Spring naar de content

MRI-onderzoek van de prostaat

BELANGRIJK!

Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken u vriendelijk zich 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis.
Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang. 

Uw behandelend arts heeft voor u een MRI–onderzoek aangevraagd. Het doel van het onderzoek is om door middel van doorsnede foto’s te kijken of er afwijkingen in het te onderzoeken gebied zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant en beoordeeld door een radioloog (gespecialiseerd arts).

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest die beter aansluit bij uw situatie.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wat is een MRI–onderzoek?

MRI staat voor magnetisch resonantie imaging. Bij een MRI–onderzoek worden er doorsnede foto’s van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterke magneet en radiogolven. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Met behulp van de magneet en de radiogolven worden in het lichaam bepaalde signalen opgewekt. Een antenne ontvangt deze signalen en een computer zet de signalen om in beelden. De beelden laten de doorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel zien.

Het onderzoek is pijnloos, ongevaarlijk en levert meer informatie op dan röntgenfoto’s. 

Belangrijk

Een MRI–onderzoek kan in de volgende gevallen niet plaatsvinden:

 • u heeft (resten van) metaalsplinters in het oog.
 • u heeft metalen implantaten/prothese korter dan zes weken geplaatst

Een MRI–onderzoek kan soms niet plaatsvinden in deze situaties:

 • u heeft een binnenoor implantaat (cochleair implantaat);
 • u heeft een pacemaker. De pacemaker kan door het magneetveld ontregeld raken. Steeds meer pacemakers kunnen in de MRI. De afspraak wordt dan in samenspraak met de pacemakertechnicus gepland. 
 • u heeft een metalen kunsthartklep;
 • u heeft aneurysmaclips in het hoofd;
 • u heeft een neuro-stimulator;
 • u heeft een niet te verwijderen insuline- of andere geneesmiddelenpomp;
 • u heeft een glucosesensor; deze dient voorafgaand aan het onderzoek verwijderd te worden;
 • u kunt niet langdurig stil en/of plat liggen;
 • u bent zwaarder dan 150 kg.

Overleg in bovenstaande situaties met uw behandelend arts.

Claustrofobie

Het is voor mensen met claustrofobie (angst in kleine ruimtes) niet prettig om een MRI-scan te ondergaan. Het te onderzoeken lichaamsdeel komt in het midden van de tunnel te liggen. Afhankelijk van het onderzoek wordt bepaald of u eerst met uw voeten of hoofd de tunnel in gaat. De tunnel blijft altijd open en licht, en waar mogelijk krijgt u een spiegeltje mee waarmee u uit de tunnel kunt kijken. Overleg met uw aanvragend arts over rustgevende medicatie indien u claustrofobisch bent en het idee hebt dat dit nodig zal zijn. Op de afdeling radiologie is geen rustgevende medicatie verkrijgbaar.

Screeningsformulier

Bij het inplannen van de MRI-scan dient er een screeningsformulier door u te zijn ingevuld. Is dit nog niet gebeurd dan kunt u deze vinden via www.bernhoven.nl/mri-scan. U kunt het formulier nu downloaden, uitprinten en invullen. Stuur het ingevulde formulier naar: Ziekenhuis Bernhoven t.a.v. afdeling radiologie. Antwoordnummer 10140, postcode 5400 VB te Uden.

Zijn er risico’s of complicaties?

Een MRI-onderzoek is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen. Als u contrastmiddel heeft gehad kan dit in een zeer zeldzaam geval een allergische reactie geven.

Wat te doen als u verhinderd bent?

Wanneer u onverwacht verhinderd bent voor het onderzoek, geef dit dan tijdig door aan de afdeling Radiologie. Een ander kan dan in uw plaats worden geholpen.

Telefoonnummer afdeling radiologie:

0413 - 40 19 62

Hoe bereidt u zich voor?

Voor een MRI–onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt gewoon eten, drinken en uw gebruikelijke medicijnen innemen

 • tijdens het onderzoek mag u geen metalen voorwerpen bij u dragen. Waardevolle en niet noodzakelijke metalen bezittingen (zoals: munten, haarspelden, betaalpassen, creditcards, pennen, sieraden, ringen, horloge) kunt u daarom beter thuis laten. Eventuele spullen kunt u veilig in het kleedhokje achterlaten. Er is een kluisje aanwezig voor waardevolle spullen, vraag hier naar.
 • u wordt verzocht om tijdens het onderzoek geen gekleurde lenzen te dragen omdat hier vaak ijzerhoudende deeltjes in zitten die het onderzoek kunnen beïnvloeden
 • het contrastmiddel dat u krijgt tijdens dit onderzoek heeft invloed op eventuele bloeduitslagen. Wanneer u nog bloed moet laten prikken kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 24 uur na het onderzoek
 • lukt dit niet, vertel dan bij het laboratorium dat u een onderzoek met contrastvloeistof heeft gehad
 • vlak voor het onderzoek is het belangrijk dat u probeert de blaas leeg te plassen. Bij het kleedkamertje van de MRI is een toilet aanwezig
 • wilt u zorgen dat u tien minuten voor de afspraaktijd die op uw kaartje staat, aanwezig bent? Die tijd is nodig voor het omkleden, plassen en prikken van een infuus

-Ten behoeve van dit onderzoek krijgt u een medicijn (Buscopan) ingespoten. Het kan zijn dat u daarna wazig ziet, dit gaat binnen enkele uren weer over. U kunt dan echter niet deelnemen in het verkeer. Zorg daarom voor vervoer naar huis.

