voor: jodium, pleisters, röntgencontrastmiddel of plaatselijke verdovingsmiddelen,
 • als u een pacemaker, interne defibrillator of een neurostimulator heeft.
 • Draag makkelijk zittende bovenkleding.
 • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat u na de behandeling naar huis wordt gebracht door een begeleider.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Gang van zaken tijdens behandeling

 • U meldt zich op de afgesproken tijd bij het ambulant centrum route 140 en neemt na melden bij de receptie plaats in de wachtkamer.
 • In de pijnbehandelruimte worden uw persoonsgegevens nog een keer gecontroleerd: naam en geboortedatum en voor welke behandeling aan welke lichaamszijde u komt. Ook wordt altijd gevraagd of u bloedverdunnende medicatie gebruikt en of ergens allergisch of overgevoelig voor bent.
 • Zodra deze veiligheidscheck is voltooid, neemt u plaats op de behandelstoel. De te behandelen schouder moet te worden ontbloot.
 • De juiste plaats voor de injectie wordt afgetekend op de huid, met ontsmettingsvloeistof ontsmet en u krijgt een huidverdoving.
 • Dan wordt de zenuw op de schouder en eventueel op de bovenarm met behulp van het echo apparaat in beeld gebracht. Voorzichtig wordt een speciale stimulatienaald tot dicht bij de zenuw gebracht. Ter controle wordt de zenuw gestimuleerd met een stroompje en wordt u gevraagd het direct te melden als u een druk of tinteling in de schouder of bovenarm voelt. Er kunnen zowel prikkelingen als spierstimulatie worden opgewekt. Dit geeft zekerheid over de juiste positie van de naald.
 • Hierna wordt de zenuw met verdovingsvloeistof verdoofd of met radiofrequente stroom behandeld.
 • Na enkele minuten is de behandeling klaar en wordt de naald verwijderd.

U krijgt adviezen voor de nazorg, eventuele fysiotherapie en een controle afspraak mee. Ook geeft de behandelaar u altijd een formulier mee waarop staat welke behandeling er precies is uitgevoerd, zodat u dit altijd aan een arts kunt tonen.

Na afloop wordt u begeleid naar het restaurant voor een kopje koffie of thee. Als u zich goed voelt, mag u daarna spoedig naar huis met uw begeleider.

Tijdsduur

De procedure op de operatiekamer duurt ongeveer 10-15 minuten. Alles bij elkaar moet u rekenen op een verblijf van maximaal 1 uur in het ziekenhuis.

Bijwerking

Er bestaat een kans dat u, door de injectie van de verdovingsvloeistof, gedurende enkele uren gevoelsvermindering ervaart in de schouder of arm aan de kant van de behandelde zenuw. Het is ook mogelijk dat uw arm zwaar aanvoelt of zelfs tijdelijk minder krachtig is door de verdovingsvloeistof.

Zijn er complicaties?

Elke medische behandeling kan risico's met zich meebrengen. De proefblokkade of aanvullende behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich mee brengt. Als u de dagen na de behandeling koorts krijgt of zich ziek voelt, neemt u contact op met het Regionaal Pijn Centrum.

Controle

Afhankelijk van het resultaat van de proefbehandeling wordt een aanvullende behandeling of een proefbehandeling op een ander niveau afgesproken. Soms wordt een telefonische controle afgesproken. U krijgt een vervolgafspraak mee naar huis.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft, aarzel dan niet uw vragen te stellen aan uw behandelend arts. U kunt ook contact opnemen met het Regionaal Pijn Centrum, telefoonnummer 0413 - 40 19 87.