Skip to Content

Verwijderen van een ganglion

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een kleine operatie aan de pols wordt verricht. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.

De behandeling wordt uitgevoerd door:

 • de chirurg of
 • de orthopedisch chirurg

Ganglion

Een ganglion is een holte die door een kapsel is omsloten. Deze holte is gevuld met gelei-achtige vloeistof. Een ganglion ontstaat in een gewrichtskapsel of in een peesschede. (De peesschede is de beschermende laag rond de pees). De oorzaak van het ontstaan van een ganglion is niet bekend. Het vermoeden bestaat dat een stoot of val van invloed kan zijn.

Een ganglion komt het meest voor aan de rugzijde van de pols, maar kan ook op een andere plaats van het lichaam voorkomen zoals de enkel of voet. Meestal veroorzaakt een ganglion geen pijn. Maar bij het maken van bewegingen kan het ganglion hinderlijk en pijnlijk worden door druk op pezen of zenuwen.

Resultaat van de behandeling

Na de operatie bent u niet altijd direct van uw pijnklachten af. Afhankelijk van de oorzaak van de pijnklachten kunt u nog enkele dagen tot weken pijn in het operatiegebied hebben. In ongeveer 30% van de gevallen komt het ganglion na verloop van tijd weer terug. Een nieuwe operatie kan dan nodig zijn.

Voorbereiding

Opname

De behandeling vindt plaats op de operatiekamer of op de poliklinische behandelkamer. U wordt voor deze behandeling enkele uren opgenomen op de afdeling dagbehandeling. De afdeling opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog, de specialist die voor de verdoving zorgt.

Voor een operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten, drinken en niet mag roken. Op het spreekuur PPO krijgt u te horen vanaf welk moment u nuchter moet zijn.

Het kan ook zijn dat de ingreep plaats vindt onder plaatselijke verdoving: op de poli wordt dan een afspraak gemaakt en u mag zich dan op de afgesproken tijd melden op het ambulante centrum: route 140. Na de behandeling mag u dan meteen naar huis, wel adviseren wij om na de ingreep niet zelf met de auto naar huis te rijden.

Medicijnen

Eventuele medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier innemen.

Wanneer u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld een antibioticum) of u gebruikt bloedverdunnende medicijnen, geef dit dan door aan uw behandelend arts. De arts bespreekt met u of u tijdelijk moet stoppen met het innemen van deze medicijnen en of er op de dag van de behandeling eerst bloed geprikt moet worden. De arts bespreekt ook met u wanneer u weer mag beginnen met het innemen van de bloedverdunnende medicijnen. Dit is belangrijk om onnodige complicaties te voorkomen.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Belangrijk

 • Verwijder voor de operatie make-up en nagellak. Ook mag u tijdens de operatie geen sieraden dragen. Ringen die u zelf niet afkrijgt, kunt laten verwijderen bij een juwelier.
 • Sierraden en geld kunt het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • Houdt er rekening mee dat u uw arm of voet na de operatie niet direct weer kunt gebruiken. Zorg daarom dat iemand u komt ophalen na de operatie, u mag zelf niet auto rijden.

Verhinderd
Wanneer u verhinderd bent voor de operatie, neem dan tijdig contact op met Opname Planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Telefoonnummer opname planning : 0413 - 40 19 17

Krijgt u een plaatselijke verdoving neem dan contact op met poli chirurgie: 0413 - 40 19 59

Dag van de operatie

Verdoving

De operatie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Afhankelijk van de keuze van verdoving wordt alleen uw hand/voet óf uw hele arm/been gevoelloos.

Het verloop van de operatie

Tijdens de operatie krijgt u eventueel een band om uw bovenarm/bovenbeen die wordt opgepompt. Hierdoor loopt er geen bloed naar de wond en houdt de arts goed zicht op het operatiegebied. De druk van de band kan onprettig aanvoelen, maar is niet pijnlijk. Uw arm/been wordt gedesinfecteerd met alcohol. De arts maakt een kleine snee ter hoogte van het ganglion en haalt het ongewenste weefsel eruit. Het weggenomen weefsel wordt zonodig opgestuurd voor nader onderzoek. Wanneer dit bij u het geval is, bespreekt de arts dit met u. Tenslotte legt de verpleegkundige een drukverband aan en wordt de band om uw arm/been verwijderd.

Duur

De operatie duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Complicaties

Echte complicaties komen gelukkig zelden voor. De belangrijkste complicaties die kunnen optreden zijn een bloeding en soms wondinfectie.

Naar huis

Wanneer

Als u zich goed voelt, mag u naar huis. Het is mogelijk dat u van de verpleegkundige een afspraak voor een poliklinische controle meekrijgt.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van uw aandoening en/of behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist bespreken. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijk om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

Voor een goed herstel is het belangrijk dat u zich houdt aan onderstaande adviezen:

 • De wond heeft rust nodig om te genezen. Vermijd daarom bewegingen en kleding die druk op de wond geven.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan het operatiegebied pijnlijk zijn. U mag dan een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol.
 • Wanneer een verband om de wond is aangebracht, mag u dit na twee dagen verwijderen. Er hoeft geen pleister meer op de wond.
 • In sommige gevallen plakt de arts een speciaal pleistertje op de wond. Dit pleistertje laat u zitten tot het controlebezoek op de polikliniek.
 • U mag hiermee douchen. Na het douchen/wassen is het belangrijk de wond goed droog te deppen.

Problemen thuis

Als de huid rondom de wond de eerste dagen rood wordt of u heeft veel pijn, neem dan contact op met de polikliniek orthopedie/chirurgie. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp.

 • Polikliniek orthopedie: 0413 - 40 19 71, route 041 (tijdens kantooruren)
 • Polikliniek chirurgie: 0413 - 40 19 59 route 041 (tijdens kantooruren)
 • Buiten kantooruren belt u de receptie van het ziekenhuis: 0413 - 40 40 40

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts of eventueel aan de verpleegkundige van de afdeling dagbehandeling.

Wachtlijstbemiddeling

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.