Onderzoek

Waar meldt u zich?

Wij verzoeken u vriendelijk zich 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040 op de begane grond.

Dit in verband met de strakke planning en eventuele voorbereidingen op het onderzoek.

Gang van zaken onderzoek

Lange broek en schoenen moet u voor dit onderzoek uitdoen. Kleding waar géén metaal op of in zit mag u aanhouden (onderbroek, sokken, hemd of T-shirt), ook al uw sieraden (horloge, ringen e.d.) moet u af doen. Een eventueel kunstgebit/prothese zult u uit moeten doen.

U krijgt voor het onderzoek een prik in de arm voor een infuus. Dit infuus is nodig om tijdens het onderzoek contrast toe te kunnen dienen.

In de onderzoeksruimte gaat u op een onderzoekstafel liggen en krijgt u een mat over uw bekken die het signaal uit het lichaam opvangt. De tafel wordt in een tunnel geschoven. De tunnel is aan het begin en aan het einde open. Vervolgens worden de doorsnedefoto’s gemaakt. Bij het maken van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Tijdens het onderzoek hoort u een hard kloppend, onaangenaam geluid. Om dit geluid voor u te verminderen, krijgt een koptelefoon op met (indien gewenst) muziek. U mag ook zelf een cd of mp3-speler met eigen muziek mee brengen.

Ondanks het geluid is er via een intercomsysteem en een alarmbel die u in uw hand krijgt, contact mogelijk met de laborant. Ook wordt u vanuit de bedieningsruimte, via het raam in de gaten gehouden.

Om nog betere foto’s te kunnen maken, is het nodig om contrastvloeistof toe te dienen. Dit gebeurt tijdens de laatste vijf minuten van het onderzoek. De contrastvloeistof wordt toegediend met een prikje in een bloedvat in uw arm. In de arm waar de contrastvloeistof is ingespoten, kunt u kort een warm of koud gevoel krijgen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Met het omkleden en prikken meegerekend duurt het geheel ongeveer 50 tot 60 minuten. De scantijd is 40 tot 50 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u naar huis kunt gaan. Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten. De contrastvloeistof die tijdens het onderzoek is ingespoten, plast u vanzelf weer uit en verdwijnt dan uit uw lichaam. Door na het onderzoek wat meer te drinken, raakt u de contrastvloeistof sneller kwijt.

Wat is er te zien?

Het grote voordeel van MRI is het hoge contrast tussen verschillende weefsels. Daardoor is zelfs binnen de prostaat onderscheid te maken tussen tumorweefsel en normaal weefsel. Om dit goed zichtbaar te maken, zijn wel meerdere series plaatjes nodig. Allereerst een serie van links naar rechts door de prostaat om de prostaat en zaadblaasjes goed te kunnen bekijken. Daarna een serie van boven naar onder door het zelfde gebied, mocht het in een richting niet goed duidelijk zijn. Dan volgt er een serie door het hele bekken. Op deze serie wordt bekeken of er lymfeklieren zijn die verdacht zijn voor uitzaaiingen.

Nu worden twee series gescand waarop diffusie zichtbaar is. Dat wil zeggen dat je hierop kunt zien of iets 'drukt' doordat het hard groeit (bijvoorbeeld een tumor) of dat er juist ruimte over is. Zoals bijvoorbeeld vocht in een cyste. Dit is belangrijk om onderscheid te maken tussen normaal weefsel en tumoren of uitzaaiingen.

Tot slot wordt de contrastserie gescand. Men scant dan heel snel en heel vaak achter elkaar hetzelfde gebied terwijl tegelijkertijd het contrastmiddel ingespoten wordt. U zult hier zelf weinig van merken omdat de laborant achter zijn scherm blijft zitten en met een druk op de knop het contrast kan inspuiten. Deze serie duurt wel zo'n vijf minuten! Blijft u alstublieft ook tijdens deze laatste serie nog stil liggen.

Vanuit deze contrastserie worden berekeningen gedaan. Aan de hand van de gemaakte plaatjes kijken radioloog en laborant samen of ze verdachte plekjes zien. Op deze verdachte plekken worden grafieken uitgerekend waarop te zien is hoe snel het contrast daar opgenomen werd en weer werd afgevoerd. Dit is een belangrijk gegeven om te bepalen of er een tumor zit of niet. Dit alles gebeurt na het onderzoek, zodra u naar huis bent.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s. Hiervan stuurt de radioloog een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62

Video

Wilt u zien hoe een MRI-onderzoek verloopt? Kijk dan op onze website naar deze video: http://www.bernhoven.nl/MRI-onderzoeken