Skip to Content

Urodynamisch onderzoek

Binnenkort komt u naar de polikliniek voor een urodynamisch onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. In deze folder leest u hoe dit onderzoek in Bernhoven verloopt. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot wijzigingen, de uroloog zal dat dan met u bespreken.

Waarom dit onderzoek?

Een urodynamisch onderzoek is een onderzoek om na te gaan wat de oorzaak is van uw plasklachten of urineverlies om zodoende een gericht behandeladvies te kunnen geven. Urodynamisch onderzoek is een inwendig onderzoek naar de functie van de blaas en de werking van het afsluitmechanisme van de plasbuis. Tijdens het onderzoek worden er metingen verricht van de blaasinhoud, de blaasdruk, de spieractiviteit van de blaaswand, het eventueel urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren. De meetresultaten worden met een computer verwerkt.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige.
  • U moet de ingevulde plaslijst mee nemen (mictielijstje).
  • Een week voor het onderzoek moet u urine inleveren, deze wordt nagekeken en bij afwijkingen in de urine wordt er contact met u opgenomen.
  • Op de afgesproken tijd komt u naar de polikliniek en meldt u zich aan de balie.
  • Het onderzoek kan niet doorgaan bij een actieve urineweginfectie. Maak in dat geval een nieuwe afspraak.

Aansluiten apparatuur

Het onderzoek begint altijd met een lege blaas. Daarom wordt u verzocht uit te plassen op het toilet. U ligt met een ontbloot onderlichaam op een onderzoekstafel. Vervolgens wordt de penis of schede gereinigd met water. De verpleegkundige brengt dan een katheter (slangetje) via de plasbuis in de blaas. Via deze katheter wordt het restant urine dat nog in de blaas aanwezig is gemeten. Hierna wordt deze katheter verwijderd en krijgt u een andere, dunne katheter in de blaas. Met deze katheter kan de blaas gevuld worden met steriel water en kan de druk in de blaas gemeten worden.

Een tweede slangetje wordt via de anus in de endeldarm gebracht. Dit slangetje zorgt ervoor dat de druk in de buik gemeten kan worden. Het inbrengen van de katheters is niet pijnlijk maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. De katheters worden op de huid vastgeplakt met behulp van pleisters. Tenslotte krijgt u op beide billen rondom de anus twee plakelektroden bevestigd. Met deze elektroden wordt de activiteit van de bekkenbodemspieren gemeten.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt in principe in zittende houding plaats. Via de katheter die in de blaas ligt, wordt de blaas gevuld met steriel water. Tijdens het vullen wordt via de katheter de blaasdruk in de blaas gemeten. Via de katheter in de anus wordt de buikdruk gemeten. Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen moet u dit aangeven. Tijdens het onderzoek wordt u meerdere malen verzocht om te hoesten of te persen. Dit is met name van belang bij patiënten met ongewild urineverlies (incontinentie), welke ontstaat door drukverhoging in de buik, zoals bij opstaan, bukken, tillen, hoesten, lachen of sporten. De blaas wordt verder gevuld, totdat u aangeeft dat u sterke drang tot plassen hebt en de plas niet meer op kunt houden. Het vullen wordt dan gestopt en u mag alles uitplassen (de katheter bevindt zich nog in de blaas. Als het onderzoek afgelopen is worden alle katheters uit de blaas verwijderd.
Alle gegevens uit het onderzoek worden via de computer vastgesteld en door de uroloog beoordeeld.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 45 – 60 minuten.

Uitslag

Het resultaat van dit onderzoek bespreekt uw behandeld arts (uroloog of gynaecoloog) tijdens het eerstvolgend bezoek op de polikliniek.

Na het onderzoek

  • U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens het plassen. Tevens kan een verhoogde plasdrang aanwezig zijn. Dit komt omdat de plasbuis geïrriteerd is door de slangetjes. Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig blijven. Dit is niet verontrustend.
  • Soms treft u bloed in de urine aan. Dit is normaal en gaat vanzelf over.
  • Het is raadzaam na het onderzoek extra te drinken.

Problemen thuis

Wanneer u na het onderzoek meer dan twee dagen klachten houdt, veel pijn of koorts ontwikkelt, of aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op.

Polikliniek Urologie:

0413 - 40 19 68 route 150 (tijdens kantooruren)

Receptie Bernhoven:

0413 - 40 40 40 (buiten kantooruren)

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie: 0413 - 40 19 68, route 150.