Skip to Content

Profiel

Het breed kijken naar de oudere mens fascineert me. Het hier en nu staat vaak in relatie met hetgeen vroeger gebeurd is. Ik houd ervan te puzzelen over wat gaande is, het uitpluizen van de relaties tussen de psychische, sociale en lichamelijke factoren en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Om dan vervolgens samen met de patiënt en diens naasten te bekijken wat wenselijk, nodig én haalbaar is. Zodat we zaken positief kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door het verbeteren van kleine dingen of juist het niet doen van uitgebreide onderzoeken en behandelingen. Hierin duidelijkheid scheppen en samen een plan voor maken. Samen zoeken naar wat past bij die persoon, geeft veel werkplezier.

Opleiding

Jaar

Geneeskunde - Radboudumc Nijmegen

1996 - 2003 

Klinisch geriatrie - MC Amersfoort, UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Meerkanten Ermelo, Jeroen Bosch Ziekenhuis 's-Hertogenbosch

2005 - 2010

Onderzoek/publicaties

  • 'Cardiale neveneffecten van cholinesteraseremmers: een reden tot terughoudendheid in voorschrijven' Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2009-apr vol 40 (2): 79-84

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)

Nevenfuncties

  • Intervisiegroep voor geriaters omgeving Nijmegen (oprichter)

AGB-code: 03101206