Skip to Content

Stemonderzoek

In overleg met je KNO-arts is er een afspraak gemaakt voor een logopedisch onderzoek door de logopedist van KNO Bernhoven.

Waarom dit onderzoek?

Met het logopedisch onderzoek wordt bekeken of je hoest -, keel -, slik - of stemproblemen worden veroorzaakt, beïnvloed of in stand gehouden door bepaalde gewoonten of overbelasting. Indien relevant wordt er naar je stemmogelijkheden gekeken.

Belangrijk

De stem en de stemmogelijkheden zijn van veel factoren afhankelijk en kunnen per dag wisselen. Het stemonderzoek blijft dan ook altijd een momentopname. Kleine verschillen zijn heel normaal en staan het onderzoek niet in de weg. Wanneer je echter het idee hebt dat je stem op de dag van het onderzoek niet representatief is om een goed beeld van je stem te geven (o.a. bij extreme verkoudheid) dan kan het zinvol zijn om de afspraak te verzetten. Neem als je twijfelt contact op met de logopedist.

Verhindering?

Ben je onverwacht verhinderd, neem dan contact op met de polikliniek KNO. Deze is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.  Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Onderzoek

Waar moet je je melden?

Drie dagen voor je afspraak krijg je een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meld je je digitaal aan voor je afspraak. Lukt het niet om jezelf thuis aan te melden? Meld je dan met je geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor jou een dagticket met jouw afspraak of afspraken.

Verloop van het onderzoek

In het logopedisch onderzoek gaat het vooral over de praktische kant van het probleem. Wat kun je zelf doen? 

In een vraaggesprek wordt nader ingegaan op je klachten en op de factoren die deze beïnvloeden. Zo bepaalt de logopedist welke onderdelen van het onderzoek voor jou relevant zijn en kan ze tips of adviezen op maat geven.

Bij stemklachten wordt de kwaliteit van je stem beluisterd en er wordt een audio-opname gemaakt. Hiervoor moet je een tekst voorlezen. Dus, heb je een leesbril, neem deze dan mee!

De logopedist let op je stemtechniek (denk b.v. aan ademgebruik, articulatie, melodie, spreektempo, luidheid) en beoordeelt in hoeverre deze van invloed is op het ontstaan of het in stand houden van je klachten.

In de stemproeven wordt gekeken of je stem positief beïnvloedt kan worden door je stem anders te gebruiken. 

Bij een te gespannen manier van spreken wordt onderzocht of er sprake is van spierspanning in het gebied van hals en strottenhoofd.

Tot slot worden er een aantal stemmetingen gedaan waarbij beoordeeld kan worden of de mogelijkheden van je stem beperkt zijn. Dit ook om later te kunnen evalueren of de stemmogelijkheden verbeteren.

In de meeste gevallen krijg je meteen tips mee, maar er wordt ook gekeken of logopedische behandeling zinvol is. Is dat het geval dan wordt een logopedist of zangcoach gezocht in de buurt van je woonplaats die samen met jou kan werken aan verbetering van je stem.

Keel - en slikproblemen kunnen het gevolg zijn van een teveel aan spierspanning in het gebied van hals en strottenhoofd. Dit wordt tijdens het onderzoek beoordeeld. Ook zal - als nodig - naar het slikken zelf worden gekeken en kunnen tips worden gegeven om het slikken te vergemakkelijken.

De gegevens van het onderzoek worden vastgelegd in een verslag.

Duur

Een volledig onderzoek duurt ongeveer 1 uur. Soms wordt echter maar een gedeelte van het onderzoek aangevraagd. Het onderzoek kan dan wat korter zijn.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden meteen met je besproken. Je krijgt advies of logopedische therapie voor jou wenselijk is. Is dat het geval, dan wordt er een logopedist gezocht bij jou in de buurt die de behandeling kan doen.

Zo nodig zal hier later nog een controle bij de KNO-arts en / of de logopedist plaatsvinden.

Vragen

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen neem dan contact op met:

  • Polikliniek KNO Heelkunde, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47