Spring naar de content

Echografie van de boven- en onderbuik

Uw behandelend arts heeft voor u een echografie van de boven- én onderbuik aangevraagd. Bij een echografie worden er afbeeldingen van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt met behulp van geluidsgolven. Op deze afbeeldingen worden eventuele afwijkingen en/of stoornissen zichtbaar.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en/of een radiologisch laborant. Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit mogelijk. Helpen met omkleden kan natuurlijk wel.

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige organen en lichaamsdelen zichtbaar te maken. Een andere naam voor dit onderzoek is ultrageluidonderzoek of verkort echo-onderzoek. Bij een echografie worden er geluidsgolven opgewekt door een transducer. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door deze transducer tegen uw huid aan te houden, worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's worden op een beeldscherm weergegeven en worden ook op foto vastgelegd. Een echografie is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

Zijn er risico's of bijwerkingen?

Een echografie is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U mag daarom vanaf de avond voor het onderzoek (v.a. 23:00 uur)niet meer eten, drinken en roken. U mag ook geen kauwgom eten.
Begint het onderzoek na 12.00 uur in de middag, dan mag u nog een licht ontbijt (een kop thee met een dun belegde beschuit).

Ook is het belangrijk dat vrouwen bij de start van het onderzoek een volle blaas hebben. Een volle blaas zorgt ervoor dat de onderbuik beter in beeld te brengen is. Dit bereikt u door:

  • 2 uur voor het onderzoek te plassen
  • na het plassen drinkt u binnen 30 minuten 5 glazen water (1 liter)
  • na het drinken niet meer plassen

Voor mannen is deze volle blaas niet nodig.

Als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, overleg dan met uw arts of diabetesverpleegkundige over het eventueel aanpassen van uw medicijnen, insuline of eten.

Eventuele medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier innemen, ook op de dag van het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Melden

Let goed op uw afsprakenkaartje waar u de afspraak heeft!

-Bernhoven, locatie Uden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040, van hieruit wordt u verwezen naar de betreffende wachtkamer.

-Bernhoven, locatie Oss, polikliniek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de centrale balie, van hieruit wordt u verwezen naar de betreffende wachtkamer.

De echografie

Voor dit onderzoek zult u het bovenlichaam moeten ontbloten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Eerst wordt er een beetje gel op uw buik aangebracht. Deze gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de verschillende organen in beeld komen. Vervolgens tast de radioloog en/of laborant met een transducer het te onderzoeken gebied af. De bovenbuikorganen worden zichtbaar op een monitor en van deze beelden worden foto's gemaakt. De foto's worden op een later tijdstip uitgebreid door de radioloog bekeken en beoordeeld.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

Na het onderzoek

De  laborant vertelt u wanneer u naar huis kunt gaan. U mag na het onderzoek weer alles eten en drinken.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. Hiervan verstuurt de radioloog een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62