Spring naar de content

Coloscopie (Darmonderzoek)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een coloscopie te laten verrichten. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek, de voorbereidingen en andere zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Wat is een coloscopie?

Een coloscopie is een inwendig onderzoek, waarbij met behulp van een endoscoop (een bestuurbare, buigzame slang) de dikke darm en eventueel het laatste deel van de dunne darm  worden bekeken. De arts kan zien of er afwijkingen zijn. Ook kan de arts stukjes weefsel wegnemen voor onderzoek.

Belangrijk!

Het is belangrijk dat u aan uw specialist vertelt dat u:

 • Bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals Acenocoumarol (Sintrom of Sintrommitis), Clopidrogrel (Plavix), Fenprocoumon (Marcoumar), Dipyridamol (Persantin), Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa) of Apixaban (Eliquis). Deze dienen in overleg met uw behandelend specialist eventueel te worden gestopt
 • IJzertabletten gebruikt. Het is noodzakelijk dat u hier vanaf vijf dagen voor het onderzoek mee stopt

Stoppen met medicijn (naam medicijn):_______________________________________________

Op (datum):_____________________________________ tot (datum): ____________________

Alle andere medicijnen mag u twee uur vóór of twee uur na het drinken van de Moviprep innemen. De werkzaamheid van de medicijnen kan door de laxerende werking misschien minder zijn dan normaal, vooral voor vrouwen die de pil slikken is dit belangrijk om te weten.

Verder is het belangrijk te vermelden of u:

 • Allergisch bent voor bepaalde medicijnen
 • Een ernstige hart- en/of longaandoening heeft zwanger bent
 • Suikerziekte heeft                                                                      

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Uw arts kan u medicijnen voorschrijven. Het is daarom voor de arts belangrijk een Actueel Medicatie Overzicht te hebben, om te beoordelen of nieuwe medicijnen combineren met medicijnen die u al gebruikt. Uw apotheek kan u een AMO verstrekken. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Hoe bereidt u zich voor?

Om het darmonderzoek goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat uw dikke darm helemaal schoon is. Volgt u daarom onderstaande voorschriften strikt op. Wanneer de darm niet goed schoon is, is het darmslijmvlies niet goed te beoordelen en kan de arts besluiten het onderzoek te staken en u door te laten spoelen totdat de darm goed gereinigd is.

Het gebruik van Moviprep

Uw darmen spoelt u met Moviprep, dit is een laxeermiddel. U krijgt bij het maken van de afspraak een recept voor de apotheek.

Twee dagen vóór het onderzoek

Vanaf twee dagen voor het onderzoek is het belangrijk dat u licht verteerbare voeding gebruikt. Licht verteerbare voeding is bijvoorbeeld:

 • Ontbijt/lunch: (geroosterd) witbrood of beschuit met boter of margarine, een gekookt ei, rookvlees of jam (zonder pitjes), yoghurt en vla.
 • Tussendoor: vla, yoghurt, heldere bouillon, thee, koffie en vruchtensap zonder vruchtvlees.
 • Warme maaltijd: heldere bouillon, rijst, pasta, gekookte aardappelen, puree, lichte en gaar gekookte groenten zoals worteltjes, bloemkool en appelmoes. Verder mager vlees, kip of vis.
 • Niet toegestaan zijn peulvruchten, kool, ui, rauwkost, vers fruit en pitjes of noten.

Dag/avond vóór het onderzoek

 • Op de dag voor het onderzoek gebruikt u vloeibare voeding, zoals vla, yoghurt, heldere/gezeefde bouillon of gladde soep (geen stukjes).
 • Om 18.00 uur mag u voor het laatst deze vloeibare voeding gebruiken.
 • Hierna begint u met de eerste liter Moviprep. Drink de vloeistof in ongeveer één à twee uur op.
 • Tijdens of daarna moet u één liter heldere vloeistof drinken (water, heldere bouillon, vruchtensap zonder vruchtvlees, frisdrank zonder prik, thee zonder melk). Koffie en melkproducten zijn niet helder en mag u dus niet drinken!
 • Probeer rond 20.30 uur klaar te zijn met deze voorbereiding.
 • Na 20.30 uur mag u naar behoefte nog helder vloeibaar drinken.
 • Na de start van de voorbereiding met Moviprep mag u niets meer eten tot na het onderzoek!

