Skip to Content

Profiel

Tijdens mijn opleiding tot (tropen)arts en mijn werk als tropenarts is mijn interesse in de infectieziekten ontstaan, dus een keuze voor de interne geneeskunde lag voor de hand. Hoewel ik infectieziektes zeer boeiend vind, miste ik de zorg voor de acuut zieke patiënt, zodat ik me ook ben gaan specialiseren in de zorg voor de acuut zieke patiënt op de SEH en de afdeling. Nu combineer ik beide aandachtsgebieden, die heel goed op elkaar aansluiten.

Bij de zorg voor de acuut zieke patiënt moet je vaak in een korte termijn beslissingen nemen, die heel ingrijpend kunnen zijn voor de patiënt en diens familie. Ik vind het een uitdaging om in de korte tijd dat iemand op de eerste hulp ligt of opgenomen is zo goed mogelijke zorg te verlenen, zonder daarbij de patiënt en zijn familie uit het oog te verliezen. De andere uitdaging is de zorg te verbeteren voor mensen met infectieziekten. Vaak zijn hier meerdere specialisten bij betrokken. Een voorbeeld is een gewrichtsprotheseinfectie, waarbij ik nauw samen werk met de orthopedisch chirurgen.

Opleiding

 • Interne Geneeskunde - Radboudumc Nijmegen
 • Infectieziekten - Radboudumc Nijmegen
 • Acute Geneeskunde - Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen

Onderzoek

 • Bijdrage aan onderzoek op gebied van COVID-19 en stafylococcus aureus infecties

Lidmaatschappen/verenigingen

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging Internisten Acute Geneeskunde (NVIAG)
 • Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NVII)
 • Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)

Nevenfuncties

 • Lid Infectie Preventie Commissie
 • Lid van Antibiotic Stewardship Team (A-team)
 • SIRE-onderzoeker (onderzoek bij verdenking calamiteit)
 • Lid commissie Kwaliteit van Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen

AGB-code: 03073533