Spring naar de content

Tennisarm / Golfersarm

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een kleine operatie aan de arm wordt verricht. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.
De operatie wordt bij u uitgevoerd door:

 • de orthopedisch chirurg

Tennisarm

Een tennisarm is een ontsteking van de strekspieren of pezen van de pols. Meestal ontstaat een tennisarm door verkeerd gebruik of door overbelasting van uw arm. De spieren aan de bovenzijde van de onderarm worden dan te zwaar belast. Het aanhechtingspunt van de onderarmspieren (bij uw elleboog) wordt daardoor geïrriteerd en gaat ontsteken.

Klachten

Een tennisarm veroorzaakt pijn aan de buitenkant van de elleboog (net vóór het op die plek zittende botje). Een tennisarm geeft pijnklachten wanneer u uw pols naar achteren beweegt en uw onderarm naar buiten draait. Bijvoorbeeld bij het geven van een hand, het uitwringen van een handdoek en het bovenhands optillen van iets.
Een duidelijke oorzaak voor de pijnklachten in uw arm is niet aan te geven. In overleg met uw arts zijn de verschillende behandelingsmogelijkheden overwogen. Bij deze operatie wordt de aanhechting van de strekpezen van de pols ter hoogte van de elleboog, los gemaakt. Hierdoor zal de pijn langzaam verdwijnen. De peesaanhechting herstelt weer volledig.

Golfersarm

Een golfersarm is een ontsteking van de buigspieren van de arm. Meestal ontstaat een golfersarm door verkeerd gebruik of overbelasting van uw arm. De spieren aan de bovenbinnenzijde van de onderarm worden dan te zwaar belast.

Klachten

Een golfersarm veroorzaakt pijn aan de binnenzijde van de elleboog. Het geeft pijnklachten bij het naar binnen draaien van de onderarm. Bijvoorbeeld bij het onderhands tillen.

Een duidelijke oorzaak voor de pijnklachten in uw arm is niet aan te geven. In overleg met uw arts zijn de verschillende behandelingsmogelijkheden overwogen. Bij deze operatie wordt de aanhechting van de buigspieren los gemaakt. Hierdoor zal de pijn langzaam verdwijnen. De peesaanhechting herstelt weer volledig.

Resultaat behandeling tennisarm en golfersarm.

Na de ingreep kunt u de eerste weken meer pijnklachten hebben dan voor de operatie. Dit is normaal. Daarna treedt een verbetering op. Het herstel vergt gemiddeld minimaal zes tot acht weken. In principe is tachtig procent van de mensen een half jaar na de operatie verlost van de pijn. De overige twintig procent blijft restklachten houden aan de arm.

Voorbereiding

De behandeling vindt plaats op de operatiekamer

Voor deze behandeling wordt u één tot enkele uren opgenomen op het ambulant centrum / poliklinische behandelkamer. Opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt).

Verdoving

De operatie kan worden uitgevoerd onder een algehele verdoving (narcose) of een plaatselijke verdoving. De operatie vindt bij voorkeur onder plaatselijke verdoving plaats. Dit betekent dat alleen uw arm gevoelloos wordt. De keuze van de verdoving wordt in overleg met u bepaald. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

 

Nuchter

Afhankelijk van de soort verdoving (plaatselijke verdoving of algehele  vedoving) krijgt u te horen óf u voor de behandeling nuchter naar het ziekenhuis moet komen en zo ja vanaf welk tijdstip u nuchter moet zijn. Nuchter zijn betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken en niet mag roken. Eventuele medicijnen kunt u op de gebruikelijke wijze innemen met een slokje water.

Medicijnen

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, geeft u dit bij het maken van de afspraak door aan de polikliniekassistente / uw behandelend arts. Vervolgens krijgt u te horen of u een aantal dagen voor de operatie moet stoppen met het innemen van deze medicijnen.

