Skip to Content

Profiel

Het mooie aan het vak ergotherapie is voor mij het behoud van zelfredzaamheid en veiligheid van een patiënt in het dagelijks handelen ondanks cognitieve en/of motorische beperkingen door een aandoening of vanwege leeftijd.

Ergotherapie gaat uit van de mogelijkheden van de patiënt en is gericht op de wensen en behoeften van de patiënt. Dit maakt het vak voor mij zo mooi.

Opleiding

Jaar

Neurorevalidatie en Innovatie

2022

Motivational Interviewing (MI)

2018

Allen Cognitive Level Screen (ACLS)

2018

Ergotherapie en COPD 

2017

Kwetsbare ouderen

2016

Ergotherapie

2012

Onderzoek/projecten

  • Het signaleren van kwetsbare ouderen op de SEH in Bernhoven door de implementatie van de Cognitive Frailty Scale

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Beroepsvereniging Ergotherapie Nederland
  • Kwaliteitsregister paramedici (KP)

Nevenfuncties

  • Stage begeleiding
  • Aandachthouder decubitus en wond
  • Aandachthouder kwetsbare ouderen

AGB-code: 88002775