Spring naar de content

Schouder pijnblokkade

Van de suprascapularis zenuw en eventueel de axillaris zenuw

U bent vanwege schouderpijn en bewegingsbeperking van de schouder doorverwezen naar het Regionaal Pijn Centrum. De pijnspecialist heeft voorgesteld bij u een injectiebehandeling voor chronische schouderpijn te verrichten. In deze folder leest u hoe deze behandeling bij het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij van belang kunnen zijn. Meer informatie over het Regionaal Pijn Centrum leest u deze website.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Een anesthesioloog of physician assistant voert de behandeling uit. Het kan zijn dat uw behandelaar een enigszins andere werkwijze kiest, die beter aansluit bij uw situatie.

Oorzaken van pijnklachten

Er kunnen verschillende oorzaken voor uw schouderklachten zijn, zoals een scheur van de schouderkapselspieren (cuffruptuur), verkalking of slijtage (arthrose) van de schouder of een vastzittende stijve schouder (frozen shoulder).

Vanuit de hals loopt er een zenuw naar de bovenrand van het schouderblad – de suprascapularis zenuw (scapula = schouderblad). Deze zenuw zorgt  voor 70-75 procent van het gevoel in de schouder en de bewegingen van de schouder. Langs deze zenuw wordt de pijn geleid. Door deze zenuw te verdoven en te behandelen, kan de pijn voor langere tijd worden verminderd.

De resterende 30 procent van de pijn kan via een andere zenuw verlopen, de axillaris (oksel) zenuw. Deze zenuw bevindt zich in het bovenste deel van de bovenarm.

Er zijn twee  soorten behandelingen:

1. Proefbehandeling door plaatselijke verdoving van de zenuw.

U krijgt op de plaats van de zenuw een injectie met een verdovingsvloeistof, vergelijkbaar met een tandartsverdoving. De verdovingsvloeistof werkt al na enkele minuten en kan 2-12 uur duren. Het doel van de proefbehandeling is om te ondervinden of dit de pijn voor het grootste deel vermindert en of definitieve pijnblokkade van deze zenuw zinvol kan zijn. In sommige gevallen geeft de proefbehandeling weinig of geen pijnvermindering (negatieve proef), wat kan betekenen dat de pijn een andere oorsprong heeft en dus ook anders moet worden behandeld.

Bij een positieve proef en dus een duidelijke pijnvermindering, kan er worden besloten tot een definitieve of langdurige pijnblokkade door middel van radiofrequente stroom.

2. PRF (pulsed radiofrequente) stroom behandeling van de zenuw.

De PRF stroom behandeling is vaak de vervolgbehandeling op de behandeling met lokale infiltratie. De zenuw wordt gedurende 4-8 minuten met een stroompje (45Volt) behandeld via een ingebrachte naald. Hierdoor wordt de pijngeleiding van de zenuw sterk afgeremd. Het kan echter 6-8 weken duren voordat het resultaat beoordeeld kan worden. De controleafspraak wordt dan ook na die periode gepland. Meestal is het resultaat langdurig (6-12 maanden). 

In beide gevallen wordt de zenuw in beeld gebracht met behulp van een echo apparaat. Dit gebeurt met geluidsgolven en is pijnloos en onschadelijk. Het helpt de pijnspecialist/physician assistant om de juiste plek goed vast te stellen en de naald dicht bij de zenuw te plaatsen.

Voorbereidingen

Vertel het vooraf aan de arts :

