Spring naar de content

Sluiten van het trommelvlies (Tympanoplastiek of Myringoplastiek)

In overleg met uw dokter heeft u besloten dat u aan uw oor wordt geopereerd. Dit is nodig  omdat u een gaatje heeft in het trommelvlies.  Er zijn twee manieren om deze operatie uit  te voeren. De ene techniek heet in medische termen een tympanoplastiek, de andere techniek is de myringoplastiek. Welke operatie u krijgt hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. De KNO-arts bespreekt dit met u. In deze folder leggen we u uit hoe de beide operaties in Bernhoven verlopen.

Hoe werkt het oor?

Geluid bestaat uit luchttrillingen. Deze trillingen komen via de gehoorgang op het trommelvlies. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) versterken en geleiden de trillingen naar het slakkenhuis. In het slakkenhuis bevinden zich zintuig(zenuw)cellen, die de trillingen omzetten in zenuwprikkels. Deze zenuwprikkels worden via de gehoorzenuw naar de hersenen gevoerd, waar zij in ‘horen’ worden vertaald.

Waarom een operatie?

Als er een gaatje in het trommelvlies is, is er minder trommelvlies over om het geluid op te vangen. Daardoor wordt het horen minder. Ook kan bij een gaatje in het trommelvlies zwem-, bad- en douchewater direct in het middenoor lopen en waardoor u een oorontsteking kunt krijgen.

 Wat is een tympanoplastiek?

Tympanoplastiek is een operatie waarbij het gaatje in het trommelvlies dicht wordt gemaakt en / of ook de keten van gehoorbeentjes weer iwordt gerepareerd als dat nodig is. De gehoorbeentjes zijn drie zeer kleine botjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Deze drie botjes zijn samen met het trommelvlies heel belangrijk bij het waarnemen van geluid.
Na een oorsteking kunnen het trommelvlies en de gehoorbeentjes beschadigd raken, waardoor u slechter hoort. Met behulp van een tympanoplastiek wordt deze beschadiging hersteld, waardoor het gehoor meestal beter wordt.

Bij een tympanoplastiek wordt een stukje kraakbeen en/of kraakbeenvlies van de gehoorgang of oorschelp, maar vaker nog van een spierkapselvlies van een nabijgelegen spier onder het gaatje gelegd en daarmee wordt het gaatje gedicht.

 Wat is een myringoplastiek?

Bij een myringoplastiek gaat het ook om het repareren van een gaatje in het trommelvlies. Het verschil met een tympanoplastiek is dat het hier alleen een gaatje in het trommelvlies betreft. De keten van gehoorbeentjes is dus in orde. Net als bij de tympanoplastiek wordt het gaatje in het trommelvlies dicht gemaakt met een stukje kraakbeen en/of kraakbeenvlies of spierkapselvlies.

Hoe bereid u zich voor?

Voor deze operatie wordt u ongeveer twee dagen opgenomen in het ziekenhuis. Bureau opnameplanning informeert u over de datum, meestal gebeurt dat twee weken voor de opname.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Afspraak bij PPO

Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het Preoperatief Poliklinisch Onderzoek (PPO). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met de doktersassistente, een verpleegkundige en de anesthesioloog die u uitleg geeft over de verdoving.

Wat gebeurt er op de dag van de operatie?

Waar moet u zich melden?

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van de afdeling Ambulant Centrum, route 140, tenzij anders afgesproken. De verpleegkundige bereidt u voor op de ingreep. U krijgt een pijnstiller. Eventueel krijgt u vooraf een slaapmiddel ter voorbereiding op de operatie. Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. De verpleegkundige brengt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving. Op de operatieafdeling krijgt u een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u de verdoving toegediend.

De operatie

 Tympanoplastiek

De KNO-arts kan de operatie uitvoeren via uw gehoorgang (inwendig) of door een kleine snede aan de achterkant van uw oor (uitwendig). Deze snede wordt na de operatie met hechtingen dicht gemaakt. Voor het herstellen van de keten van gehoorbeentjes kan de KNO-arts gebruik maken van kunststof gehoorbeentjes of in sommige gevallen van donormateriaal van uzelf. Na de operatie krijgt u een  tampon in de gehoorgang en een verband om uw oor.

