Skip to Content

Blaasonderzoek bij kinderen (cystografie kinderen)

Uw kind komt naar het ziekenhuis voor een cystografie. Dit onderzoek wordt ook wel mictiecystogram genoemd (MCG). Een cystografie is een onderzoek naar het functioneren van de blaas en plasbuis (=urinebuis). Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie en wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant. In deze folder leest u hoe dit onderzoek in ziekenhuis Bernhoven wordt uitgevoerd.

Als de patiënt jonger is dan 12 jaar krijgt deze de volgende informatiefolder mee: "MCG-onderzoek bij kinderen, wat doen ze dan?"

Waarom een cystografie?

Bij een cystografie wordt met behulp van contrastmiddel en röntgenstraling de blaas en plasbuis zichtbaar gemaakt. Het contrastmiddel zorgt ervoor dat de blaas en plasbuis duidelijk zichtbaar zijn op de foto's, zodat ook eventuele afwijkingen zichtbaar worden. Ook wordt gekeken of urine vanuit de blaas terugloopt naar de nieren.

Risico’s en bijwerkingen

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto's is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.
Het gebruikte contrastmiddel kan in een zeer zeldzaam geval een allergische reactie geven.
Soms kunnen kinderen een blaasontsteking krijgen als reactie op het inbrengen van het slangetje (catheter) in de blaas.

Voorbereiding

Tijdens het onderzoek mag slechts één ouder/begeleider de hele tijd bij het kind blijven, ook tijdens het maken van de röntgenfoto's (behalve als u zwanger bent). Dit is een landelijk stralingshygiëne voorschrift.

Het is belangrijk dat uw kind de dag van en de dag na het onderzoek antibiotica krijgt. De soort antibiotica en hoeveelheid is afhankelijk van de lengte en gewicht van uw kind. Instructies hierover heeft u van uw arts gekregen.

Wanneer u weet dat uw kind overgevoelig is voor jodiumhoudend contrastmiddel, vertel dit dan vooraf aan uw arts en aan de laborant van de afdeling radiologie die u en uw kind ophaalt voor het onderzoek.

Ervaring leert dat een kind zich prettiger voelt als het weet wat er gaat gebeuren. Eventuele angst voor een onderzoek is van invloed op het vermogen van het kind om mee te werken aan het onderzoek. Het is daarom belangrijk dat u uw kind goed voorbereidt. Het beste kunt u een dag voor het onderzoek uw kind eenvoudig en duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren. Vertel vooral wat uw kind zal zien, horen en voelen.

  • De contrastvloeistof die uw kind krijgt toegediend tijdens dit onderzoek heeft mogelijk ook invloed op uitslagen van urineonderzoek. Wanneer u urine bij het laboratorium moet inleveren, kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 3x 24 uur ná het onderzoek

Onderzoek

Melden

U meldt zich op de afgesproken plaats: dit zal zijn of de kinderafdeling of de afdeling radiologie.
Als u zich op de kinderafdeling moet melden, betekent dit dat de kinderarts de katheter bij uw kind inbrengt. Wanneer u zich moet melden op de afdeling radiologie dan betekent dit dat een radiologisch laborant of radioloog de katheter inbrengt.

Als u zich moet melden op de afdeling radiologie dan krijg je drie dagen voor je afspraak een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meld je je digitaal aan voor je afspraak. Lukt het niet om jezelf thuis aan te melden? Meld je dan met je geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor jou een dagticket met jouw afspraak of afspraken.

Vervolgens meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Inbrengen catheter

Voordat er foto's gemaakt kunnen worden moet eerst bij uw kind een dun slangetje (in medische taal catheter) via de plasbuis in de blaas ingebracht worden. Dit wordt gedaan door een radioloog.
Tijdens het inbrengen van de catheter ligt uw kind zonder broek en onderbroek op de onderzoekstafel. Het inbrengen van de catheter geeft een kriebelend of prikkelend en soms pijnlijk gevoel. Helaas lukt het inbrengen van de catheter niet altijd meteen de eerste keer. Wanneer uw kind ontspannen is gaat dit gemakkelijker dan wanneer uw kind gespannen is. U kunt hierbij uw kind helpen door zelf rustig te blijven en uw kind aan te moedigen om te ontspannen. Als het slangetje op zijn plaats zit, komt er urine uitlopen die soms opgevangen en onderzocht wordt .
Wanneer de catheter op de kinderafdeling ingebracht is, moet u voor de foto's naar de röntgenafdeling. Op het uiteinde van de catheter komt dan een afsluitdopje en de catheter wordt op het been van uw kind vastgeplakt. Daarna mag de onderbroek en andere kleren weer aan en gaat u samen met uw kind naar de ruimte waar de röntgenfoto's gemaakt worden.

Röntgenfoto's maken

Tijdens het maken van de röntgenfoto's ligt uw kind met blote billen op de onderzoektafel. Boven de buik hangt een groot röntgenapparaat, waarmee de foto's worden gemaakt. U mag tijdens het maken van de foto's bij uw kind blijven, behalve wanneer u zwanger bent. U krijgt een speciaal schort aan om uzelf te beschermen tegen de röntgenstralen.
Tijdens het onderzoek kan de radioloog/radiologisch laborant het röntgenapparaat met een afstandsbediening laten bewegen en draaien. Dit maakt lawaai, daar kan uw kind van schrikken.

De eerste foto wordt gemaakt van de lege blaas. Daarna laat de radioloog/radiologisch laborant via de catheter water en contrastmiddel in de blaas lopen totdat de blaas vol is. Dan wordt er een foto gemaakt van de volle blaas. Het contrastmiddel zorgt ervoor dat de blaas op de röntgenfoto's zichtbaar wordt om zo eventuele stoornissen op te sporen. Hierna verwijdert de radioloog/radiologisch laborant de catheter en maakt een foto van de urinebuis.
Op het moment dat de foto van de urinebuis wordt gemaakt, vraagt de radioloog aan uw kind om op de tafel te plassen. Het is begrijpelijk dat uw kind zich in deze situatie ongemakkelijk voelt. U kunt uw kind op dat moment helpen door te vertellen dat het niet erg is om op de tafel te plassen, maar dat dat juist de bedoeling is!
Als alle foto's klaar zijn mag u met uw kind weer naar huis.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na het onderzoek

Door het inbrengen van het slangetje (catheter) kan na afloop van het onderzoek de plasbuis geirriteerd zijn. Uw kind kan hierdoor pijn of een brandend gevoel hebben bij het plassen. Dit kan geen kwaad en is binnen een paar dagen weer voorbij.
Na het onderzoek is het belangrijk dat uw kind een dag extra veel drinkt. Hierdoor spoelt de blaas goed door en heeft uw kind een kleinere kans op een blaasontsteking.

Uitslag

Het duurt ongeveer 1 week voordat de uitslag van het onderzoek bekend is. Op het eerstvolgende bezoek aan de kinderarts of eerder als dat met u afgesproken is, wordt met u de uitslag besproken. De uitslag is ook in te zien via het patiëntenportaal MijnBernhoven. Kijk voor meer informatie over MijnBernhoven op patientenportaal MijnBernhoven.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62