Skip to Content

Profiel

In 2006 ben ik als algemeen radioloog begonnen in Bernhoven. Radiologie is een zeer dynamisch vakgebied dat steeds in beweging is. Zo kunnen we door nieuwe technologieën bijvoorbeeld snellere en betere diagnoses stellen. En de radioloog speelt een steeds grotere, centrale rol in de diagnose.

Het is een uitdagend vakgebied. Wij proberen in Bernhoven aan alle ontwikkelingen op het gebied van radiodiagnostiek mee te doen. En ze toe te passen. Zo kunnen wij de best mogelijke zorg bieden aan de patiënt. Op dit moment ben ik vakgroepleider van de afdeling.

Opleiding

 • Geneeskunde - Universiteit Utrecht
 • Arts-assistent Oogheelkunde - het Oogziekenhuis Rotterdam
 • Radiologie - Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 • Fellow mamma/neuro/hoofd-hals radiologie - Radboudumc Nijmegen

Onderzoek

 • Failure of stereotactic core needle biopsy in women recalled for suspicious calcifications at screening mammography: frequency, causes, and final outcome in a multi-institutional, observational follow-up study. Lucien E. M. Duijm1 & Luc J. A. Strobbe2 & Vivian van Breest Smallenburg3 & Willem Vreuls4 & Thom Boerman5 & Hermen C. van Beek6 & Clemence L. op de Coul-Froger7 & Wikke Setz-Pels8 & Adri C. Voogd. Eur Radiol. 2022 Apr 29.

 • Stenosis detection in failing hemodialysis access fistulas and grafts: comparison of Color Doppler Ultrasonography, Contrast Enhanced Magnetic Resonance Angiography amd Digital Substraction Angiography. C Doelman, LEM Duijm, YS Liem, CL Froger, AV Tielbeek, AB Donkers-van Rossum, PWM Cuypers, P Douwes-Draaijer, J Buth, HCM van den Bosch. Journal of Vascular Surgery 2005, volume 42, issue 4, pages 739-746.

 • Stenosis detection in dysfunctioning hemodialysis access fistulas and grafts: Magnetic Resonance Angiography compared with Digital Subtraction Angiography. CL Froger, LEM Duijm, YS Liem, AV Tielbeek, AB Donkers-van Rossum, PHWM Cuypers, P Douwes-Draaijer, J Buth, HCM van den Bosch. Radiology 2005; 234: 284-291.

 • The value of Duplex Ultrasonography, 3D CE-MRA and DSA in the work up of failing hemodialysis grafts. CL Froger, KM Han, LEM Duijm, PHWM Cuypers, P Douwes-Draaijer, HCM van den Bosch. Presentatie op Annual Meeting of the Radiological Society of North America, Chicago, December 2002.

 • Evaluation of the complete vascular tree of failing hemodialysis grafts with three dimensional, high spatial resolution contrast enhanced magnetic resonance angiography. CL Froger, KM Han, LEM Duijm, GRP Thelissen, PHWM Cuypers, P Douwes-Draaijer, AV Tielbeek, JHM Wondergem, HCM van den Bosch. Presentatie op de 7e Nederlandse Radiologendagen September 2002.

 • Aanvullende diagnostiek bij caverneuze hemangiomen? CL Froger, FBJ Scholtes, GS Baarsma. Voordracht op de Oogheelkundige dagen in maart 1999, Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

 • Wegrakingen tijdens simultaan gebruik van terfenadine en itraconazol. NTvG 10/05/1997; 141(19):950-3. JH Romkes, CL Froger, EF Wever, PW Westerhof.

 • MRA van dialyse shunt: evaluatie van MRA techniek voor de beoordeling van dialyse shunt vergeleken met DSA. Begeleiding: LEM Duijm, AV Tielbeek, HCM van den Bosch 2002-2005

Lidmaatschappen/verenigingen

 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVVR)
 • Radiological Society North America (RNSA)
 • European Society of Radiology (ESR)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevording der Geneeskunst (KNMG)

Nevenfuncties

 • Vakgroepleider Radiologie

AGB-code: 03092287