 • als u een stoornis heeft van de bloedstolling of als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kunnen zo nodig passende maatregelen worden getroffen om deze medicijnen tijdelijk te staken voorafgaand aan de behandeling,
 • als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft,
 • als u allergisch bent voor: jodium, pleisters, röntgencontrastmiddel of plaatselijke verdovingsmiddelen,
 • als u een pacemaker, interne defibrillator of een neurostimulator heeft.
 • Draag makkelijk zittende bovenkleding.
 • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat u na de behandeling naar huis wordt gebracht door een begeleider.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Bij ieder bezoek aan het ziekenhuis is een nieuw AMO nodig, ook als u nog maar kort geleden al in het ziekenhuis was. Want ook in korte tijd kan er toch iets in uw medicatie zijn veranderd. Zeker wanneer u met meerdere behandelaars te maken heeft. Het AMO is belangrijk voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld om dubbelmedicatie te voorkomen. In sommige gevallen mogen medicijnen niet met elkaar worden gecombineerd. Het is belangrijk dat de arts een actueel overzicht heeft van de medicijnen die u gebruikt. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat uw arts in het ziekenhuis niet naar uw AMO vraagt. Bijvoorbeeld omdat de medicatie niet veranderd. Maar dat weet u niet van tevoren. Daarom is een AMO bij ieder bezoek aan het ziekenhuis belangrijk. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar uw apotheek.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Gang van zaken tijdens behandeling

 • U meldt zich op de afgesproken tijd bij het ambulant centrum route 140 en neemt na melden bij de receptie plaats in de wachtkamer.
 • In de pijnbehandelruimte worden uw persoonsgegevens nog een keer gecontroleerd: naam en geboortedatum en voor welke behandeling aan welke lichaamszijde u komt. Ook wordt altijd gevraagd of u bloedverdunnende medicatie gebruikt en of ergens allergisch of overgevoelig voor bent.
 • Zodra deze veiligheidscheck is voltooid, neemt u plaats op de behandelstoel. De te behandelen schouder moet te worden ontbloot.
 • De juiste plaats voor de injectie wordt afgetekend op de huid, met ontsmettingsvloeistof ontsmet en u krijgt een huidverdoving.
 • Dan wordt de zenuw op de schouder en eventueel op de bovenarm met behulp van het echo apparaat in beeld gebracht. Voorzichtig wordt een speciale stimulatienaald tot dicht bij de zenuw gebracht. Ter controle wordt de zenuw gestimuleerd met een stroompje en wordt u gevraagd het direct te melden als u een druk of tinteling in de schouder of bovenarm voelt. Er kunnen zowel prikkelingen als spierstimulatie worden opgewekt. Dit geeft zekerheid over de juiste positie van de naald.
 • Hierna wordt de zenuw met verdovingsvloeistof verdoofd of met radiofrequente stroom behandeld.
 • Na enkele minuten is de behandeling klaar en wordt de naald verwijderd.

U krijgt adviezen voor de nazorg, eventuele fysiotherapie en een controle afspraak mee. Ook geeft de behandelaar u altijd een formulier mee waarop staat welke behandeling er precies is uitgevoerd, zodat u dit altijd aan een arts kunt tonen.

Na afloop wordt u begeleid naar het restaurant voor een kopje koffie of thee. Als u zich goed voelt, mag u daarna spoedig naar huis met uw begeleider.

Tijdsduur

De procedure op de operatiekamer duurt ongeveer 10-15 minuten. Alles bij elkaar moet u rekenen op een verblijf van maximaal 1 uur in het ziekenhuis.

Bijwerking

Er bestaat een kans dat u, door de injectie van de verdovingsvloeistof, gedurende enkele uren gevoelsvermindering ervaart in de schouder of arm aan de kant van de behandelde zenuw. Het is ook mogelijk dat uw arm zwaar aanvoelt of zelfs tijdelijk minder krachtig is door de verdovingsvloeistof.

Zijn er complicaties?

Elke medische behandeling kan risico's met zich meebrengen. De proefblokkade of aanvullende behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich mee brengt. Als u de dagen na de behandeling koorts krijgt of zich ziek voelt, neemt u contact op met het Regionaal Pijn Centrum.

Controle

Afhankelijk van het resultaat van de proefbehandeling wordt een aanvullende behandeling of een proefbehandeling op een ander niveau afgesproken. Soms wordt een telefonische controle afgesproken. U krijgt een vervolgafspraak mee naar huis.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft, aarzel dan niet uw vragen te stellen aan uw behandelend arts. U kunt ook contact opnemen met het Regionaal Pijn Centrum, telefoonnummer 0413 - 40 19 87.