Skip to Content

CT-onderzoek urinewegen (CT-IVP)

Uw behandelend arts heeft voor u een CT-onderzoek aangevraagd van de urinewegen. Met behulp van röntgenstralen worden hierbij afbeeldingen van het te onderzoeken orgaan gemaakt. Op deze afbeeldingen worden eventuele afwijkingen of stoornissen zichtbaar.

BELANGRIJK!
Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken je vriendelijk, nadat je digitaal bent aangemeld, je 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis.
Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang.
Voor de CT-scan is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit wil zeggen dat u twee uur voor het onderzoek niet meer mag eten, drinken en roken tot na het onderzoek.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wat is een CT-onderzoek?

CT staat voor Computer Tomografie. Bij een CT–onderzoek worden met behulp van röntgenstralen en soms contrastmiddel doorsnede foto’s gemaakt. Deze foto’s geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen of weefsels in het te onderzoeken lichaamsgebied. Om een betere afbeelding van het betreffende orgaan te krijgen, is een contrastmiddel nodig. Het contrastmiddel wordt via een injectie of infuus toegediend. Het onderzoek is volkomen pijnloos. Het CT–apparaat maakt wel geluid en ziet eruit als een grote kast met een ronde opening.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan voor nader overleg telefonisch contact op met de afdeling radiologie.

Zijn er risico’s of complicaties?

De hoeveelheid röntgenstralen die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo weinig dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan. Als u contrastmiddel heeft gehad kan dit in een zeer zeldzaam geval een allergische reactie geven.

Contrastmiddel

Algemeen

  • Voor een betere beoordeling van de beelden, die gemaakt worden tijdens het onderzoek, is het nodig om een contrastmiddel via een infuus in uw bloedbaan te spuiten.
  • Moderne jodiumhoudende contrastmiddelen zijn veilige middelen, waarbij slechts zelden bijwerkingen worden gezien.
  • Wanneer bij eerder onderzoek is gebleken dat u overgevoelig bent voor jodiumhoudend contrastvloeistof, moet u dit doorgeven aan uw behandelend arts en de laborant die u ophaalt voor het onderzoek.
  • Bij zwangerschap of het geven van borstvoeding geeft het toedienen van het contrastmiddel geen problemen.
  • Het contrastmiddel dat u krijgt tijdens dit onderzoek heeft invloed op eventuele bloeduitslagen. Wanneer u nog bloed moet laten prikken kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 24 uur na het onderzoek. Lukt dit niet, vertel dan bij het laboratorium dat u een onderzoek met contrastvloeistof heeft gehad.
  • De contrastvloeistof, die u tijdens het onderzoek krijgt toegediend via het infuus, heeft mogelijk ook invloed op uitslagen van urineonderzoek. Wanneer u urine bij het laboratorium moet inleveren, kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 3x 24 uur ná het onderzoek. Lukt dit niet, vertel dan bij het laboratorium dat u een onderzoek met contrastvloeistof heeft gehad.
  • Soms kan de geringe hoeveelheid vrij jodium in de contrastvloeistof een versnelde werking van de schildklier uitlokken. Dit is vooral het geval als uw schildklier al te snel werkt of als u hiervoor behandeld wordt. Het is niet aangetoond dat er geneesmiddelen zijn die dit kunnen voorkómen. Meldt u zich bij tekenen van versnelde schildklierwerking (zoals vermoeidheid, gewichtsverlies, niet verdragen van warmte, transpireren, nerveusheid, hartkloppingen) bij uw internist of huisarts.

Medicijnen

De volgende medicijnen mag u op de dag vóór en de dag van het onderzoek niet innemen:

  • NSAID’s (tegen pijn en om ontstekingen te remmen. voorbeelden: Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen en Etoricoxib)

Bij vragen hierover verwijzen we u door naar de aanvrager van het onderzoek.

Risicogroep

Het contrastmiddel kan bij bepaalde patiëntengroepen een verhoogd risico geven op een allergische reactie of nierschade. Als u in de risicogroep valt, kan het nodig zijn dat extra maatregelen getroffen worden ter voorbereiding op het onderzoek. Hierover wordt u apart geïnformeerd door de aanvrager van het onderzoek en via de folder: 'allergische reactie bij contrastonderzoeken voorkomen' en/of ‘Contrastmiddel en extra voorzorgsmaatregelen’.

Hoe bereidt u zich voor?

Het is belangrijk om de dag vóór het onderzoek voldoende te drinken.
Bent u beperkt in de hoeveelheid vocht die u per dag mag gebruiken neem dan hierover contact op met uw behandelend arts.

Nuchter

Vanaf twee uur voor het onderzoek mag u niet meer eten en drinken (en ook niet roken).

Onderzoek

Waar meldt u zich?

Drie dagen voor je afspraak krijg je een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meld je je digitaal aan voor je afspraak. Lukt het niet om jezelf thuis aan te melden? Meld je dan met je geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor jou een dagticket met jouw afspraak of afspraken.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Let op: als bij u extra vochttoediening via infuus van toepassing is, dan dient u zich bij de desbetreffende afdeling en opnametijd te melden zoals in de daarvoor meegegeven folder vermeld staat.

Hoe verloopt het CT–onderzoek?

De laborant komt u halen uit de wachtruimte en vertelt wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek ligt u op een verschuifbare tafel. Het te onderzoeken gedeelte van uw lichaam wordt in de ronde opening van het CT-apparaat geschoven. In het CT-apparaat zit een rontgenbuis die om u heen draait en meerdere opnamen maakt uit steeds een andere hoek. U hoort hierbij een zoemend geluid van het apparaat. Tijdens het onderzoek moet u ontspannen en stil liggen. De foto’s kunnen mislukken als u zich beweegt.

Voor het onderzoek krijgt u een injectie met een contrastmiddel. U krijgt deze injectie meestal in uw arm. Vlak na het inbrengen van het contrastmiddel kunt u het even warm krijgen. Dit neemt meestal na 1 of 2 minuten weer af. Het contrastmiddel wordt in twee fases ingespoten met een wachttijd van 10 minuten.

Hoe lang duurt het?

Het onderzoek duurt tussen de 20 en 30 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt wanneer u kunt gaan. U kunt uw dagelijkse bezigheden weer hervatten. Het ingespoten contrastmiddel verdwijnt uit uw lichaam via de nieren en blaas.
Het eventueel gebruik van NSAID’s (tegen pijn en om ontstekingen te remmen. voorbeelden: Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen en Etoricoxib) mag u de dag ná het onderzoek weer hervatten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s. Hiervan stuurt hij een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Het verslag is ook in te zien via het patiëntenportaal MijnBernhoven. Kijk voor meer informatie over MijnBernhoven op patientenportaal MijnBernhoven.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62