Skip to Content

Profiel

Van een vrouw met een onvervulde kinderwens, tot een zwangere vrouw tijdens haar zwangerschap en een barende vrouw tijdens haar bevalling: ik begeleid ze als het anders loopt dan verwacht of gewenst. Het mógen begeleiden van vrouwen binnen al deze bijzondere fases in hun leven is voor mij het mooiste wat er is. Mijn vak is dan ook heel veelzijdig, geen dag is hetzelfde.

Ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen binnen alle facetten van de gynaecologie en verloskunde. Maar mijn speciale interesse in de gynaecologie ligt bij de bekkenbodemproblematiek. Verzakkingsklachten komen veel voor. En helaas is het vaak zo dat vrouwen lang met hun klacht rondlopen voordat ze naar de dokter gaan. Ontzettend jammer dat onnodige schaamte patiënten vaak tegenhoudt. Terwijl er vaak een vrij eenvoudige oplossing voor hun probleem te vinden is.

Ik vind het belangrijk om vrouwen eerst op hun gemakt te stellen en hun hulpvraag duidelijk te krijgen. Samen met de patiënt ga ik daarna op zoek naar de best passende oplossing voor haar probleem. Het geeft mij veel voldoening haar te kunnen helpen en de kwaliteit van leven van mijn patiënt te verbeteren. 

Opleiding

Jaar

Geneeskunde - Radboudumc Nijmegen

2010 

Gynaecoloog in opleiding - Rijnstate ziekenhuis Arnhem, Radboudumc Nijmegen en Gelderse Vallei Ede

2019

Onderzoek

  • Promotieonderzoek aan Radboudumc Nijmegen 
    Onderwerp: Midurethral sling surgery in women with stress urinary incontinence: follow-up VUSIS-II, sexual function and pain after MUS-surgery

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Werkgroep bekkenbodem
  • Werkgroep gynaecologische endoscopie
  • International Urogynaecological Association (IUGA)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Nevenfuncties

  • Opleider van coassistenten 

AGB-code: 03309459