Skip to Content

Profiel

Na mijn studie geneeskunde heb ik enkele jaren gewerkt als ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) chirurgie. Tijdens deze periode ontdekte ik dat mijn interesse lag bij de zorg en diagnostiek van patiënten op de verpleegafdeling. In 2012 begon in Nederland de opleiding tot ziekenhuisarts. Deze opleiding sloot perfect aan bij mijn interesse voor het leveren van generalistische basiszorg en het verbeteren van de kwaliteit van zorg op de verpleegafdeling. In 2013 begon ik aan deze opleiding in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en na afronding ben ik direct gaan werken op de toen net geopende acute opname-afdeling (AOA) van Bernhoven.

Als ziekenhuisarts sta ik tussen de patiënt en de hoofdbehandelaar in ben ik het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en de verpleegkundige. Daarnaast coördineer ik de diagnostiek, bespreek ik de verschillende problemen van elke patiënt met de betrokken specialisten en ben ik betrokken bij alle acute situaties op de AOA. Het mooie van mijn werk vind ik de grote diversiteit van patiënten en ziektebeelden: elke dag is anders. Patiënten verblijven maximaal 48 uur op de AOA. Dit is meestal de periode waarin patiënten heel ziek zijn, veel onderzoeken krijgen en veel informatie ontvangen over hun aandoeningen. Hierbij vind ik het erg belangrijk dat patiënten naast de juiste behandeling, ook uitleg krijgen in begrijpelijke taal.

Opleiding

Jaar

Geneeskunde - Universiteit van Amsterdam

2001 - 2008

Ziekenhuisarts KNMG - Catharina Ziekenhuis Eindhoven

2013 - 2016

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VVZG)

AGB-code: 84109806