Skip to Content

Mammalocalisatie onder echogeleide

Naar aanleiding van een eerdere mammografie en echografie van de borst krijgt u dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s afwijkend weefsel gezien. De chirurg heeft met u besproken dat het afwijkende weefsel operatief moet worden verwijderd. Omdat de chirurg tijdens de operatie het afwijkende weefsel niet kan terugvinden, wordt het weefsel eerst op de afdeling radiologie gemerkt. Dit merken gebeurt door een soort metalen draadje in het weefsel te brengen. De chirurg weet dan precies welk stukje borstweefsel hij moet verwijderen.

Het kan zijn dat er in het verleden een marker ingebracht is, nu moet het weefsel rondom deze marker operatief verwijderd worden. We proberen met behulp van echo de marker op te zoeken, mocht deze niet in beeld komen met de echografie, dan kan deze draad ingebracht wordt met behulp van mammografie. Zie dan op onze website de folder 'mammalocalisatie onder röntgen'.

De informatie in deze folder is van algemene aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin aangegeven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wat betekent onder echogeleide?

Onder echogeleide betekent dat het onderzoek met behulp van geluidsgolven plaatsvindt. In medische taal spreekt men van een echografie. Het is een manier om inwendige weefsels en organen zichtbaar te maken en het al eerder vastgestelde afwijkende weefsel op te sporen.
Bij een echografie worden niet hoorbaren geluidsgolven opgewekt met een transducer. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door dit apparaatje tegen uw huid aan te houden worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo’s zorgen ervoor dat de weefsels en organen op het scherm zichtbaar worden.

Zijn er risico’s of bijwerkingen?

Een echografie is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Onderzoek

Melden

Drie dagen voor je afspraak krijg je een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meld je je digitaal aan voor je afspraak. Lukt het niet om jezelf thuis aan te melden? Meld je dan met je geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor jou een dagticket met jouw afspraak of afspraken.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Hoe verloopt het onderzoek?

  • De laborant komt u uit de wachtruimte halen en vertelt u wat er gaat gebeuren.
  • In het kamertje naast de onderzoekskamer moet u zich ontkleden, uw bovenlichaam moet ontbloot zijn.
  • Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Eerst wordt er een beetje gel op uw borst aangebracht. Deze gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de verschillende weefselstructuren zichtbaar worden.
  • De radioloog tast met de transducer de borst af en zoekt de plaats waar het metalen draadje moet worden ingebracht.
  • Dan prikt de radioloog met een dunne holle naald op de juiste plek. Het metalen draadje wordt door deze naald in de borst geschoven. Aan het metalen draadje zit een soort weerhaakje zodat deze precies op de juiste plek blijft zitten en niet meer kan verschuiven.
  • Na het inbrengen van het metalen draadje worden nog enkele controlefoto’s gemaakt. Het draadje steekt nu uit de borst. De laborant plakt hier een gaasje op, zodat het niet in de weg zit als u de kleding aan heeft. U wordt dezelfde dag nog geopereerd.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan. U mag na deze ingreep pas na de operatie weer douchen.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62