Spring naar de content

MRI-onderzoek lumbale wervelkolom

Uw behandelend arts heeft voor u een MRI–onderzoek aangevraagd van de lendewervels. In medische termen heet dit de lumbale wervelkolom (LWK). Het doel van het onderzoek is om door middel van doorsnede foto's te kijken of er afwijkingen in het te onderzoeken gebied van de wervels zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant en beoordeeld door een radioloog (gespecialiseerd arts).

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Indien u een afspraak in de avond of in het weekend hebt is het niet mogelijk om contrastmiddel toe te dienen, in de meeste gevallen is dit ook niet nodig. Mocht dit onverhoopt toch nodig zijn, dan krijgt u later bericht van ons met het verzoek tot een nieuwe afspraak (ma-vr overdag) voor de aanvullende contrastopnames.

!Let op: bent u zwanger, of denkt u zwanger te zijn? Overleg dan met de arts, want als u zwanger bent mag u geen MRI onderzoek ondergaan, en/of mag u niet in de onderzoeksruimte aanwezig zijn.

Wat is een MRI–onderzoek?

MRI staat voor magnetisch resonantie imaging. Bij een MRI–onderzoek worden er doorsnede foto’s van de lendewervels gemaakt. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterke magneet en radiogolven. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Met behulp van de magneet en de radiogolven worden in het lichaam bepaalde signalen opgewekt. Een antenne ontvangt deze signalen en een computer zet de signalen om in beelden. De beelden laten de doorsneden van de lendewervels zien. Het onderzoek is pijnloos, ongevaarlijk en kan in sommige gevallen meer informatie opleveren dan röntgenfoto’s. 

Belangrijk

Een MRI–onderzoek kan in de volgende gevallen niet plaatsvinden:

 • u heeft (resten van) metaalsplinters in het oog.
 • u heeft metalen implantaten/prothese korter dan zes weken geplaatst

Een MRI–onderzoek kan soms niet plaatsvinden in deze situaties:

 • u heeft een binnenoor implantaat (cochleair implantaat);
 • u heeft een pacemaker. De pacemaker kan door het magneetveld ontregeld raken. Steeds meer pacemakers kunnen in de MRI. De afspraak wordt dan in samenspraak met de pacemakertechnicus gepland. 
 • u heeft een metalen kunsthartklep;
 • u heeft aneurysmaclips in het hoofd;
 • u heeft een neuro-stimulator;
 • u heeft een niet te verwijderen insuline- of andere geneesmiddelenpomp;
 • u heeft een glucosesensor; deze dient voorafgaand aan het onderzoek verwijderd te worden;
 • u kunt niet langdurig stil en/of plat liggen;
 • u heeft angst om in een gesloten ruimte te verblijven (claustrofobie);
 • u bent zwaarder dan 150 kg;
 • u bent zwanger.

Overleg in bovenstaande situaties met uw behandelend arts.

Screeningsformulier

Bij het inplannen van de MRI-scan dient er een screeningsformulier door u te zijn ingevuld. Is dit nog niet gebeurd dan kunt u deze vinden via www.bernhoven.nl/mri-scan. U kunt het formulier nu downloaden, uitprinten en invullen. Stuur het ingevulde formulier naar: Ziekenhuis Bernhoven t.a.v. afdeling radiologie. Antwoordnummer 10140, postcode 5400 VB te Uden.

Zijn er risico’s en complicaties?

Een MRI-onderzoek is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen.
Als u contrastmiddel heeft gehad kan dit in een zeer zeldzaam geval een allergische reactie geven.

Verhinderd, en dan?

Wanneer u onverwacht verhinderd bent voor het onderzoek, geef dit dan tijdig door aan de afdeling radiologie. Een ander kan dan in uw plaats worden geholpen.

Telefoonnummer afdeling radiologie: 0413 - 40 19 62

Hoe bereidt u zich voor?

Voor een MRI–onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt gewoon eten, drinken en uw gebruikelijke medicijnen innemen.

Tijdens het onderzoek mag u geen metalen voorwerpen bij u dragen. Waardevolle en niet noodzakelijke metalen bezittingen (zoals: munten, haarspelden, betaalpassen, creditcards, pennen, sieraden, ringen, horloge) kunt u daarom beter thuis laten. Eventuele spullen kunt u in het kleedhokje achterlaten. Er is een kluisje aanwezig voor waardevolle spullen, vraag hier naar. U wordt verzocht om tijdens het onderzoek geen oogmake-up en/of gekleurde lenzen te dragen omdat hier vaak ijzerhoudende deeltjes in zitten die het onderzoek kunnen beïnvloeden. 

Het eventuele contrastmiddel dat u krijgt tijdens dit onderzoek heeft invloed op eventuele bloeduitslagen. Wanneer u nog bloed moet laten prikken kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 24 uur na het onderzoek. Lukt dit niet, vertel dan bij het laboratorium dat u een onderzoek met contrastvloeistof heeft gehad.

Onderzoek

Melden

Wij verzoeken u vriendelijk zich 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Dit in verband met de strakke planning en eventuele voorbereidingen op het onderzoek.

Heeft u een MRI-afspraak in de avonduren (vanaf 17.30 uur) of in het weekend, dan kunt u zich melden bij de receptie bij de hoofdingang.

Gang van zaken onderzoek

Lange broek, schoenen en bh moet u voor dit onderzoek uitdoen. Kleding waar géén metaal op of in zit mag u aanhouden (onderbroek, sokken, hemd of T-shirt), ook al u sieraden (horloge, ringen, haarspeldjes e.d.) moet u af doen. Een eventueel kunstgebit/prothese zult u uit moeten doen.
In de onderzoeksruimte gaat u op een onderzoekstafel liggen. Deze tafel wordt in een tunnel geschoven. De tunnel is aan het begin en aan het einde open. Vervolgens worden de doorsnedefoto’s gemaakt. Bij het maken van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Tijdens het onderzoek hoort u een hard kloppend, onaangenaam geluid. Om dit geluid voor u te verminderen, krijgt u een koptelefoon op. Ondanks het geluid is er via een intercomsysteem en een alarmbel die u in uw hand krijgt, contact mogelijk met de laborant. Ook wordt u vanuit de bedieningsruimte via het glas in de gaten gehouden.
Om nog betere foto’s te kunnen maken, kan de radioloog het soms nodig vinden om contrastvloeistof toe te dienen. Dit betekent niet dat er iets ernstigs met u aan de hand is, maar het is nodig om een beter resultaat van het onderzoek te krijgen. De contrastvloeistof wordt toegediend met een prikje in een bloedvat in uw arm. In de arm waar de contrastvloeistof is ingespoten, kunt u kort een warm of koud gevoel krijgen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u naar huis kunt gaan. Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten. Wanneer tijdens het onderzoek contrastvloeistof is ingespoten, verdwijnt deze vanzelf weer uit uw lichaam (via de nieren en de blaas). Door na het onderzoek wat meer te drinken, raakt u de contrastvloeistof sneller kwijt.
Geeft u uw kind borstvoeding, dan mag u na het toedienen van contrastmiddel 24 uur geen borstvoeding geven. Gedurende deze tijd kunt u het beste de moedermelk afkolven. De afgekolfde melk mag u NIET gebruiken.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s. Hiervan stuurt de radioloog een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62

Bekijk de video

Wilt u zien hoe een MRI-onderzoek verloopt? Kijk dan op onze website naar deze video: http://www.bernhoven.nl/MRI-onderzoeken