Spring naar de content

Epidurale injectie

Uw behandelend arts heeft  voorgesteld om u een epidurale injectie te geven in verband met uw pijnklachten. In deze folder leest u hoe deze behandeling in het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij van belang kunnen zijn.

Wat is een epidurale injectie?

De epidurale ruimte ligt in het wervelkanaal en wordt begrensd door de wervels en het hersenvlies. In de epidurale ruimte bevinden zich onder andere de uit het ruggenmerg tredende zenuwen. Het kan nodig zijn om in deze ruimte medicijnen, bijvoorbeeld verdoving of ontstekingsremmende geneesmiddelen in te spuiten. Hierdoor wordt irritatie van zenuwen en daarmee ook de pijn, verminderd. De injectie kan verlichting geven bijvoorbeeld bij een hernia, bij vernauwing van het wervelkanaal en bij lage rugpijn.

De epidurale ruimte verloopt vanaf de onderkant van de schedel tot aan de stuit; de injectie
kan in het gehele traject van de wervelkolom plaatsvinden. De plaats van uw pijnklachten bepaalt waar de injectie gegeven wordt:

  • ter hoogte van de nek (in medische taal: cervicaal niveau),
  • ter hoogte van de borstkas (thoracaal niveau),
  • ter hoogte van de lage rug (lumbaal niveau),
  • ter hoogte van het heiligbeen (caudaal niveau).

Opname

Voor deze behandeling wordt u minimaal twee uur opgenomen op het ambulant centrum, route 140. De afspraak voor deze behandeling wordt gemaakt op de polikliniek van het Regionaal Pijn Centrum. Een anesthesioloog voert de behandeling uit.

Voorbereidingen

Onderstaande voorbereidingen zijn belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

  • Voor deze behandeling hoeft u niet nuchter te zijn.
  • Als u een stoornis van de bloedstolling heeft of bloedverdunnende medicijnen gebruikt,  moet u dit op voorhand melden, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden. Met enkele bloedverdunners, o.a. acenocoumarol, fenprocoumon en plavix, dient u enige dagen te stoppen in overleg met de anesthesioloog. Voorafgaand aan de behandeling wordt soms uw bloed (INR waarde) gecontroleerd. Als de stollingswaarde niet in orde is dan wordt de behandeling uitgesteld naar een andere datum.
  • Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, overleg dan vooraf met de anesthesioloog of de behandeling kan doorgaan. 
  • Als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, moet u dit vóór de start van de behandeling melden.
  • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
  • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat u na de behandeling naar huis gebracht wordt door een begeleider.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis.
U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee.
Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Behandeling

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij de balie van het ambulant centrum, route 140. Daar krijgt u operatiekleding aan. De operatiekleding is nodig voor de steriliteit in de behandelruimte op de operatieafdeling.

Een van onze vrijwilligers brengt u vervolgens in een bed naar de behandelruimte. De meeste patiënten krijgen een epidurale injectie in liggende houding, echter soms kan hij worden uitgevoerd in zittende houding.

Op de plaats waar u de epidurale injectie krijgt, wordt de huid gedesinfecteerd, afgedekt met steriele doeken en plaatselijk verdoofd. Dit prikje kan even pijnlijk zijn. Vervolgens zoekt de arts met een speciale naald de epidurale ruimte op. Als de naald de juiste positie heeft bereikt, worden de geneesmiddelen ingespoten, meestal verdovingsvloeistof en prednison.

Hierna gaat u terug naar de afdeling op het Ambulant Centrum. U mag uw eigen kleren weer aantrekken. Als alles naar verwachting verloopt, mag u daarna weer naar huis.

Hoe lang duurt het?

De procedure op de operatiekamer duurt ongeveer 10-15 minuten. Alles bij elkaar moet u rekenen op een verblijf van minimaal twee uur in het ziekenhuis.

Resultaat

Een afname van de pijn is meestal pas na 3-7 dagen merkbaar en blijft maximaal enkele maanden voortduren. Het kan zijn dat de pijn meerdere oorzaken heeft, waardoor een epidurale injectie niet altijd voldoende is. In dat geval is een herhaling of een aanvullende behandeling nodig, wanneer daar aanleiding voor is.

Na de behandeling

De eerste uren na de injectie kunt u last hebben van tijdelijke vermindering van gevoel en kracht in arm of been.
Enige bijwerkingen van tijdelijke aard: Als bij vrouwen prednison is toegediend dan kunnen zij last krijgen van opvliegers of kan de menstruatie korte tijd verstoord raken. Mensen met suikerziekte merken soms dat hun bloedsuikerwaarden een aantal dagen hoger zijn dan normaal.

Complicaties

Het kan, in uitzonderingsgevallen, voorkomen dat het ruggenmergsvlies wordt aangeprikt. Dit kan aanleiding geven tot hoofdpijnklachten. In een enkel geval kan het gebied van de insteekplaats tekenen van infectie gaan vertonen (roodheid, pijn of vochtafscheiding).
Als u hoofdpijnklachten, koorts of infectie van de insteekopening bemerkt, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Ondanks alle voorzorgen treedt in zeldzame gevallen een infectie op die kan leiden tot een hersenvliesontsteking (meningitis) of een abces in de epidurale ruimte. Dit moet meestal door middel van een operatie ontlast moeten worden.

Controle

Na ongeveer zes weken  krujgt u een telefonische controleafspraak met uw behandelend arts. U krijgt hiervoor een afspraak mee naar huis.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzel dan niet om deze te stellen aan uw behandelend arts. U kunt ook contact opnemen met het Regionaal Pijn Centrum, telefoonnummer: 0413 - 40 19 87.