Dag van het onderzoek

 • Neem geen ontbijt.
 • Voor uw vertrek naar het ziekenhuis moet u nog één liter Moviprep dinken. Dit is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding en mag u dan ook absoluut niet overslaan!  
 • Daarna drinkt u nogmaals minimaal één liter heldere vloeistof.
 • U moet er voor zorgen dat u de tweede liter Moviprep en het extra vocht twee uur voordat u vertrekt naar het ziekenhuis ingenomen heeft. Het tijdstip van uw afspraak en de reistijd bepalen hoe vroeg u moet beginnen met spoelen.
 • Belangrijk: van nu af aan nuchter blijven tot na het onderzoek (u mag evt. de mond spoelen met een klein slokje water).

Bereiding en gebruik Moviprep

Let op ! Houdt u zich bij de voorbereiding aan de voorschriften in deze folder, en niet aan de bijsluiter van de Moviprep. Ga als volgt te werk:

 • Open de set.
 • Doe een groot zakje A en een klein zakje B in een kan samen met één liter water. Roer de oplossing tot het poeder geheel is opgelost. Dit kan 5 minuten duren.
 • Drink de vloeistof in ongeveer één à twee uur op.
 • Daarnaast moet u één liter heldere vloeistof drinken (water, heldere bouillon, vruchtensap zonder vruchtenvlees, frisdrank zonder prik of thee zonder melk). Koffie en melkproducten zijn niet helder en mag u dus niet drinken!

Tips om Moviprep in te nemen

 • Drink Moviprep gekoeld (zet eventueel de liter water die u gebruikt voor het maken van de oplossing van te voren in de koelkast).
 • Drink uit een echt glas.
 • Voor de smaak kunt u, als u dat wilt een scheutje aanmaaklimonade toevoegen.
 • Drink Moviprep met een rietje, zodat de vloeistof wat verder in de mond komt.
 • Probeer tijdens de voorbereiding zoveel mogelijk te bewegen, om de werking van de darmen te stimuleren.
 • Gebruik eventueel kauwgom tussendoor.

Wat moet u doen bij problemen met het innemen van Moviprep?

Ervaart u problemen met het innemen van de Moviprep, bijvoorbeeld voortdurende misselijkheid of braken, neemt u dan contact op met de polikliniek MDL, bereikbaar tijdens kantoortijden via telefoonnummer: 0413 - 40 19 32 (tijdens avond, nacht, weekend of feestdagen: zie telefoonnummer SEH verderop in folder).

Het onderzoek

Waar moet u zijn?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich een half uur voordat u de coloscopie krijgt op het Ambulant Centrum van locatie Uden, route 140. Hier krijgt u een infuusnaaldje in uw arm. Dit infuusnaaldje wordt preventief ingebracht, zodat extra vocht of medicijnen kunnen worden gegeven als dit tijdens het onderzoek nodig mocht zijn. Ook wordt het roesje via dit naaldje toegediend, als dit met u is afgesproken.

Het is toegestaan iemand (een naaste of uw partner) mee te nemen ter ondersteuning.

Niet vergeten

 • Gebruik op de ochtend dat het onderzoek plaatsvindt geen bodylotion (of andere crèmes) voor uw buik en benen. En ook geen vaseline (of andere vettige zalf) aan de anus smeren
 • Neem extra ondergoed mee
 • Laat uw sieraden thuis
 • Neem uw patiëntenpas mee

 Bent u diabetespatiënt, neem dan uw medicijnen hiervoor mee en eventueel een bloedsuikermeter / glucosemeter

Hoe verloopt het onderzoek?

De arts en de verpleegkundige leggen u tijdens het onderzoek precies uit wat er gaat gebeuren. U wordt gevraagd uw onderbroek uit te trekken, waarna u wordt toegedekt onder een handdoek. Daarna gaat u op uw linkerzijde op de onderzoektafel liggen met opgetrokken knieën. De MDL-arts zal nog enkele vragen met u doornemen. En daarna krijgt u eventueel het roesje toegediend via de infuusnaald. Via de anus brengt de arts de endoscoop voorzichtig in de darm. Daarna wordt de endoscoop geleidelijk steeds verder opgevoerd in de dikke darm. Om een beter zicht te krijgen op de darmwand, wordt via de endoscoop lucht in de darm geblazen. Dit kan een opgeblazen gevoel geven. Geef aan wanneer er teveel spanning in de buik zit. Het is geen bezwaar windjes te laten. Als de arts het nodig vindt, kan hij tijdens het onderzoek een stukje weefsel wegnemen voor verder onderzoek.