Belangrijk

 • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • Draag geen ringen aan de hand waaraan u wordt geopereerd. Laat ringen die niet af kunnen, verwijderen door een juwelier.
 • Houdt u er rekening mee dat u uw  hand na de operatie niet direct weer kunt gebruiken. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na de operatie.


Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de operatie, neemt u dan tijdig contact op met opname planning als de behandeling plaats vindt op de operatiekamer. Als de operatie plaats vindt op een poliklinische behandelkamer neemt u contact op met de polikliniek chirurgie/orthopedie. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

 • Polikliniek orthopedie: 0413 - 40 19 71
 • Opname planning: 0413 - 40 19 17

Dag van de operatie

Ambulant centrum

U meldt zich op de afgesproken tijd op het ambulant centrum / dagbehandeling, routenummer 140.

Het verloop van de operatie

Op het ambulant centrum / dagbehandeling krijgt u operatiekleding aan. Dit is nodig in verband met de steriliteit op de operatiekamer. Vervolgens brengt een verpleegkundig u naar de operatiekamer. Het kan voorkomen dat u tijdens de operatie een band om u bovenarm krijgt die wordt opgepompt. Hierdoor loopt er geen bloed naar de hand en pols. De druk van de band kan onprettig aanvoelen, maar is niet pijnlijk. De elleboog wordt gedesinfecteerd.

Wanneer u wordt geopereerd voor een tennisarm maakt de  arts een kleine snee aan de
buitenkant van uw elleboog. Wanneer u wordt geopereerd voor een golfersarm maakt de arts een kleine snee aan de binnenkant van uw elleboog.  De plaats waar de onderarmpees vastzit aan de elleboog wordt losgesneden. Dit heeft geen gevolgen voor het bewegen van de arm in de toekomst. Vervolgens wordt de huid gesloten met een hechting. De verpleegkundige legt een drukverband en een mitella aan. Tenslotte wordt de band verwijdert.

Duur

De operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Complicaties

Echte complicaties komen gelukkig zelden voor. De belangrijkste complicaties die kunnen optreden, zijn een bloeding en soms een wondinfectie.

Naar huis

Wanneer

Als de operatie is uitgevoerd en de verdoving is uitgewerkt, mag u naar huis. Indien nodig, maakt u zelf de afspraak voor controle.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van uw aandoening en/of de behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen de specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

Voor een optimaal herstel is het belangrijk dat u zich houdt aan onderstaande
adviezen:

 • De wond heeft rust nodig om te genezen. Vermijd daarom bewegingen en kleding die druk op de wond geven.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan het operatiegebied pijnlijk zijn. U mag dan een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol.
 • Draag bij voorkeur de eerste dag de draagdoek (mitella) zodat de arm hierin kan rusten.
 • Het drukverband mag u na 2 dagen verwijderen. Zolang de wond niet droog is, plakt u er een pleister op.
 • Douchen mag (als het drukverband verwijderd is), baden niet. Na het douchen / wassen is het van belang de wond goed droog te deppen.
 • De dag na de operatie begint u met oefeningen. Haal uw arm uit de mitella. Vervolgens buigt en strekt u uw vingers, pols en elleboog.
 • Na de eerste vier tot acht weken mag u uw arm steeds meer gaan gebruiken.

Problemen thuis

Wanneer uw elleboog de eerste dagen na de operatie rood wordt of u heeft veel pijn, neemt u dan contact op met de polikliniek orthopedie / chirurgie. Buiten kantooruren belt u naar de spoedeisende hulp, telefoonnummer: 0413 - 40 10 00.

 • Polikliniek orthopedie: 0413 - 40 19 71
 • Polikliniek chirurgie: 0413 - 40 19 59
 • Spoedeisende hulp: 0413 - 40 10 00

Moet u onverhoopt naar de spoedeisende hulp van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost Bernhoven'.

Vragen

Wanneer u na het lezen van de folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige van het ambulant centrum / dagbehandeling.