Skip to Content

CT-onderzoek van het hart

Uw behandelend arts heeft voor u een CT-onderzoek van het hart aangevraagd. Met behulp van röntgenstralen worden bij dit onderzoek afbeeldingen van het hart gemaakt. Op deze afbeeldingen worden eventuele afwijkingen of stoornissen zichtbaar. Om een goede afbeelding te krijgen, maken we bij deze CT-scan gebruik van contrastmiddelen.

BELANGRIJK!
Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken u vriendelijk zich één uur vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis.
Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang.
Voor de CT-scan is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit wil zeggen dat u twee uur voor het onderzoek niet meer mag eten, drinken en roken tot na het onderzoek.
U dient de voorgeschreven metoprolol (ook wel Selokeen genoemd) mee te brengen naar uw afspraak.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.
Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan

Wat is een CT-onderzoek?

CT betekent computertomografie. Bij een CT–onderzoek worden er met behulp van röntgenstralen en contrastvloeistof doorsnedefoto's gemaakt. Deze foto's geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen of weefsels in het te onderzoeken lichaamsgebied. Een CT-onderzoek doet geen pijn. Het CT–apparaat maakt wel geluid en ziet eruit als een grote kast met een ronde opening.

Hoe moet ik me thuis voorbereiden?

Ik heb medicijnen en dan?

De volgende medicijnen mag u op de dag vóór en de dag van het onderzoek niet innemen.

 • NSAID’s (tegen pijn en om ontstekingen te remmen. Voorbeelden: Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen en Etoricoxib )
 • Viagra/sildenafil. Mannen die binnen 24 uur voor het onderzoek het potentieverbeterende middel sildenafil (viagra) of een vergelijkbaar medicijn gebruikt hebben mogen de bloedvatverwijdende spray (of tablet) onder de tong beslist niet krijgen.

Wanneer u op afspraak de CT-scan ondergaat dient u dus 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen viagra of een dergelijk medicijn in te nemen. Dus mocht u een dergelijk middel gebruikt hebben, schroomt u dan vooral niet om dit aan de radiologische laborant te vertellen.

 • Het is belangrijk dat u de dag vóór het onderzoek voldoende drinkt. Bent u beperkt in de hoeveelheid vocht die u per dag mag gebruiken neem hierover dan contact op met uw behandelend arts. Als u voor het onderzoek naar het ziekenhuis komt, trekt u dan een ruimvallend T-shirt zonder metaal aan of neem zo'n T-shirt mee naar het ziekenhuis.
 • Tijdens het onderzoek worden ECG-stickers op het borstbeen en linksonder op de ribbenboog geplakt. Om deze stickers te kunnen plakken moeten eventuele haren verwijderd worden. Graag deze beharing thuis afscheren.

Een of enkele dagen voor het onderzoek

Om het hart beter af te beelden is het belangrijk dat uw hartslag erg rustig is. Sommige patiënten krijgen daarom als voorbereiding, op advies van de aanvragende cardioloog, enkele dagen een hartslagvertragend medicijn (een zogenaamde bètablokker); meestal is dit metoprolol (ook wel Selokeen genoemd). Neemt u dit medicijn volgens de voorschriften in.

Ik heb een verhoogd risico op een allergische reactie of nierschade. Wat nu?

Het contrastmiddel kan bij bepaalde patiëntengroepen een verhoogd risico geven op een allergische reactie of nierschade. Als u in de risicogroep valt, kan het nodig zijn dat extra maatregelen getroffen worden ter voorbereiding op het onderzoek. Hierover wordt u apart geïnformeerd door de aanvrager van het onderzoek en via de folder: 'allergische reactie bij contrastonderzoeken voorkomen' en/of ‘Contrastmiddel en extra voorzorgsmaatregelen’.

Ik ben misschien zwanger. Mag ik dan een CT-onderzoek?

Als u zwanger bent of u denkt dat u zwanger bent, bel dan even naar de afdeling radiologie om te overleggen wat u het beste kunt doen.

Zijn er risico's en complicaties?

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo weinig dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan. Als u contrastmiddel heeft gehad kan dit in een zeer zeldzaam geval een allergische reactie geven.

Hoe gaat de voorbereiding in het ziekenhuis?

Op de polikliniek cardiologie heeft u uitleg gekregen over het onderzoek en een recept voor medicijnen ontvangen. Het medicijn dat u krijgt, zorgt er voor dat de hartslag rustiger wordt. Een rustige hartslag is nodig om het hart en de kransslagaderen scherp in beeld te kunnen brengen.

Op de dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek mag u geen koffie, thee of cola drinken en geen chocolade eten of drinken, omdat deze middelen uw hartslag kunnen versnellen.
Vanaf twee uur voor het onderzoek mag u helemaal niets meer eten, drinken en roken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Waar meldt u zich?

Eén uur voor de afspraaktijd meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 40.
Op de afdeling radiologie krijgt u een infuusnaaldje ingebracht en wordt de hartslag en bloeddruk gemeten.

Wanneer nodig moet u het tabletje metoprolol dat u mee naar het ziekenhuis heeft genomen nog innemen. Daarna neemt u weer plaats in de wachtkamer totdat het laatste tabletje is ingewerkt en u aan de beurt bent.

