Spring naar de content

Fietstest

Uw behandelend arts heeft een fietstest voor u aangevraagd. De medische term is ergometrie. In deze folder leest u meer over het onderzoek.

Wat is een fietstest?

Tijdens een fietstest kijken we hoe uw hart werkt tijdens inspanning. We willen zien hoeveel belasting uw hart aankan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door één of twee cardiologisch laboranten.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • U moet uw bovenlichaam ontbloten, daarna neemt u plaats op de hometrainer. Op uw bovenlichaam worden tien elektrodes bevestigd. Met behulp van deze elektrodes kunnen we tijdens het fietsen uw hartritme volgen. Elektrodes zijn kleine plaatjes die de elektrische stroompjes die het hart maakt, opvangen en doorgeven. De elektrodes zijn verbonden met een apparaat dat de gegevens registreert.
 • Om uw bovenarm bevestigen we een bloeddrukband.
 • Voor, tijdens en na het fietsen wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten.
 • Tijdens het onderzoek fietst u op een hometrainer. U wordt daarbij heel goed in de gaten gehouden. We kijken hoeveel lichamelijke belasting u aankunt. Hiervoor wordt langzaam de hometrainer steeds zwaarder ingesteld, u moet dus steeds zwaarder gaan trappen!
 • Wanneer u fietst wordt uw hartritme nauwkeurig gevolgd en wordt uw bloeddruk regelmatig opgenomen. De test wordt gestopt als we genoeg weten over het functioneren van het hart. Als u te moe wordt en niet kunt fietsen, meldt u dit aan de laborant(e). Dan stoppen we de test.
 • Om een goed beeld te krijgen van uw conditie, is het belangrijk dat u zo lang mogelijk fietst.

Kunt u klachten krijgen?

Er is wel een kans dat u klachten krijgt tijdens de test. Dat kan zijn:

 • Pijn op de borst, in kaken of armen 
 • Hartritmestoornissen
 • Duizeligheid
 • Onwel worden
 • Pijn aan uw gewrichten

Als u een van deze klachten krijgt, meldt u dit dan direct aan de laborant. Hij of zij kan dan direct hierop reageren. Na afloop kunt u zich opfrissen aan de wastafel.

Waar moet u zijn?

U meldt zich aan de balie van poli cardiologie op het afgesproken tijdstip. Route 120.
Na het aanmelden gaat u zitten in de wachtruimte van de afdeling functieonderzoek, route 110.
De laborant weet dat u hier wacht en komt u hier halen als u aan de beurt bent.
Het onderzoek is op route 110.

Hoe bereidt u zich voor?

 • Met gemakkelijk zittende kleding is het prettiger fietsen.
 • Tijdens het onderzoek is bij mannen het bovenlichaam bloot, vrouwen mogen hun BH aanhouden. 
 • Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion of crème op uw bovenlichaam.
 • Het is belangrijk dat u voor het onderzoek gewoon eet. U mag niet met een lege maag aan het onderzoek beginnen.
 • We raden u aan om twee uur voordat uw onderzoek begint geen zware inspanning meer te verrichten. 
 • Uw medicijnen mag u innemen zoals u gewend bent, tenzij de arts anders aangeeft. 
 • Breng uw AMO mee.  

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht(AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Wat gebeurt er als u niet kunt komen?

Als u niet op uw afspraak kunt komen, bel ons dan minimaal 24 uur van tevoren op telefoonnummer 0413 -  40 19 23. We maken dan een nieuwe afspraak voor u.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts en nooit van de laborant. Als er voor u nog geen vervolgafspraak is gemaakt dan zal de laborant u daarbij helpen.
De cardioloog beoordeelt de test. De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek cardiologie: 0413 - 40 19 23.