Skip to Content

Spreekuur Intensieve Chronische Zorg

Bernhoven kent een spreekuur intensieve chronische zorg. In deze folder leggen wij u uit wat dit spreekuur inhoudt, wat het voor u betekent en hoe het werkt.

Voor wie is het spreekuur intensieve chronische zorg bedoelt?

Een kleine groep patiënten heeft meerdere ziektes of aandoeningen tegelijk. Daardoor komen zij vaker dan andere patiënten naar het ziekenhuis. Zij komen bij verschillende specialisten en hebben een grotere kans vaker te worden opgenomen in het ziekenhuis.
Speciaal voor deze groep patiënten is er het spreekuur intensieve chronische zorg.

Waarom een spreekuur intensieve chronische zorg?

Onderzoek heeft aangetoond dat al die verschillende afspraken, voorschriften en regels die een patiënt met meerdere ziekten ontvangt van al die artsen erg verwarrend kunnen zijn.
Iedere specialist is verantwoordelijk voor een specifiek deel van de zorg. De cardioloog is gespecialiseerd in het hart. De longarts is er voor longziekten en de internist kijkt bijvoorbeeld naar de suikerziekte. Misschien is een bepaald medicijn voor het hart niet zo goed als je suikerziekte hebt. Voor de patiënt is dit erg lastig en soms is onduidelijk wat wel of niet kan.
Het spreekuur intensieve chronische zorg moet ervoor zorgen dat u samen met een hoofdbehandelaar, een zogenoemde generalist, de regie houdt over uw zorg en dat al die zorg ook overzichtelijk is voor u.

Hoe werkt het?

Patiënten die in aanmerking komen voor het spreekuur intensieve chronische zorg krijgen hierover persoonlijk bericht. Het is fijn als u niet alleen komt maar iemand meeneemt die u vertrouwt, bijvoorbeeld uw partner of een andere naaste.
Tijdens het spreekuur intensieve chronische zorg werkt een van onze specialisten als medisch generalist samen met een gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Een generalist is iemand die algemeen overzicht houdt over de verschillende onderdelen van zorg die u nodig heeft. Voor dit spreekuur betekent dit dat de geriater of de internist (verder genoemd de specialist) of de verpleegkundige degene is die de zorg in dit spreekuur coördineert. De specialist en verpleegkundige voeren de regie over alle onderdelen van de zorg die u nodig heeft.

Eerste bezoek

U krijgt eerst een gesprek met de specialist en de verpleegkundige.
U bespreekt samen uw gezondheidsproblemen, klachten en mogelijke vragen die u heeft.
Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek. De arts spreekt ook met uw naaste.
Daarnaast krijgt u een telefonisch gesprek met de apothekersassistent.
Samen kijkt u welke medicijnen u gebruikt en of u nog vragen hierover heeft.
De gezondheidsproblemen die tijdens dit eerste bezoek zijn besproken worden op een rijtje gezet.
De specialist bespreekt dit met uw overige behandelend specialisten en uw huisarts.
Daarna wordt een behandelplan gemaakt. In dit plan wordt vastgelegd welke behandeling(en), welke medicijnen en welke andere zorg u nodig heeft.

Behandelplan

Ongeveer vier weken na deze eerste afspraak komt u terug op een tweede afspraak.
Nu wordt het behandelplan uitgelegd en besproken. Zijn u en de dokter het met elkaar eens dan krijgen de huisarts en andere specialisten het plan toegestuurd.
Als het nodig is komt u terug op het spreekuur. U bespreekt daar weer samen met de dokter of verpleegkundige of alles naar tevredenheid verloopt en spreekt het vervolg af.
U krijgt uw afspraken in het ziekenhuis nu dus zo veel mogelijk bij de specialist en de verpleegkundige van de Intensieve Chronische Zorg Poli. Zij voeren samen met u de regie over de diverse onderdelen van uw zorg. Zij zijn uw gesprekspartner en stemmen met de verschillende behandelaars waarmee u te maken krijgt de zorg af.

Waar moet u zijn?

Het spreekuur intensieve chronische zorg vindt altijd plaats op de polikliniek in Uden, route 001.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de poli geriatrie 0413 - 40 19 84 of de poli interne geneeskunde 0413 - 40 19 41