Spring naar de content

Behandeling van een zenuw in de wervelkolom

Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u een behandeling van een zenuw of zenuwknoop, die uit de wervelkolom treedt, te verrichten. In deze folder leest u hoe deze behandeling in het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij van belang kunnen zijn. De pijnspecialist voert de behandeling uit. Het kan zijn dat de pijnspecialist een enigszins andere werkwijze kiest, die beter aansluit bij uw situatie.

Soms kan het nodig zijn om de juiste zenuw te vinden door middel van een proefbehandeling.

Wat betekent een proefbehandeling?

De pijnklachten die u heeft worden mogelijk voor een gedeelte veroorzaakt door één of meerdere zenuwen. Deze pijnklachten kunnen verminderen door een behandeling van de betrokken zenuw. Voor de pijnspecialist is na het lichamelijk onderzoek en eventueel het aanvullend onderzoek niet altijd duidelijk welke zenuw betrokken is bij de pijnklachten. Om duidelijkheid te krijgen is het soms nodig om een zogenaamde proefbehandeling of proefblokkade te verrichten. Redenen voor een proefbehandeling:

 • Er zijn pijnklachten die uitstralen naar het hoofd, romp, arm of been. Om de pijn te kunnen behandelen moet duidelijk worden door welke zenuw de pijn veroorzaakt wordt.
 • Nadat een pijngeleidende zenuw is opgespoord, kan een aanvullende behandeling worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan door injectie van verdoving en/of ontstekingsremmers bij de zenuw óf door een warmtebehandeling van de zenuw in de wervelkolom.
 • Het is ook mogelijk dat een proefbehandeling nodig is ter bepaling óf en op welk niveau van de wervelkolom een operatie uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld als er een hernia tegen een zenuw drukt.

Een proefbehandeling betekent dus dat er eerst gezocht moet worden welke zenuw de pijnklacht veroorzaakt. Tijdens de proefbehandeling wordt steeds één zenuw gedurende enkele uren verdoofd. Bij de proefbehandeling is het effect na 20 tot 30 minuten goed te beoordelen.

Resultaat

Pas nadat de proefbehandeling is gedaan, kan de pijnspecialist een uitspraak doen over welke zenuw(knoop) behandeld kan worden. Bij een aantal patiënten is een aanvullende behandeling noodzakelijk. De arts overlegt met u welke aanvullende behandelingsmethode in uw geval het meest geschikt is:

 • warmtebehandeling van de betrokken zenuw (in medische termen 'radiofrequente thermolaesie' of 'pulsed radiofrequente behandeling' genoemd),
 • inspuiting van medicatie, meestal verdoving en prednison, op de plaats waar de zenuw de wervelkolom verlaat,
 • operatie van de hernia of vernauwing in de rug die de zenuwprikkeling veroorzaakt (de noodzaak van de operatie wordt bepaald door de neurochirurg).

Een aanvullende behandeling kan langere tijd pijnvermindering geven en zo nodig worden herhaald als de pijn toch terugkeert. Na afloop van een warmtebehandeling kunt u tijdelijk last krijgen van napijn. Bij de aanvullende (definitieve) blokkades wordt na enkele weken het resultaat van de behandeling pas beoordeeld. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten merkt.

Hoe bereidt u zich voor?

Vertel het vooraf aan de arts:

 • als u een stoornis heeft van de bloedstolling of als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kunnen passende maatregelen worden getroffen om deze medicijnen tijdelijk te stoppen voorafgaand aan de behandeling,
 • als u zwanger bent of heeft daar een vermoeden van heeft,
 • als u allergisch bent voor: jodium, pleisters, röntgencontrastmiddel of plaatselijke verdovingsmiddelen,
 • als u een pacemaker of een neurostimulator heeft.
 • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat u na de behandeling naar huis wordt gebracht door een begeleider.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Hoe verloopt de behandeling?

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum/ dagbehandeling route 140. Een van onze vrijwilligers brengt u vervolgens naar de behandelkamer.

In de behandelkamer gaat u op de behandeltafel liggen, afhankelijk van de plaats waar de behandeling gedaan wordt, in buik- of in rugligging. De pijnspecialist ontsmet de huid en geeft vooraf een huidverdoving op de plaats waar u de injectie krijgt. Vervolgens zoekt de arts met een speciale naald en onder röntgendoorlichting de plek op waar de zenuw uit de wervelkolom treedt. Met behulp van kleine teststroompjes en/of contrastvloeistof kan de arts controleren of de naald bij de juiste zenuw zit. Als de naald goed zit, spuit de arts de verdovingsvloeistof in rondom de zenuw. Door de werking van de verdovingsvloeistof geeft de zenuwwortel of zenuwknoop geen pijnprikkels meer door. Het gevolg kan zijn dat u dan ook minder pijn voelt en dat u korte tijd minder kracht heeft. Deze pijnvermindering duurt meestal enkele uren. Na de behandeling krijgt u een koffie of thee aangeboden en als u zich daarna goed voelt, mag u weer naar huis.

Hoe lang duurt de behandeling?

De procedure op de behandelkamer duurt ongeveer 10-15 minuten. Alles bij elkaar moet u rekenen op een verblijf van ongeveer 1 uur in het ziekenhuis.

Zijn er bijwerkingen?

Er bestaat een kans dat u, door de injectie van de verdovingsvloeistof, gedurende enkele uren gevoelsvermindering ervaart in hoofd, romp, been of arm aan de kant van de behandelde zenuw(knoop). Het is ook mogelijk dat uw arm of been zwaar aanvoelt of zelfs tijdelijk minder krachtig is door de verdovingsvloeistof.

Complicaties

Elke medische behandeling kan risico's met zich meebrengen. De proefblokkade of aanvullende behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich mee brengt.

Controle

Afhankelijk van het resultaat van de proefbehandeling wordt een aanvullende behandeling of een proefbehandeling op een ander niveau afgesproken. Als u een definitieve behandeling heeft gekregen, wordt er een telefonische controle afgesproken. U krijgt de vervolgafspraak mee naar huis.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft, aarzel dan niet uw vragen te stellen aan uw behandelend arts.
U kunt ook contact opnemen met het Regionaal Pijn Centrum, telefoonnummer 0413 - 40 19 87.