Spring naar de content

Welkom bij de afdeling urologie van Bernhoven. U krijgt met deze afdeling te maken als u klachten hebt aan:

  • de organen die betrokken zijn bij de urinewegen; of
  • de mannelijke voortplantingsorganen.

Algemeen

De vakgroep urologie wordt gevormd door vijf urologen die naast de algemene urologie allen specifieke aandachtsgebieden hebben, bijvoorbeeld urogynaecologie, kinderurologie en oncologie.

Coassistenten lopen mee tijdens uw consult
Bernhoven biedt stageplaatsen aan artsen in opleiding. Bij diverse poliklinieken lopen deze coassistenten in opleiding mee onder supervisie van de specialist. De coassisitent kan onderzoek verrichten, maar ziet u ook altijd met uw specialist.

Uw specialist vraagt of u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de coassistent. Uiteraard wordt uw toestemming op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht toestemming te verlenen.

Polikliniek

Op de polikliniek urologie houden de urologen spreekuur. Het is in de regel uw huisarts die u doorverwijst voor onderzoek of behandeling. Daarnaast kent de polikliniek urologie enkele speciale spreekuren (zie hieronder).

Patiëntenfolders