 Myringoplastiek

Bij deze operatie maakt de KNO-arts meestal gebruik van een soort trechtertje. Het trechtertje wordt via de gehoorgang ingebracht, waardoor er uitwendig geen littekens ontstaan. Met behulp van instrumenten en een transplantatielapje wordt het gaatje in het trommelvlies gesloten.

Zijn er complicaties?

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Gelukkig komen deze zeer weinig voor. Daarnaast is er een meer specifiek ingreepgebonden complicatie mogelijk:

 • Heel zelden treedt er aan de geopereerde zijde een beschadiging op van de smaakzenuw. Dit leidt meestal tot een (tijdelijke) verandering van de smaak.

Wat gebeurt er na de operatie?

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent en de controles goed zijn, wordt u opgehaald door een verpleegkundige van de afdeling.

 • In uw arm zit een infuus. Als u niet misselijk bent en u heeft al wat gedronken, verwijdert de verpleegkundige het infuus.
 • In het geopereerde oor zit een tampon , waardoor u minder goed kunt horen. Soms wordt ook een verband om het oor aangebracht, om wondvocht op te vangen. De verpleegkundige brengt regelmatig een nieuw verband aan.
 • De dag van de operatie houdt u bedrust.
 • Het is mogelijk dat u zich misselijk voelt en een beetje duizelig bent. Ook kan het oor pijn doen. Probeer in dat geval uw hoofd zo min mogelijk te bewegen en geef aan de verpleegkundige door dat  u last heeft van deze klachten. De verpleegkundige kan u dan een pijnstiller geven.
 • U mag de neus niet snuiten of ophalen.
 • Mobiliseren gaat op geleide van de instructies van de KNO-arts.

De  dag na de operatie

Ook de eerste dag na de operatie houdt u voornamelijk bedrust. U mag korte afstanden wandelen en u kunt uit bed om naar het toilet te gaan.
De tampon in het oor wordt na enkele dagen tot een week door de arts uit het oor gehaald.
Als u geen oplosbare hechtingen heeft gekregen, moet u de hechtingen op de poli KNO na een week laten verwijderen.

Naar huis

Wanneer mag u naar huis?

Tenzij anders met u is afgesproken, mag u de dag van de operatie naar huis. We raden u aan om de eerste 24 uur na de ingreep opvang te regelen, zodat u niet alleen bent en zonodig geholpen kunt worden. U krijgt van de verpleegafdeling een instructie mee voor thuis. Daarop staat de termijn vermeld wanneer u weer op controle moet komen. U maakt hiervoor zelf de afspraak bij polikliniek KNO, route 020, telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.

Adviezen voor thuis

Uw oor heeft tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen zijn goed voor de genezing en verminderen de kans op complicaties:

 • Om druk te voorkomen mag u de eerste tien dagen na de operatie niet uw  neus snuiten, tillen, probeer niet te hoesten, niet te bukken en te persen op de ontlasting en geen onverwachte bewegingen met uw hoofd te maken.
 • Ook mag er geen water in het geopereerde oor komen. Wees dus voorzichtig met douchen! Het oorverband en de tampon worden bij het controlebezoek verwijderd.

Bewegen, werken en sporten

De eerste week doet u het rustig aan. Na controle op de polikiniek mag u weer aan het werk.

Pijnstilling

U mag vier maal per dag twee tabletten paracetamol 500 mg. gebruiken. Wanneer de KNO-arts dit nodig vindt, krijgt u een recept mee naar huis voor aanvullende pijnstilling.

Wat te doen bij problemen thuis?

Bij problemen na de operatie neemt u tijdens kantooruren contact op met de polikliniek KNO-heelkunde. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47.
Buiten kantooruren neemt u contact op met de spoedeisende hulp. Telefoonnummer: 0413 - 40 10 00.

U moet bellen wanneer:

 • U koorts krijgt boven de 38.5º C.
 • U zich duizelig voelt.
 • Als de pijnklachten aanhouden en/of toenemen.

Als het nodig is dat u naar de spoedeisende hulp of de huisartsenpost moet komen, volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de polikliniek KNO-heelkunde.
Telefoonnummer: 0413 - 40 19 47. Route 020.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie zie ook: www.kno.nl