Skip to Content

Uroflowmetrie

Uw behandelend arts heeft voor u een uroflowmetrie onderzoek aangevraagd. In deze folder leest u hoe dit onderzoek in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Wat is een uroflowmetrie?

Een uroflowmetrie is een onderzoek om te bekijken of er een ledigingsstoornis is van de blaas. De aanleiding om dit onderzoek te doen zijn meestal problemen met het plassen. Tijdens het uroflowmetrie-onderzoek wordt gemeten hoeveel u kunt plassen binnen een bepaalde tijdsfactor. Door deze registratie ontstaat er een curve waaruit de uroloog meer informatie krijgt over de eventuele oorzaak van uw klachten.

Onderzoek

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is het van belang dat u een goed gevulde blaas heeft, met een duidelijk `plasgevoel'. Dit is nodig om tijdens het onderzoek vlot en ongehinderd te kunnen plassen. Om een volle blaas te krijgen kunt u het beste 1 tot 2 uur voor het onderzoek een aantal glazen water drinken en proberen de plas op te houden tot op het moment van de meting.

Melden

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de polikliniek urologie.

Wat gebeurt er?

De verpleegkundige van de polikliniek urologie brengt u naar de onderzoeksruimte. In de onderzoeksruimte staat een speciaal toilet waaraan meetapparatuur is gekoppeld. De verpleegkundige geeft u instructie wanneer u kunt gaan plassen op dit toilet. Dit kan zowel staand als zittend. De meting stopt zodra u ophoudt met plassen. De meetapparatuur legt de gegevens vast en maakt er direct een grafiek van. De uroloog kan hier zijn conclusie uit trekken. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de tijd die u nodig heeft om te plassen.

Echo-residumeting

Het is belangrijk om te weten of u uw blaas helemaal leeg plast. Via uitwendige echografie kan zonder röntgenstralen of hinderlijke bijwerkingen de hoeveelheid urine worden gemeten, die na het plassen is achtergebleven. Dit noemt men echo-residu bepalen. Bij dit onderzoek maakt men gebruik van geluidsgolven (trillingen). Deze zijn niet hoorbaar. De organen in uw buik dus ook de blaas, weerkaatsen deze geluidsgolven, dit noemt men echo's. Zo kan men nauwkeurig meten hoeveel urine er na het plassen in de blaas is achtergebleven. De verpleegkundige brengt voor het onderzoek een beetje gelei op de buik aan, ter hoogte van de blaas. Dit onderzoek duurt slechts enkele seconden en is volkomen pijnloos.

De uitslag

De uroloog bespreekt direct na het onderzoek de uitslag met u.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie:

  • Telefoonnummer: 0413 - 40 19 68
  • Route 150