Skip to Content

Schouderklachten

Je bent vanwege schouderpijn en bewegingsbeperking van de schouder doorverwezen naar het Regionaal Pijn Centrum. Er kunnen verschillende oorzaken van schouderklachten zijn. Door een zenuw te verdoven en te behandelen, kan de pijn voor langere tijd worden verminderd. In deze folder lees je meer over de behandeling met een injectie.

De pijnspecialist of physician assistant heeft voorgesteld bij jou een injectiebehandeling voor aanhoudende schouderpijn te verrichten. In deze folder lees je hoe deze behandeling bij het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij van belang kunnen zijn. Meer informatie over het Regionaal Pijn Centrum (pijngeneeskunde).

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Een pijnspecialist of physician assistant voert de behandeling uit. Het kan zijn dat jouw behandelaar een enigszins andere werkwijze kiest, die beter aansluit bij jouw situatie.

Oorzaken van schouderklachten

Er kunnen verschillende oorzaken voor jouw schouderklachten zijn, zoals een scheur van de schouderkapselspieren (cuffruptuur), verkalking of slijtage (arthrose) van de schouder of een vastzittende stijve schouder (frozen shoulder).

Vanuit de hals loopt er een zenuw naar de bovenrand van het schouderblad – de suprascapularis zenuw (scapula = schouderblad). Deze zenuw verzorgt zo'n 70 procent van het gevoel in de schouder en de bewegingen van de schouder.

De axillaris (oksel) zenuw die zich in het bovenste deel van de bovenarm bevindt verzorgt de overige 30% van de schouder en bovenarm (met name de deltaspier, kapsel en kop van de bovenarm.)

Door deze zenuw(en) te behandelen, kan de pijn voor langere tijd worden verminderd en kun je mogelijk beter bewegen en herstellen.

Twee soorten behandelingen

Er zijn twee soorten soorten behandelingen voor je schouderklachten.

Proefbehandeling door plaatselijke verdoving van de zenuw

Je krijgt op de plaats van de zenuw een injectie met een verdovingsvloeistof, vergelijkbaar met een tandartsverdoving. De verdovingsvloeistof werkt al na enkele minuten en kan 2-12 uur duren. Het doel van de proefbehandeling is om te ondervinden of dit de pijn voor het grootste deel vermindert en of definitieve pijnblokkade van deze zenuw zinvol kan zijn. In sommige gevallen geeft de proefbehandeling weinig of geen pijnvermindering (negatieve proef), wat kan betekenen dat de pijn anders moet worden behandeld.

Bij een positieve proef en dus een duidelijke pijnvermindering, kan er worden besloten tot een definitieve of langdurige pijnblokkade door middel van radiofrequente stroom.

Definitieve behandeling van de zenuw: PRF (pulsed radiofrequente) stroombehandeling

De definitieve behandeling wordt bij schouderklachten vaak direct gegeven, alleen bij twijfel is eerst een proefbehandeling zinvol. De zenuw wordt gedurende 4-8 minuten met een stroompje (45Volt) behandeld via een ingebrachte naald. Hierdoor wordt de pijngeleiding van de zenuw sterk afgeremd. Het kan echter 6-8 weken duren voordat het resultaat beoordeeld kan worden. De controleafspraak wordt dan ook na die periode gepland. Meestal is het resultaat langdurig (6-12 maanden).

In beide gevallen wordt de zenuw in beeld gebracht met behulp van een echo apparaat. Dit gebeurt met geluidsgolven en is pijnloos en onschadelijk. Het helpt de pijnspecialist of physician assistant om de juiste plek goed vast te stellen en de naald dicht bij de zenuw te plaatsen.

Wat gebeurt er bij de behandeling?

