Skip to Content

Besnijdenis of verwijdingsplastiek bij kinderen

In overleg met de arts krijgt je kind binnenkort een besnijdenis of een verwijdingsplastiek. De medische naam voor een besnijdenis is een circumcisie. In deze folder lees je hoe deze behandeling in Bernhoven verloopt.

Algemene informatie over de opname lees je in de folder ‘Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een operatie’.

Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het wijzigen van de behandeling. Dit wordt altijd door de uroloog met je besproken.

Wat is een verwijdingsplastiek en een besnijdenis?

Bij een verwijdingsplastiek maakt de uroloog de voorhuid van de penis operatief wijder. Het kan zijn dat het verwijden van de voorhuid tegenvalt tijdens de operatie. Dan moet de arts alsnog een besnijdenis doen. Bij een besnijdenis verwijdert de arts de te nauwe voorhuid van de penis en komt de eikel bloot te liggen. Een te nauwe voorhuid is meestal aangeboren.

In de meeste gevallen is een te nauwe voorhuid de reden om te opereren. Een te nauwe voorhuid geeft problemen bij het plassen. Ook kan de eikel of de voorhuid gaan ontsteken.

Hoe bereid je je voor?

 • Vraag van tevoren zelf bij de verzekering na of deze ingreep door de zorgverzekeraar vergoed wordt. In Ziekenhuis Bernhoven worden alleen besnijdenissen gedaan als daar een medische reden voor is.
 • Actueel medicatieoverzicht (AMO) Neem bij een opname of polibezoek altijd een overzicht mee van de medicijnen die je kind op dit moment gebruikt. Dit kun je bij de apotheek halen. Als de arts medicatie wil voorschrijven, leest hij of zij in het overzicht welke medicijnen je kind al gebruikt. Zo voorkomen we dat je kind medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed met elkaar samengaan. Het overzicht van de medicijnen die je kind op dit moment gebruikt wordt bij de apotheek een actueel medicatieoverzicht genoemd ofwel AMO. Op Actueel Medicatieoverzicht (AMO) lees je er meer over.
 • De ingreep vindt plaats onder narcose. Daarom word je eventueel in het bijzijn van je kind voor de opnamedag eerst gebeld door het spreekuur PPO (preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Als je kind tussen de 12 en 16 jaar is, mag het meebeslissen over de narcose en moet hij/ zij ook akkoord geven voor de narcose, het is dan dus wel noodzakelijk dat je kind ook deelneemt aan het gesprek. Een afspraak hiervoor krijg je van opname planning. Tijdens deze telefonische afspraak krijg je een gesprek met de anesthesioloog. Om veilig een narcose te kunnen geven moet een anesthesioloog alles weten over de gezondheid van je kind. Ook bespreekt de anesthesioloog hoe hij je kind wil gaan verdoven.
 • De Opname planning informeert je ongeveer een week voor de ingreep wanneer we je kind in Bernhoven verwachten.
 • De ingreep vindt plaats op de operatiekamer.
 • Op de dag van de ingreep mag je bij je kind blijven, ook bij het onder narcose gaan (niet bij de ingreep zelf).
 • Voor deze ingreep word je kind meestal enkele uren opgenomen op de kinderdagbehandeling of de kinderafdeling.
 • Na de ingreep verwachten we geen problemen. Je kind kan thuis herstellen.
 • Zorg dat je pijnstilling (paracetamol) in huis hebt.
 • Neem naast de algemene spulletjes ook een strakke onderbroek mee zodat de penis goed ondersteund wordt na de ingreep.
 • Angst voor pijn tijdens het plassen kan een rol spelen als je zoon zegt niet te kunnen plassen. Zijn penis ziet er na de ingreep anders uit dan voorheen (de penis is gezwollen en/of de eikel is onbedekt). Het is belangrijk om je zoon hierop voor te bereiden.

Waar meld je je?

 • Je meld je met je kind op de afgesproken datum en tijd op het ambulant centrum bij de balie van de afdeling dagbehandeling (route 140, telefoonnummer 0413-40 36 00)

Hoe verloopt de ingreep?

Verwijdingsplastiek: De arts maakt de voorhuid wijder door de huid te ‘verplaatsen’. De voorhuid blijft dus wel gewoon zitten.

De ingreep duurt 20-30 minuten.

Besnijdenis: Bij een besnijdenis haalt de arts de voorhuid rondom de penis weg. Eventuele verklevingen tussen de voorhuid en de eikel worden losgemaakt. Aan de basis van de eikel komen rondom oplosbare hechtingen. De penis wordt ingesmeerd met een zalf en er komt een verband met een vet gaas omheen. 