Het verwijderen van poliepen

Poliepen zijn kleine 'vleesboompjes' aan de binnenzijde van uw darm. Als de arts tijdens het onderzoek poliepen in de darm vindt, dan zal hij proberen deze direct te verwijderen. Poliepen kunnen eventueel uitgroeien tot darmkanker, daarom worden deze verwijderd. Om de steel van de poliep wordt een dun stalen lusje gelegd, dat wordt aangetrokken. Met behulp van stroom die door de draad loopt, wordt de poliep van het darmoppervlak gebrand. Deze ingreep is pijnloos.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten. U bent in totaal ongeveer drie uur in het ziekenhuis vanaf het moment van aanmelden, de voorbereiding op de dagbehandeling, het onderzoek en de nazorg.

Doet het onderzoek pijn?

Het inbrengen van de scoop via de anus kan een vervelend gevoel geven. Probeert u zich zo goed mogelijk te ontspannen. Uw dikke darm is geen rechte buis maar ligt bochtig in uw buik. De arts moet de scoop voorbij deze bochten sturen.  Dit kan voor sommige patiënten, met name voor degenen die in de onderbuik zijn geopereerd, pijnlijk zijn. Geef aan wanneer het onderzoek te pijnlijk voor u wordt.

Risico's van het onderzoek

Een coloscopie is een veilige onderzoeksmethode. Toch kunnen soms (2 op 1000 gevallen) complicaties optreden. Bij het verwijderen van een poliep kan een bloeding optreden. Deze kan direct tijdens het onderzoek ontstaan en wordt dan meestal direct verholpen, maar kan ook 1 tot 14 dagen erna ontstaan.

Daarnaast kan een klein gaatje in de darmwand ontstaan (perforatie). Mocht de complicatie niet verholpen kunnen worden tijdens het onderzoek, dan kan eventueel een acute operatie nodig zijn. Dit komt echter zelden voor.

Als de arts de kans op een complicatie bij het verwijderen van een poliep zeer groot acht, dan kan hij besluiten dit niet direct via de endoscoop te doen. Te zijner tijd kan, indien nodig, een chirurg de poliep operatief verwijderen.

Na het onderzoek

Als u geen 'roesje' heeft gehad en er zijn geen bijzonderheden dan gaat u eerst terug naar het Ambulant Centrum. U krijgt daar een maaltijd aangeboden en daarna mag u naar huis.

Als u een 'roesje' heeft gehad, wordt u naar de uitslaapkamer van het ambulant centrum gebracht, waar u ongeveer een uur onder controle gehouden wordt. Als u goed wakker bent en wat gedronken/gegeten heeft, mag u naar huis. Als u geen begeleider heeft meegenomen, dan moet u ervoor zorgen dat u wordt opgehaald. U mag gedurende 24 uur na het toegediende roesje niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen!

Mogelijk heeft u deze dag nog wat pijn in de buik. Meestal is dat het gevolg van krampen door de ingeblazen lucht. Hoe sneller u de lucht kwijt raakt, des te sneller de buikpijn afneemt. Waarschijnlijk moet u veel winden laten. Dit is normaal na dit onderzoek.

De uitslag

Uw behandelend arts ontvangt de uitslag van het onderzoek.

Soms kan de specialist, die het onderzoek verricht heeft, u een voorlopige uitslag geven. Als er stukjes weefsel zijn weggenomen duurt het ongeveer tien dagen voordat de uitslag bekend is.

Het is mogelijk dat verder onderzoek of behandeling wordt geadviseerd. Uw arts bespreekt dit met u.

Wat u verder nog moet weten

Wanneer u binnen 2 weken na het verwijderen van een poliep:

 • ernstige buikpijn krijgt (veel erger dan u eventueel gewend bent);
 • last krijgt van flink bloedverlies

neemt u dan contact op met:

 • polikliniek MDL, spoednummer 0413 - 40 19 31 (tijdens kantooruren)
 • afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 0413 - 40 10 00 (buiten kantooruren)

De afdeling spoedeisende hulp is 24 uur per dag bereikbaar.

Moet u onverhoopt naar de spoedeisende hulp van Bernhoven? Volg dan bij het ziekenhuis de borden 'Spoedpost Bernhoven'.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u ons van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur bellen.

Kunt u niet op de afgesproken datum komen? Belt u ons op tijd. Wij maken dan een nieuwe afspraak.

 • Telefoonnummer polikliniek MDL: 0413 - 40 19 32