Skip to Content

Samen voor een zo goed mogelijk leven

  • Voor het spreekuur

    Neem uw partner, een van de kinderen of een ander vertrouwd iemand mee. Is er bij u nog geen bloed geprikt? Dan bespreken wij met u dat dit in het ziekenhuis gebeurt. Van tevoren krijgt u een vragenlijst van ons. Deze neemt u ingevuld mee naar het spreekuur.

  • Tijdens het spreekuur

    U krijgt een lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje. U spreekt met de geriater en de fysiotherapeut kijkt naar hoe u zich beweegt. Heeft u al een wandelstok of rollator, neem deze dan mee. Na de onderzoeken bespreekt de geriater de uitslag met u.

  • Na het spreekuur

    U krijgt het advies of behandelplan dat past bij uw situatie en wat u zelf wilt. Heeft u nog geen loophulpmiddel, dan kan het zijn dat u een advies voor een wandelstok krijgt. Of bijvoorbeeld een verwijzing naar een fysiotherapeut.

Ga naar folder 'Val- en mobiliteitsspreekuur'