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na de ingreep

 • Als alles goed verloopt kan je kind enkele uren na de ingreep naar huis. Voor het ontslag komt de uroloog niet meer bij je kind langs. Voordat je met je kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg wat je thuis kunt doen om je kind te helpen zo snel mogelijk te herstellen.
 • In verband met eventuele misselijkheid en kans op spugen, is het voor je kind prettiger met eigen vervoer of de taxi naar huis te gaan en niet met het openbaar vervoer. Het is handig om een spuugbakje in de auto te hebben liggen.
 • Laat je kind de dag van de operatie thuis bedrust houden en de eerste dagen rustig aan doen.
 • Je kind kan wat hoofdpijn en/of misselijkheid hebben door de slaapmedicatie die is toegediend. Deze klachten verdwijnen vrij snel (binnen enkele uren tot soms enkele dagen).
 • Je kind kan wat keelpijn hebben door de tube die tijdens de ingreep is ingebracht in de keel van je kind.
 • Bij thuiskomst mag je kind normaal eten en drinken, al zal je kind op de dag van de operatie nog weinig eetlust hebben. Is je kind nog misselijk? Breidt dan langzaam uit naar normaal eten.
 • Het is mogelijk dat je kind de eerste dagen na de ingreep wat verhoging of koorts heeft. Dit is een normaal verschijnsel.
 • Geef je kind de eerste 24 uur na de operatie standaard iedere 8 uur paracetamol voor de pijn en daarnaast volgens afspraak diclofenac. De hoeveelheid paracetamol en diclofenac wat je kind per keer mag, hangt af van het gewicht van je kind. De verpleegkundige vertelt je hier meer over.
 • Om de penis te ondersteunen en het wondgebied rust te geven, zijn gewone onderbroeken of ondersteunende boxershorts het meest geschikt. 
 • Om zwelling te voorkomen is het goed de penis omhoog te leggen in de onderbroek.
 • Plassen na de ingreep

Bij een verwijdingsplastiek:
Je zoon heeft een gaas rondom de penis zitten. Dit gaas wordt in het ziekenhuis verwijderd voordat je kind voor de eerste keer gaat plassen. Daarna hoeft er geen nieuw gaas om de penis.

Bij een besnijdenis:
Plassen mag door het verband heen, ook al wordt het nat. 24 uur na de operatie haal je het verband er af. Als de wond nog lekt, mag je de wond met een gaasje opnieuw  verbinden. Is de wond droog, dan hoeft de penis niet opnieuw verbonden te worden. Het beste is de penis te drogen aan de lucht.

 • Als je kind na de ingreep in het ziekenhuis nog niet geplast heeft, moet je thuis in de gaten houden dat je kind wel binnen 8 uur na de ingreep geplast heeft. Lukt het je kind thuis niet te plassen (binnen 8 uur na de ingreep), neem dan contact op met het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40.
 • Op de dag van de ingreep mag je kind niet douchen. Vanaf de dag na de ingreep mag hij kortdurend (3 tot 5 minuten) onder de douche. Na twee weken mag je kind weer in bad.
 • Er wordt gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen. De hechtingen hoeven dus niet meer verwijderd te worden omdat deze vanzelf oplossen.
 • Meestal kan je kind na enkele dagen weer naar school als hij zich goed voelt en pijnvrij is. Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen.
 • Je kind mag na 2 tot 3 weken weer sporten, zwemmen, fietsen of wilde spelletjes doen.
 • Bij een verwijdingsplastiek: trek 2x per dag de voorhuid helemaal terug tot achter de glanspenis (om verklevingen te voorkomen).
 • Bij een besnijdenis: verwijder 24 uur na de operatie het penisdrukverband, er hoeft daarna geen nieuw verband om de penis heen gedaan te worden.
 • Je kunt na het douchen de penis drogen door met een zachte handdoek de penis droog te deppen of te föhnen

Mogelijke complicaties

Complicaties komen bij deze ingreep bijna nooit voor.

 • Kleine kans op een bloeding of infectie (dik en rood worden van het wondgebied).Een kleine bloeding herken je na enkele dagen in de vorm van een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting. Dit is niet iets om je zorgen over te maken.

Wat te doen bij problemen?

In onderstaande situaties is het verstandig contact op te nemen met de polikliniek urologie:

 • Extreme zwelling van het wondgebied
 • Een nabloeding
 • Niet geplast hebben binnen 8 uur na de operatie
 • Aanhoudend braken
 • Veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers
 • Koorts 3 dagen na de ingreep

Controle afspraak

Een afspraak voor de nacontrole ontvang je van de verpleegkundige.

Zijn er nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op werkdagen contact op met polikliniek urologie. Buiten kantooruren kun je bij vragen of problemen contact opnemen met de receptie.

 • Polikliniek urologie telefoon 0413 - 40 19 68 (binnen kantooruren)
 • Receptie telefoon 0413 - 40 40 40 (buiten kantooruren)