  • Je meldt jezelf op de afgesproken tijd bij het ambulant centrum route 140 en neemt na melden bij de receptie plaats in de wachtkamer.
  • In de pijnbehandelruimte worden jouw persoonsgegevens nog een keer gecontroleerd: naam en geboortedatum en voor welke behandeling aan welke lichaamszijde je komt. Ook wordt altijd gevraagd of je bloedverdunnende medicatie gebruikt en of ergens allergisch of overgevoelig voor bent.
  • Zodra deze veiligheidscheck is voltooid, neemt je plaats op de behandelstoel. De te behandelen schouder moet te worden ontbloot.
  • De juiste plaats voor de injectie wordt afgetekend op de huid, met ontsmettingsvloeistof ontsmet en je krijgt een huidverdoving.
  • Dan wordt de zenuw op de schouder en eventueel op de bovenarm met behulp van het echo apparaat in beeld gebracht. Voorzichtig wordt een speciale stimulatienaald tot dicht bij de zenuw gebracht. Ter controle wordt de zenuw gestimuleerd met een stroompje en wordt je gevraagd het direct te melden als je een druk of tinteling in de schouder of bovenarm voelt. Er kunnen zowel prikkelingen als spierstimulatie worden opgewekt. Dit geeft zekerheid over de juiste positie van de naald.
  • Hierna wordt de zenuw met verdovingsvloeistof verdoofd of met radiofrequente stroom behandeld.
  • Na enkele minuten is de behandeling klaar en wordt de naald verwijderd.

Je krijgt adviezen voor de nazorg, eventuele fysiotherapie en een controle afspraak mee. Ook geeft de behandelaar je altijd een formulier mee waarop staat welke behandeling er precies is uitgevoerd, zodat u dit altijd aan een arts kunt tonen.

Na afloop word je begeleid naar het restaurant voor een kopje koffie of thee. Als je jezelf goed voelt, mag je daarna spoedig naar huis met jouw begeleider.

Tijdsduur

De procedure op de operatiekamer duurt ongeveer 10-15 minuten. Alles bij elkaar moet je rekenen op een verblijf van maximaal 1 uur in het ziekenhuis.

Voorbereiding op de behandeling

Draag makkelijk zittende bovenkleding. Sieraden en geld kun je het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal. Je mag van tevoren eten en drinken, je hoeft niet nuchter te zijn.

Overzicht medicijnen meenemen

Neem bij een opname of polibezoek altijd een overzicht mee van de medicijnen die je op dit moment gebruikt. Dit kun je bij de apotheek halen. Als de arts medicatie wil voorschrijven, leest hij of zij in het overzicht welke medicijnen je al gebruikt. Zo voorkomen we dat je medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed met elkaar samengaan.

Het overzicht van de medicijnen die je op dit moment gebruikt wordt bij de apotheek een actueel medicatieoverzicht genoemd ofwel AMO. Op Actueel Medicatieoverzicht (AMO) lees je er meer over.

Stoppen met bloedverdunners

Gebruik je bloedverdunnende medicijnen zoals Marcoumar of Sintrom? Deze mag je vanaf een paar dagen voordat je wordt geopereerd niet meer innemen. Je specialist laat je weten wanneer je precies moet stoppen.

Laat het je behandelend arts weten:

  • als je zwanger bent of daar een vermoeden van heeft,
  • als je allergisch bent voor: jodium, pleisters, röntgencontrastmiddel of plaatselijke verdovingsmiddelen,
  • als je een pacemaker, interne defibrillator of een neurostimulator hebt.

Na de behandeling

Na de behandeling mag je dezelfde dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat je na de behandeling door iemand naar huis wordt gebracht.

Complicaties

Iedere medische handeling brengt vanzelfsprekend risico’s met zich mee. De proefblokkade of aanvullende behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met je als de behandeling voor jouw bijzondere risico's met zich mee brengt. Als je de dagen na de behandeling koorts krijgt of zich ziek voelt, neem je contact op met het Regionaal Pijn Centrum, telefoonnummer 0413 - 40 19 87.

Bijwerking

Er bestaat een kans dat je, door de injectie van de verdovingsvloeistof, gedurende enkele uren gevoelsvermindering ervaart in de schouder of arm aan de kant van de behandelde zenuw. Het is ook mogelijk dat jouw arm zwaar aanvoelt of zelfs tijdelijk minder krachtig is door de verdovingsvloeistof.

Controle

Afhankelijk van het resultaat wordt er een vervolg afgesproken. Je krijgt een vervolgafspraak mee naar huis. Vaak is dit een telefonische afspraak.

Vragen?

Als je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt, aarzel dan niet jouw vragen te stellen aan jouw behandelend arts. Je kunt ook contact opnemen met het Regionaal Pijn Centrum, telefoonnummer 0413 - 40 19 87.