Spring naar de content

Allergische reactie bij contrastonderzoeken voorkomen

Algemeen

Uw behandelend arts heeft voor u een radiologie onderzoek aangevraagd waarbij contrasttoediening via de bloedvaten nodig is.
U heeft echter in het verleden een allergische reactie op het contrastmiddel doorgemaakt.
Om het risico op een allergische reactie na toediening van het contrastmiddel tot een minimum te beperken krijgt u voorafgaand aan het onderzoek medicatie. In deze folder staat beschreven hoe u deze medicijnen moet gebruiken.

Voorbereiding

Van uw behandelend arts heeft u een recept gekregen voor 2 x 30 mg Prednisolon. U kunt deze medicijnen ophalen bij uw apotheek.

  • 12 uur voor het onderzoek neemt u 1 tabletje van 30 mg in
  • 2 uur voor het onderzoek neemt u weer 1 tabletje van 30 mg in

Prednisolon wordt onder andere gebruikt ter onderdrukking van overgevoeligheidsreacties (anti-allergische werking).

De voorbereiding van het onderzoek zelf dient opgevolgd te worden zoals in de pati├źntinformatie van het desbetreffende onderzoek beschreven staat, deze heeft u meegekregen met het maken van de afspraak.

Onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Hoe verloopt het onderzoek?

De laborant komt u uit de wachtruimte halen en vertelt u wat er gaat gebeuren. Neem deze informatie mee en geef deze af aan de laborant. Zo kan deze zien dat u deze extra voorbereiding heeft gekregen van uw specialist.

Voordat gestart wordt met het onderzoek krijgt u van de radioloog (arts van afdeling radiologie) via een infuusje medicatie (Tavegil) toegediend. Ook dit is bedoeld om ernstige overgevoeligheidsreacties te voorkomen. Hierna wordt het onderzoek uitgevoerd en kan er contrastvloeistof toegediend worden.

Na het onderzoek?

Na het onderzoek blijft u nog een half uur op afdeling radiologie ter observatie.

De toegediende medicatie kan het reactievermogen verminderen. U dient hiermee rekening te houden bij activiteiten die een grote mate van oplettendheid vereisen zoals deelname aan het verkeer of het bedienen van machines etc. Zonodig moet van dit soort bezigheden worden afgezien. Gebruik geen machines of bestuur geen auto of ander voertuig, als u last krijgt van bijwerkingen zoals slaperigheid of duizeligheid.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met uw behandelend specialist.