Skip to Content

Galwegdrainage

In deze folder leest u hoe deze behandeling in Bernhoven verloopt. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat de behandeling beschreven is zoals deze meestal verloopt.

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een uitwendige galwegdrainage uit te voeren. In deze folder leggen we u uit hoe een galwegdrainage in Bernhoven verloopt. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat de behandeling beschreven is zoals ze meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Ook risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. De behandeling wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerde arts) en een radiologisch laborant.

Voor deze behandeling kan gekozen worden wanneer de galafvloed vanuit de galwegen naar de dunne darm belemmerd is. Dit is meestal het gevolg van een verstopping, bijvoorbeeld door een galsteen of druk van buitenaf. Een gevolg van de belemmerde afvloed van gal is uiteindelijk geelzucht. Om de afvoer van gal toch mogelijk te maken legt de arts via uw huid een slangetje in de galwegen.

Zijn er risico’s en complicaties?

De hoeveelheid röntgenstralen die wordt gebruikt bij het maken van foto’s is zo weinig dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

  • Het contrastmiddel dat gebruikt wordt komt niet in de bloedbaan, hierbij zijn geen complicaties te verwachten.

Meestal is een uitwendige galwegdrainge een veilige behandelingsmethode. Toch kunnen er, zoals bij iedere behandeling, complicaties optreden.

  • Er kan een infectie van de galwegen of galblaas optreden. Dit kan gebeuren door het inspuiten van contrastvloeistof terwijl de afvloed ernstig belemmerd is, wanneer het vervolgens niet lukt om deze afvloed te herstellen.
  • In een klein aantal gevallen ontstaat een ernstiger infectie welke uitmondt in een sepsis (bloedvergiftiging door bacteriën).
  • Er kan een bloeding optreden op de plaats waar de huid is aangeprikt. Hierbij ontstaat vaak een blauwe plek.
  • Er kan inwendig een bloeding optreden.
  • Er kan sprake zijn van gallekkage, wat kan leiden tot buikvliesontsteking.
  • Het lukt niet altijd om de katheter op te voeren in de galwegen of de afvoergang.

Risico-groep

Het contrastmiddel kan bij bepaalde patiëntengroepen een verhoogd risico geven op een allergische reactie. Als u in de risicogroep valt, kan het nodig zijn dat extra maatregelen getroffen worden ter voorbereiding op het onderzoek. Hierover wordt u apart geïnformeerd door de aanvrager van het onderzoek.  En via de folder: 'allergische reactie bij contrastonderzoeken voorkomen'en/of Contrastmiddel en extra voorzorgsmaatregelen’

Hoe bereidt u zich voor?

Zwangerschap

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts en meldt dit ook vooraf bij de afdeling Radiologie.

Nuchter

Vanaf zes uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u dient te stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Bij vragen hierover verwijzen we u door naar de aanvrager van het onderzoek.

Het onderzoek

Op de verpleegafdeling

Voor dit onderzoek en/of deze behandeling wordt u opgenomen op de afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling. Van de afdeling Opname krijgt u, ongeveer één week voor de opname, bericht waar u zich op welke datum en tijd moet melden.

Extra onderzoeken

In verband met het onderzoek kan het zijn dat u vooraf diverse onderzoeken moet laten doen. De assistent van uw behandelend specialist heeft u verteld welke onderzoeken u waar en wanneer kunt laten doen.

Voorbereiding op afdeling Ambulant Centrum / Dagbehandeling

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij de balie van het Ambulant Centrum / Dagbehandeling. Een verpleegkundige van deze afdeling neemt nog een keertje de gang van zaken met u door. Ter voorbereiding op het onderzoek krijgt u een waakinfuus en indien nodig medicijnen die u helpen te ontspannen tijdens het onderzoek. In verband met de hygiëne draagt u tijdens de behandeling voorgeschreven ziekenhuiskleding.

Hoe verloopt het onderzoek?

Galwegdrainage

Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de onderzoeksruimte op de afdeling Radiologie. In deze ruimte gaat u liggen op de onderzoektafel. Het is de bedoeling dat u op uw rug op de onderzoektafel te gaan liggen. De radioloog bepaalt met behulp van echografie de plaats waar het slangetje (drain) via de huid zal worden ingebracht. Echografie is een onderzoek dat wordt verricht met behulp van geluidsgolven en is pijnloos. U wordt aangesloten op bewakingsapparatuur om tijdens de behandeling uw hartslag en ademhaling te controleren. De bewaking en eventuele pijnbestrijding wordt gecontroleerd door de sedationist/ anaesthesie medewerker.

Nadat de radioloog de plaats heeft bepaald waar het slangetje(drain) wordt ingebracht, dekken wij af met steriele doeken om infectie te voorkomen. De radioloog prikt met een dunne naald, via de huid, een van de galwegen aan. Via deze naald wordt een contrastmiddel ingespoten. Hierdoor is zijn de galwegen te zien met behulp van röntgenstralen. Via de naald wordt een draad ingebracht. Over de draad wordt de drain geschoven.

De radioloog probeert de drain zo neer te leggen dat deze van de galwegen naar de dunne darm loopt. De gal kan dan weer via de normale weg afgevoerd worden. Als dit niet lukt, blijft de drain in de galwegen zitten met de afvoer naar buiten toe. U heeft dan een slangetje (drain) dat uit de buikwand naar buiten komt. De afgevoerde gal wordt opgevangen in een katheterzak. Als het niet lukt de drain van de galwegen naar de dunne darm te leggen, kan uw behandelend arts besluiten om dit enkele dagen later opnieuw te proberen.

Het is mogelijk dat bovenstaande behandeling later moet worden herhaald, bijvoorbeeld omdat de drain verstopt is geraakt of niet meer op de juiste plaats ligt.

Hoe lang duurt de behandeling?

Hoelang de behandeling duurt hangt sterk af van de situatie. Het plaatsen van de drain duurt één à twee uur. Als de drain moeilijk in de galweg te brengen is kan de behandeling langer duren.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u mee naar de verkoeverafdeling. Daar kunt u rustig nog wat uitslapen en bijkomen van het onderzoek. Daarna wordt u weer terug gebracht naar de verpleegafdeling / ambulant centrum of dagbehandeling.

Uw behandelend arts bepaalt indien u gestopt ben met bepaalde medicatie wanneer u hier weer mee kunt starten.

Uw behandelend arts bepaalt hoelang u opgenomen blijft. Indien u op de dag van het onderzoek naar huis mag, moet u er voor zorgen dat iemand u komt ophalen. Dit in verband met de medicijnen die u heeft gehad.

Van de verpleging krijgt u de instrukties over het hoe om te gaan met de drain.

 Als u de eerste uren na het onderzoek klachten krijgt, zoals plotselinge buikpijn, of klamheid, zweterigheid en overmatig slap voelen, waarschuwt u dan de verpleegkundige.

 Uitslag en advies

De radioloog stuurt hiervan een verslag naar uw behandeld arts. U krijgt van uw behandelend arts de uitslag te horen, hiervoor krijgt u een afspraak mee.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoon 0413 - 40 19 62