Spring naar de content

Gipsklachten

Ieder letsel is anders en dus ook de bijbehorend klachten. Hieronder staan veelvoorkomende gipsklachten. Bij klachten of twijfel kunt u altijd contact opnemen met de gipskamer. Bij klachten buiten kantoortijden die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, neemt u contact met de spoedeisende hulp.

Pijn

Gips heeft een pijnstillende werking, maar neemt de pijn in de eerste periode nooit helemaal weg. Daarom is het belangrijk om het aangedane lichaamdeel hoog te houden en rust te geven. Zonodig kunt u verdeeld over de dag paracetamol nemen. Soms schrijft de arts andere medicijnen voor. Volg voor de dosering het voorschrift op de verpakking.

Stuwing

De eerste 24-48 uur na het ontstaan van het letsel of operatie neemt de zwelling nog toe. Hier wordt met het aanleggen van een spalk rekening mee gehouden. U kunt de zwelling zelf beperken door het aangedane lichaamsdeel hoog te houden. Het kan zijn dat de zwelling verder toeneemt. Als dat gebeurt spreken we van stuwing. De vingers of tenen worden dik en de pijn neemt toe. Hooghouden van het lichaamsdeel en pijnmedicatie helpen dan niet meer. Neem dan contact op met de gipskamer. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de SEH.

Wat intussen kan helpen om de zwelling wat af te laten nemen, is de vrijliggende tenen of vingers rustig te bewegen binnen de pijngrens.

Bloeduitstorting

Bij een breuk komt een bloeduitstorting vrij. Deze verplaatst zich vaak tot voorbij het gips. De vingers, tenen of elleboog kunnen dan een groene, blauwe of paarse kleur krijgen. Deze is verkleuring is onschuldig.

Jeuk

Jeuk onder gips wordt vaak veroorzaakt door vocht en/of door zweten. We adviseren u om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Zoek bij warm weer verkoeling en blijf uit de zon. Ga bij jeuk niet met voorwerpen of een speciale spray onder het gips. Deze veroorzaken vaak plooien of klontjes die uiteindelijk de klachten verergeren.