Skip to Content

Waterzakbreukoperatie bij kinderen

In overleg met de arts krijgt je kind binnenkort een operatie aan een waterzakbreuk. In medische taal noemen we dit hydrocèle communicans. In deze folder lees je hoe deze behandeling in Bernhoven verloopt.

Algemene informatie over de opname lees je in de folder Kinderdagbehandeling, een dagje naar het ziekenhuis voor een operatie.

Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het wijzigen van de behandeling. Dit wordt altijd door de uroloog met je besproken.

Wat is een waterzakbreuk?

Bij een waterzakbreuk is er een zwakke plek in de buikwand, ter hoogte van de lies. Het buikvlies puilt daar uit, in de richting van de balzak. Het uitgezakte stukje buikvlies vult zich met vocht. Op deze plaats ziet de balzak er strak en gespannen uit en kan deze grote afmetingen aannemen. De zichtbare zwelling is al dan niet weg te drukken.

Een waterzakbreuk bij een kind ontstaat doordat tijdens het leven in de baarmoeder het bindweefsel onder huid (ter hoogte van het lieskanaal) zich nog niet helemaal heeft gesloten.

Over het algemeen hebben kinderen weinig last van deze aandoening. Soms heeft een kind pijn en dan kan een operatie overwogen worden.

Hoe bereid je je voor?

Actueel medicatieoverzicht (AMO)

Neem bij een opname of polibezoek altijd een overzicht mee van de medicijnen die je kind op dit moment gebruikt. Dit kun je bij de apotheek halen. Als de arts medicatie wil voorschrijven, leest hij of zij in het overzicht welke medicijnen je kind al gebruikt. Zo voorkomen we dat je kind medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed met elkaar samengaan. Het overzicht van de medicijnen die je kind op dit moment gebruikt wordt bij de apotheek een actueel medicatieoverzicht genoemd ofwel AMO. Op Actueel Medicatieoverzicht (AMO) lees je er meer over.

Overig

 • De ingreep vindt plaats onder narcose. Daarom word je eventueel in het bijzijn van je kind voor de opnamedag eerst gebeld door het spreekuur PPO (preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Als je kind tussen de 12 en 16 jaar is, mag het meebeslissen over de narcose en moet hij/ zij ook akkoord geven voor de narcose, het is dan dus wel noodzakelijk dat je kind ook deelneemt aan het gesprek. Een afspraak hiervoor krijg je van opname planning. Tijdens deze telefonische afspraak krijg je een gesprek met de anesthesioloog. Om veilig een narcose te kunnen geven moet een anesthesioloog alles weten over de gezondheid van je kind. Ook bespreekt de anesthesioloog hoe hij je kind wil gaan verdoven.
 • De Opname planning informeert je ongeveer een week voor de ingreep wanneer we je kind in Bernhoven verwachten.
 • De ingreep vindt plaats op de operatiekamer.
 • Op de dag van de ingreep mag je bij je kind blijven, ook bij het onder narcose gaan (niet bij de ingreep zelf).
 • Voor deze ingreep word je kind meestal enkele uren opgenomen op de kinderdagbehandeling of de kinderafdeling.
 • Na de ingreep verwachten we geen problemen. Je kind kan thuis herstellen.
 • Zorg dat je pijnstilling (paracetamol) in huis hebt.
 • Neem naast de algemene spulletjes ook een strakke onderbroek mee zodat de balzak goed ondersteund wordt na de ingreep.

Waar melden jullie je?

Je meld je met je kind op de afgesproken datum en tijd op het ambulant centrum bij de balie van de afdeling dagbehandeling (route 140, telefoonnummer 0413 - 40 36 00).

Hoe verloopt de ingreep?

Tijdens de operatie maakt de uroloog een kleine snee in de lies. Hij zoekt het breukzakje op en verwijdert het. Versteviging van de buikwand, zoals bij volwassenen, is bij kinderen nooit nodig. De wond wordt meestal gehecht met oplosbare hechtingen.

Een waterzakbreukoperatie bij een kind duurt meestal 30 minuten.

