Skip to Content

Zoledroninezuur (Aclasta®) bij botontkalking

In overleg met je behandelend arts heb je besloten dat je wordt behandeld met het medicijn Zoledroninezuur. In deze folder informeren we je onder andere over hoe het medicijn werkt, de bijwerkingen en de manier waarop het medicijn gegeven wordt.

Hoe werkt Zoledroninezuur?

Zoledroninezuur behoort tot de zogenaamde bisfosfonaten en wordt voorgeschreven bij botontkalking (osteoporose). Bij botontkalking heb je een verhoogde kans op botbreuken door bijvoorbeeld een val. Met Zoledroninezuur wordt het bot sterker gemaakt en daardoor neemt de kans op een botbreuk af.

Wat is osteoporose?

Osteoporose is een aandoening waarbij de botmassa (hoeveelheid bot) is verminderd. Bij osteoporose neemt de kans op een botbreuk toe. Je botten vernieuwen zichzelf tijdens je hele leven. Het is een constant proces van afbraak en opbouw. Calcium is daarbij een belangrijke bouwstof.
Als je niet genoeg calcium inneemt met het eten en/of een vitamine D tekort hebt, dan zal de arts ook calcium en vitamine D tabletten voorschrijven. De arts zal je vertellen hoeveel je daarvan iedere dag moet gebruiken.

Hoe wordt Zoledroninezuur gebruikt?

Zoledroninezuur wordt één keer per jaar via een infuus toegediend. De toediening neemt 30 minuten in beslag, maar de totale behandeling duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats op de dagbehandeling. De behandeling herhaalt zich in principe 3 keer.

Bijwerkingen van Zoledroninezuur

De meest voorkomende bijwerkingen:

• griepachtige verschijnselen en koorts. Dit komt vooral voor bij de eerste keer dat je het medicijn krijgt. Je kunt de kans hierop verkleinen door direct na toediening van dit medicijn paracetamol in te nemen. Drink minimaal 1 glas voor en 1 glas water na het infuus.

Af en toe voorkomende bijwerkingen:

• hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid
• misselijkheid, diarree
• hoesten
• oogontsteking.

 

Zelden voorkomende bijwerkingen:

• droge mond
• aanhoudende wondjes in de mond of kaak
• overgevoeligheid, huiduitslag, spierzwakte
• vochtophoping, gewichtstoename, zwelling voeten, benen.

Kan Zoledroninezuur gebruikt worden samen met andere medicijnen?

Zoledroninezuur kan, voor zover bekend, veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen. Als je al een geneesmiddel tegen osteoporose (bijvoorbeeld Fosamax® of Actonel®) gebruikt, moet je hiermee stoppen voordat je het infuus toegediend krijgt. Vertel je arts of verpleegkundige wanneer je deze of andere
geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat de veiligheid van Zoledroninezuur tijdens zwangerschap en borstvoeding niet onderzocht is, wordt dan ook het gebruik ontraden. Overleg met je arts voordat je zwanger wilt worden of als je onverwacht toch zwanger bent geworden.

Autorijden

Zoledroninezuur geeft geen sufheid of slaperigheid. Je mag daarom gewoon autorijden of apparaten bedienen tijdens de behandeling.

Vragen?

Zoledroninezuur wordt voorgeschreven door het specialisme reumatologie, geriatrie en interne geneeskunde. Voor vragen of bijzonderheden kun je contact opnemen met je behandelend arts of verpleegkundig consulent van het betreffende specialisme.
• Reumatologie: 0413 – 40 19 65 (op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur)
• Geriatrie: 0413 – 40 19 84 (op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur)
• Interne geneeskunde: 0413 – 40 19 41 (op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur)