Skip to Content

Galwegdrainage

Je behandelend arts heeft met je besproken om een galwegdrainage uit te voeren. In deze folder leggen we je uit hoe een galwegdrainage in Bernhoven verloopt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat de behandeling beschreven is zoals het meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij jouw situatie. Ook risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. De behandeling wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerde arts) en een radiologisch laborant.

Waarom een galwegdrainage?

Je krijgt een galwegdrainage wanneer de galafvloed vanuit de galwegen naar de dunne darm belemmerd is. Dit is meestal het gevolg van een verstopping, bijvoorbeeld door een galsteen of druk van buitenaf. Een gevolg van de belemmerde afvloed van gal is uiteindelijk geelzucht. Bij geelzucht is de huid en/of de ogen geel van kleur. Om de afvoer van gal toch mogelijk te maken legt de arts via de huid een slangetje in de galwegen.

Dit onderzoek gebeurt terwijl je in diepe slaap bent. Ook wel diepe sedatie genoemd. Hierdoor voel je niks tijdens de behandeling. Lees meer informatie over diepe sedatie in deze folder.

Zijn er risico’s en complicaties?

Bij het maken van de foto's komt er röntgenstraling vrij. De hoeveelheid röntgenstralen is zo weinig dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als je meerdere onderzoeken hebt ondergaan. Het contrastmiddel dat gebruikt wordt bij het maken van deze foto's komt niet in de bloedbaan, hierbij zijn dan ook geen complicaties te verwachten.

En uitwendige galwegdrainge is een veilige behandelingsmethode. Toch kunnen er, zoals bij iedere behandeling, complicaties optreden. Bij vragen over de complicaties kan je terecht bij je behandelend arts. Complicaties die kunnen optreden zijn:

  • Er kan een infectie van de galwegen of galblaas optreden. Dit kan gebeuren door het inspuiten van contrastvloeistof terwijl de afvloed ernstig belemmerd is. Als de afvloed niet hersteld kan worden, kan er een infectie ontstaan.
  • In een klein aantal gevallen ontstaat een ernstige infectie, wat een bloedvergiftiting door bacteriën kan worden. Ook wel een sepsis genoemd.
  • Er kan een bloeding optreden op de plaats waar de huid is aangeprikt. Hierbij ontstaat vaak een blauwe plek.
  • Er kan inwendig een bloeding optreden.
  • Er kan sprake zijn van gallekkage, wat kan leiden tot buikvliesontsteking.
  • Het lukt niet altijd om de katheter op te voeren in de galwegen of de afvoergang.

Risico-groep

Het contrastmiddel kan allergische reactie ontstaan. Als je in de risicogroep valt, kan het nodig zijn dat extra maatregelen getroffen worden ter voorbereiding op het onderzoek. Hierover word je apart geïnformeerd door de aanvrager van het onderzoek. Lees hierover meer in de via de folders 'allergische reactie bij contrastonderzoeken voorkomen' en/of 'Contrastmiddel en extra voorzorgsmaatregelen’.

Hoe bereidt je je voor?

Zwangerschap

Als je zwanger bent of daar een vermoeden van hebt, neem dan contact op met je behandelend arts en meldt dit ook vooraf bij de afdeling Radiologie.

Nuchter

Vanaf zes uur voor het onderzoek moet je nuchter zijn. Dat wil zeggen dat je niet meer mag eten, drinken en roken. Dit in verband met de diepe sedatie.

Medicijnen

Als je bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft jouw aanvragend arts aangegeven of en hoe je dient te stoppen met de bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor je niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als je bij de trombosedienst bekend bent, geef dan aan bij je arts en wanneer je het onderzoek ondergaat. Bij vragen hierover verwijzen we je door naar de aanvrager van het onderzoek.

Het onderzoek

Op de verpleegafdeling

Voor dit onderzoek en/of deze behandeling word je opgenomen op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling. Van de afdeling opname krijg je, ongeveer één week voor de opname, bericht waar je je op welke datum en tijd moet melden.

Extra onderzoeken

In verband met het onderzoek kan het zijn dat je vooraf diverse onderzoeken moet laten doen. De assistent van jouw behandelend specialist heeft je verteld welke onderzoeken je waar en wanneer kunt laten doen.

Voorbereiding op afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling

Op de afgesproken dag en tijdstip meld je je bij de balie van het Ambulant Centrum / Dagbehandeling. Een verpleegkundige van deze afdeling neemt nog een keertje de gang van zaken met je door. Ter voorbereiding op het onderzoek krijg je een infuus en indien nodig medicijnen die je helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. In verband met de hygiëne draag je tijdens de behandeling voorgeschreven ziekenhuiskleding.

Hoe verloopt het onderzoek?

Galwegdrainage

Zodra je aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige je naar de onderzoeksruimte op de afdeling radiologie. In deze ruimte ga je op je rug de onderzoektafel liggen. De radioloog bepaalt met behulp van een echografie de plaats waar het slangetje (drain) via de huid wordt ingebracht. Bij een echografrie worden door middel van geluidsgolven weefself in beeld gebracht. Dit is geheel pijnloos.

Je wordt aangesloten op bewakingsapparatuur om tijdens de behandeling je hartslag en ademhaling te controleren. De bewaking en eventuele pijnbestrijding worden gecontroleerd door de sedatie praktijk specialisten (SPS) van de afdeling anesthesiologie.

Nadat de radioloog de plaats heeft bepaald waar het slangetje (drain) wordt ingebracht, dekken wij het af met steriele doeken om infectie te voorkomen. De radioloog prikt met een dunne naald, via de huid, een van de galwegen aan. Via deze naald wordt een contrastmiddel ingespoten. Hierdoor zijn de galwegen te zien met behulp van röntgenstralen. Via de naald wordt een draad ingebracht. Over de draad wordt de drain geschoven.

De radioloog probeert de drain zo neer te leggen dat deze van de galwegen naar de dunne darm loopt. De gal kan dan weer via de normale weg afgevoerd worden. Als dit niet lukt, blijft de drain in de galwegen zitten met de afvoer naar buiten toe. Je hebt dan een slangetje (drain) dat uit de buikwand naar buiten komt. De afgevoerde gal wordt opgevangen in een katheterzak. Als het niet lukt de drain van de galwegen naar de dunne darm te leggen, kan jouw behandelend arts besluiten om dit enkele dagen later opnieuw te proberen.

Het is mogelijk dat bovenstaande behandeling later moet worden herhaald, bijvoorbeeld omdat de drain verstopt is geraakt of niet meer op de juiste plaats ligt.

Hoe lang duurt de behandeling?

Hoelang de behandeling duurt hangt sterk af van de situatie. Het plaatsen van de drain duurt één à twee uur. Als de drain moeilijk in de galweg in te brengen is, kan de behandeling langer duren.

Na het onderzoek

Na het onderzoek ga je mee naar de uitslaapkamer. Daar kun je rustig uitslapen en bijkomen van het onderzoek. Daarna word je weer terug gebracht naar de verpleegafdeling / ambulant centrum of dagbehandeling.

Jouw behandelend arts bepaalt indien je gestopt ben met bepaalde medicatie wanneer je hier weer mee kunt starten.

Jouw behandelend arts bepaalt hoelang je opgenomen blijft. Indien je op de dag van het onderzoek naar huis mag, moet je er voor zorgen dat iemand je komt ophalen. Dit in verband met de medicijnen die je hebt gehad. Van de verpleging krijg je de instructies over het hoe om te gaan met de drain. 

Als je de eerste uren na het onderzoek klachten krijgt, zoals plotselinge buikpijn, of klamheid, zweterigheid en overmatig slap voelen, waarschuw dan de verpleegkundige.

Uitslag en advies

De radioloog stuurt een verslag naar jouw behandeld arts. Je krijgt van je behandelend arts de uitslag te horen, hiervoor krijg je een afspraak mee.

Het verslag is ook in te zien via het patiëntenportaal MijnBernhoven. Kijk voor meer informatie over MijnBernhoven op patientenportaal MijnBernhoven.

Heb je nog vragen?

Wanneer je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

  • Radiologie via telefoon 0413 - 40 19 62 (binnen kantooruren)
  • Receptie via telefoon 0413 - 40 40 40 (buiten kantooruren)