Skip to Content

Stemonderzoek

In overleg met uw KNO-arts is voor u een afspraak gemaakt voor een stemonderzoek door de logopedist van Bernhoven.

Waarom dit onderzoek?

Met behulp van dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre uw klachten worden veroorzaakt of in stand gehouden door een verkeerde stemtechniek, verkeerd stemgebruik en/of overbelasting van de stem. Ook worden uw stemmogelijkheden bekeken.

Belangrijk

De stem en de stemmogelijkheden zijn van vele factoren afhankelijk en kunnen per dag wisselen. Het stemonderzoek blijft dan ook altijd een momentopname. Kleine verschillen zijn heel normaal en staan het onderzoek niet in de weg. Wanneer u echter het idee heeft dat uw stem op de dag van het onderzoek niet representatief is om een goed beeld van uw stem te geven (o.a. bij extreme verkoudheid) dan kan het zinvol zijn om de afspraak te verzetten. Neem als u twijfelt contact op met de logopedist.

Wat moet u meenemen?

  • Uw patiëntenpas;
  • Uw leesbril, als u deze heeft. Tijdens het onderzoek moet u namelijk een stukje voorlezen.

Verhindering?

Bent u onverwacht verhinderd, neem dan contact op met de polikliniek KNO. Deze is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00uur. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Onderzoek

Waar moet u zich melden?

U meldt zich bij de poli KNO heelkunde, route 020. Daar wordt u door de logopedist opgehaald.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt in een vraaggesprek nader ingegaan op uw (stem)klachten en op de factoren die deze beïnvloeden. Vervolgens wordt de stem beluisterd, de mogelijkheden bekeken en uw spreektechniek beoordeeld. Denk daarbij aan ademgebruik, articulatie, spreektempo, melodie etc.
De gegevens van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag.

Duur

Een volledig onderzoek duurt ongeveer een uur. Soms wordt echter maar een gedeelte van het onderzoek aangevraagd. Het onderzoek duurt dan een half uur.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden meteen met u besproken. Zo nodig zal hierna nog een controle bij de KNO-arts plaatsvinden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen neem dan contact op met:

polikliniek KNO Heelkunde. Telefoonnummer 0413 - 40 19 47