Na de ingreep

 • Als alles goed verloopt kan je kind enkele uren na de ingreep naar huis. Voor het ontslag komt de uroloog niet meer bij je kind langs. Voordat je met je kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg wat je thuis kunt doen om je kind te helpen zo snel mogelijk te herstellen. Soms kan de operatie tegenvallen. Je kind wordt dan voor één of meerdere nachten opgenomen op de Kinder- en jongerenafdeling.
 • In verband met eventuele misselijkheid en kans op spugen, is het voor je kind prettiger met eigen vervoer of de taxi naar huis te gaan en niet met het openbaar vervoer. Het is handig om een spuugbakje in de auto te hebben liggen.
 • Laat je kind de dag van de operatie thuis bedrust houden en de eerste dagen rustig aan doen.
 • Je kind kan wat hoofdpijn en/of misselijkheid hebben door de slaapmedicatie die is toegediend. Deze klachten verdwijnen vrij snel (binnen enkele uren tot soms enkele dagen).
 • Je kind kan wat keelpijn hebben door de tube die tijdens de ingreep is ingebracht in de keel van je kind.
 • Bij thuiskomst mag je kind normaal eten en drinken, al zal je kind op de dag van de operatie nog weinig eetlust hebben. Is je kind nog misselijk? Breidt dan langzaam uit naar normaal eten.
 • Het is mogelijk dat je kind de eerste dagen na de ingreep wat verhoging of koorts heeft. Dit is een normaal verschijnsel.
 • Geef je kind de eerste 24 uur na de operatie standaard iedere 8 uur paracetamol voor de pijn. De hoeveelheid paracetamol die je kind per keer mag, hangt af van het gewicht van je kind. De verpleegkundige informeert je hierover.
 • Als je kind na de operatie in het ziekenhuis nog niet geplast heeft, moet je thuis in de gaten houden dat je kind wel binnen 8 uur na de ingreep geplast heeft. Lukt het je kind thuis niet te plassen (binnen 8 uur na de ingreep), neem dan contact op met het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40.
 • Je kind mag kortdurend (3 tot 5 minuten) onder de douche (uitgezonderd op de operatiedag). Na twee weken mag je kind weer in bad.
 • De afdekpleister mag de dag na de operatie verwijderd worden.
 • Soms zitten er papieren hechtpleisters (steristrips) op de wond, laat deze zo lang mogelijk (10 dagen) zitten. Deze pleisters mogen nat worden.
 • Er wordt in principe gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen. De hechtingen hoeven dus niet meer verwijderd te worden (deze lossen vanzelf op).
 • Je kind kan het wondgebied ondersteunen met de hand. Met name bij hoesten of persen.
 • Meestal kan je kind na enkele dagen weer naar school als hij zich goed voelt en pijnvrij is. Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen.
 • Je kind mag na 2 tot 3 weken weer sporten, zwemmen, fietsen of wilde spelletjes doen.
 • Het is normaal dat het wondgebied de eerste weken na de ingreep nog wat vaster aanvoelt dan voor de ingreep, omdat ook de onderhuidse lagen met hechtdraad gehecht zijn.

Mogelijke complicaties

Complicaties komen bij deze ingreep bijna nooit voor.

Kleine kans op een bloeding of infectie (dik en rood worden van het wondgebied). Een bloeding kun je na enkele dagen herkennen in de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied die kan uitzakken naar beneden. Dit is niet verontrustend.

Wat te doen bij problemen?

In onderstaande situaties is het verstandig contact op te nemen met de polikliniek urologie:

 • Extreme zwelling van het wondgebied
 • Een nabloeding
 • Niet geplast hebben binnen 8 uur na de operatie
 • Aanhoudend braken
 • Veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers
 • Koorts 3 dagen na de ingreep

Controle afspraak

Een afspraak voor de nacontrole ontvang je van de verpleegkundige.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op werkdagen contact op met polikliniek urologie. Buiten kantooruren kun je bij vragen of problemen contact opnemen met de receptie.

 • Polikliniek urologie telefoon 0413 - 40 19 68 (binnen kantooruren)
 • Receptie telefoon 0413 - 40 40 40 (buiten kantooruren)