Skip to Content

Samen voor een zo goed mogelijk leven

  • Voorbereiden op een operatie

    Je gaat naar het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek (PPO) als voorbereiding op de operatie. De verpleegkundige en anesthesioloog leggen uit wat er gaat gebeuren en wat van jou verwacht wordt. Denk aan nuchter zijn, dus een bepaalde tijd voor de operatie mag je niet meer eten en drinken.

  • Wat moet ik nog meer weten?¬†

    Gebruik je medicijnen, dan moet je daar misschien mee stoppen. Heb je bloedverdunners, dan spreek je met de trombosedienst af wanneer je daarmee stopt en wanneer je die na de operatie weer mag gaan innemen. Denk ook na of je thuis hulp nodig hebt na de operatie zodat je dat alvast kunt regelen.

  • Tips voor thuis, na de operatie¬†

    We leggen uit welke medicijnen en hoeveel je mag gebruiken om pijn te bestrijden. Eventueel kun je via de pijntelefoon bespreken hoe het thuis gaat met de pijn. Afhankelijk van je operatie krijg je uitleg mee over wat je thuis wel of niet mag doen.

Ga naar folder 'Uitleg bij opname voor een operatie'

Contact
& meer informatie

MR 0728 D Receptie, Contact