Let op: Wanneer met u is afgesproken dat u extra vocht moet krijgen via een infuus, meldt u zich dan eerst op de afgesproken tijd op de afdeling die aan u is doorgegeven.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Tijdens het onderzoek vertelt de medewerker van de afdeling radiologie steeds wat er gaat gebeuren.
 • U krijgt voor het maken van de foto's contrastvloeistof door een infuus in uw arm. Hiervan kunt u het even warm krijgen over heel uw lichaam. Binnen een minuut trekt dit weer weg. Om het hart beter af te beelden is het belangrijk dat uw hartslag erg rustig is. Als de hartslag niet rustig genoeg is, krijgt u via het infuus extra hartvertragend medicijn, een zogenoemde bètablokker. Van de vertraging van de hartslag en van het medicijn dat hiervoor zorgt merkt u over het algemeen niets. Wel kan sufheid of duizeligheid voorkomen.
 • Er worden ECG-stickers op de borstkas geplakt voor tijdens het onderzoek. (ECG staat voor elektrocardiogram, dat is een hartfilmpje dat de activiteit van uw hart in beeld brengt).

Het onderzoek in twee gedeeltes

 1. Het eerste gedeelte is een opname om vast te stellen of en hoeveel kalkophopingen er rond de kransslagaders aanwezig zijn.
 2. Het tweede gedeelte is een opname van het hart en van de kransslagaders zelf.

De eerste opname is nodig omdat bij teveel kalk de tweede opname van de kransslagaders niet door kan gaan omdat de binnenkant van de bloedvaten dan niet betrouwbaar in beeld komt. Het feit dat er kalk rond uw kransslagaders aanwezig zou zijn, hoeft helemaal niet te betekenen dat er vernauwingen in de kransslagaders zijn. U hoeft hier dan ook niet van te schrikken. Uw behandelende cardioloog zal u bij de uitslag meer hierover vertellen.

Voordat het tweede gedeelte start, krijgt u een spray (Nitroglycerine) onder de tong. Hierin zit een medicijn dat de bloedvaten wijder maakt. Van dit medicijn kunt u hoofdpijn krijgen.

Tijdens het maken van de opnames ligt u op een onderzoektafel. Uw bovenkleding (zoals een hemd of een T-shirt zonder metaal) mag u aanhouden. Een bh mag u niet aanhouden omdat hier ijzer in zit.
Voor elke opname wordt u telkens een stukje verplaatst totdat het te onderzoeken lichaamsgebied volledig is afgebeeld. Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen. Soms vraagt de laborant u om de adem enkele seconden in te houden. Na iedere opname kunt u dan even ontspannen. U moet wel in dezelfde houding blijven liggen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek kunt u het ziekenhuis weer verlaten. U kunt uw dagelijkse bezigheden en uw normale voedingspatroon weer opnemen. Het ingespoten contrastmiddel verdwijnt uit uw lichaam via de nieren. U plast het gewoon uit.

Let op!

Door de medicijnen die u eventueel voor dit onderzoek gekregen heeft (Selokeen in combinatie met Nitroglycerine) kunt u tijdelijk slaperig zijn.
Het is dus belangrijk dat een begeleider/chauffeur u naar huis brengt of dat u pas deelneemt aan het verkeer als u zich weer in orde voelt.
Indien u NSAID’s (tegen pijn en om ontstekingen te remmen, voorbeelden: Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen en Etoricoxib ) gebruikt, mag u deze medicijnen de dag ná het onderzoek weer innemen.

De uitslag

De radioloog en cardioloog beoordelen de foto’s.
Een vervolgafspraak is al gemaakt bij eerder polibezoek. Op dat moment ontvangt u de uitslag.

Wat is een contrastmiddel?

Bij dit onderzoek gebruiken we een contrastmiddel. Wat is dat eigenlijk?
Met een contrastmiddel kunnen we de beelden die we maken beter bekijken. Een contrastmiddel wordt via een infuus in uw bloedbaan gespoten. Moderne jodiumhoudende contrastmiddelen zijn veilige middelen, waarbij slechts zelden bijwerkingen worden gezien. Wanneer bij eerder onderzoek is gebleken dat u overgevoelig bent voor jodiumhoudend contrastvloeistof, moet u dit doorgeven aan uw behandelend arts en de laborant die u ophaalt voor het onderzoek.

Contrastmiddel en bloedonderzoek

 • Het contrastmiddel dat u tijdens dit onderzoek krijgt, heeft invloed op eventuele bloeduitslagen. Als u nog bloed moet laten prikken doe dit dan vóór het CT onderzoek of 24 uur na het onderzoek.
 • Lukt dit niet, vertel dan bij het laboratorium dat u een onderzoek met contrastvloeistof heeft gehad.
 • De contrastvloeistof, die u tijdens het onderzoek krijgt toegediend via het infuus, heeft mogelijk ook invloed op uitslagen van urineonderzoek. Wanneer u urine bij het laboratorium moet inleveren, kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 3x 24 uur ná het onderzoek. Lukt dit niet, vertel dan bij het laboratorium dat u een onderzoek met contrastvloeistof heeft gehad.
 • Soms kan de geringe hoeveelheid vrij jodium in de contrastvloeistof een versnelde werking van de schildklier uitlokken. Dit is vooral het geval als uw schildklier al te snel werkt of als u hiervoor behandeld wordt. Het is niet aangetoond dat er geneesmiddelen zijn die dit kunnen voorkómen. Meldt u zich bij tekenen van versnelde schildklierwerking (zoals vermoeidheid, gewichtsverlies, niet verdragen van warmte, transpireren, nerveusheid, hartkloppingen) bij uw internist of huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.
Telefoon: 0413 - 40 19 61

De informatie in deze folder is vrij algemeen. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.