Spring naar de content

Echografie injectie medicatie

Uw behandelend arts heeft voor u een echo injectie medicatie aangevraagd. Doel van de behandeling is de genezing op gang brengen en/of pijnstilling te geven. De behandeling wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig

Waar moet u zich melden?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor deze behandeling ontbloten we de plek van injectie. Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoektafel. De radioloog brengt het gebied in beeld met behulp van echografie. Dan wordt de plaats aangeprikt. Dit prikken kan even pijn doen. De radioloog prikt met een holle naald de plek aan. Er wordt een vloeistof ingespoten dat een mengsel is van een verdoving en een ontstekingsremmer. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en de behandeling is klaar

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Zij er risico's/bijwerkingen?

Wanneer bij eerder onderzoek is gebleken dat u overgevoelig bent voor medicijnen, moet u dit doorgeven aan uw behandelend arts en de laborant die u ophaalt voor de behandeling.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Heeft u na het onderzoek nog pijn dan kunt u tegen deze pijn paracetamol gebruiken. Na de behandeling zijn er geen beperkingen.

Van wie krijgt u de uitslag?

Uw behandelend arts krijgt de uitslag van de radioloog. Uw arts bespreekt die uitslag met u

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.
Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62.