Skip to Content

Fractuur- osteoporose spreekuur

Ben je 50 jaar of ouder en word je in Bernhoven behandeld voor een botbreuk, dan onderzoeken we standaard op osteoporose. Osteoporose is de medische term voor botontkalking. 

Als je 50 plus bent loop je groter risico op osteoporose. Je botten worden dan brozer en je kunt sneller iets breken. Dat risico kunnen we flink verlagen door osteoporose op tijd te behandelen. Naast een behandeling met medicijnen, is ook een aantal leefregels van belang.
Kom jij als patiënt op de spoedeisende hulp (SEH) vanwege een botbreuk, dan krijg je een schriftelijke uitnodiging voor het fractuur- osteoporose spreekuur. Fractuur is een medisch woord en betekent breuk.
Het team van het fractuur-osteoporose spreekuur bestaat uit een verpleegkundige osteoporosezorg en een internist.

Risicofactoren voor osteoporose bij vrouwen en mannen zijn:

 • een botbreuk na het 50ste levensjaar
 • te weinig calcium (kalk) in de dagelijkse voeding
 • weinig lichaamsbeweging
 • roken en overmatig alcoholgebruik
 • vitamine D tekort
 • bepaalde medicijnen (onder meer corticosteroïden zoals Prednison)
 • het vóórkomen van osteoporose bij eerstegraads familie (vader, moeder, broer, zus)
 • een gebroken heup bij vader en/of moeder
 • een laag lichaamsgewicht
 • start menopauze voor het 45ste levensjaar 

Hoe wordt osteoporose vastgesteld

Of jij osteoporose hebt, stellen we vast met een botmeting. Weonderzoeken dan de botmassa. In medische termen wordt dit een botdichtheidsmeting of een DEXA scan (Dual Energy X-ray Absorptiometry) genoemd.
Een DEXA-scan is een veilig en pijnloos onderzoek en wordt gedaan op de afdeling radiologie Bernhoven.
Ook onderzoeken we jouw bloed . De uitslag van de DEXA-scan en bloedonderzoek krijg je van de internist op dezelfde dag van je afspraak.

Behandeling en leefstijl

Afhankelijk van de van de uitslag van de DEXA-scan en bloedonderzoek stellen we vast of er sprake is van osteoporose en hoe ver dat gevorderd is.  .
Zonodig worden medicijnen voorgeschreven door de internist.

De verpleegkundige bekijkt of- en zo ja welke risico’s jij in jouw specifieke situatie loopt en geeft advies om je leefstijl aan te passen.

Wie zitten in het fractuur- osteoporoseteam?

 • Verpleegkundigen osteoporosezorg: H. van der Heijden, J. van den Elsen
 • Internisten: Dr. E.A.M. Geerdink, Dr. A. C. Heijckmann, M. G. L. Leclercq en Dr. M.L. Maas

Contact met het fractuur- osteoporoseteam

Het fractuur- osteoporosespreekuur is altijd op de polikliniek interne geneeskunde, route 120, je belt ons op nummer 0413 – 40 22 70 of de balie van de polikliniek: 0413 – 40 19 41.

De osteoporoseverpleegkundige is bereikbaar via 0413 – 40 22 70 op:

 • Maandag: 8.30-12.00 uur
 • Woensdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur
 • In de oneven weken op vrijdag: 13.00-15.00 uur


Meer weten?

Wil je meer weten over osteoporose lewes dan onze folders 'Botontkalking (osteoporose)' en 'Osteopenie'

Voor meer algemene informatie neem je een kijkje op de website van de Nederlandse Osteoporosevereniging: www.osteoporosevereniging.nl