Spring naar de content

Opname in Bernhoven

Welkom in Bernhoven

In deze folder vindt u algemene informatie over de faciliteiten in Bernhoven. Specifieke informatie over de afdeling waar u verblijft, krijgt u op de dag van opname van de verpleegkundige van de betreffende afdeling. Naast een goede medische verzorging staat in Bernhoven persoonlijke aandacht en gastvrijheid centraal. Hebt u wensen of vragen, aarzel dan niet een beroep op de medewerkers te doen. Zij zijn graag bereid u te helpen. Wij wensen u een spoedig herstel en een zo aangenaam mogelijk verblijf toe!

Als uw opname gepland was heeft u al informatie ontvangen over uw datum van opname. Deze folder informeert u voornamelijk over de algemene gang van zaken in Bernhoven. Ziekenhuizen worden dagelijks geconfronteerd met niet in te plannen spoedzaken. Meestal is dit op te lossen, helaas niet altijd. Het kan daarom voorkomen dat uw operatie op het laatste moment niet kan plaatsvinden in verband met een andere spoedoperatie.

Wat brengt u mee?

Wilt u bij opname het volgende meebrengen: patiëntenpas, identificatiebewijs, medicijnen die u gebruikt, dieetvoorschrift, adres en telefoonnummer van uw contactpersoon, toiletartikelen, bedkleding, kamerjas, goede schoenen en dergelijke.

Breng in ieder geval zo min mogelijk geld en géén waardevolle voorwerpen, zoals sieraden mee. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van uw spullen.

Wettelijke identificatieplicht

In Nederland geldt voor iedereen, ook voor kinderen van alle leeftijden,  een wettelijke identificatieplicht. Geldig identificatiebewijs is: paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen. Het ziekenhuis is verplicht uw identiteit vast te stellen met behulp van één van de genoemde documenten.

Medicijnen

Tijdens uw verblijf in Bernhoven worden alle medicijnen die u gebruikt in principe door het ziekenhuis verstrekt en beheerd. Alleen als u opgenomen bent op afdeling Short stay neemt u uw eigen medicijnen mee. Soms wordt ook op een andere afdeling, in overleg met de arts en apotheek, doorgegaan met uw eigen medicijn(en). Dan gaat het om:

Medicijnen in eigen beheer tijdens opname

Tijdens uw opname in Bernhoven bestaat de mogelijkheid dat u uw medicijnen in eigen beheer hebt.

De reden waarom u uw medicijnen in eigen beheer heeft kan heel verschillend zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn op uw eigen verzoek, om uw zelfstandigheid te helpen bevorderen of het zorgen voor een soepele overgang naar de thuissituatie.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u uw medicijnen in eigen beheer, dan bent u zelf verantwoordelijk voor:

 • het op tijd en op de juiste manier innemen van uw medicijnen;
 • het op de juiste manier innemen van uw medicijnen;
 • het op tijd bijbestellen bij de verpleegkundige van uw medicijnen;
 • het melden van eventuele bijwerkingen aan de verpleegkundige.
 • het melden van het vergeten/niet innemen van uw medicijnen; de verpleegkundige vraagt dit ook dagelijks bij u na

Voor kinderen tot en met 15 jaar zijn het de ouders of eventueel de voogd die de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het in eigen beheer toedienen van de medicijnen van hun kind.

Wat gebeurt er bij opname?

Bij opname neemt een apothekersassistente, arts of verpleegkundige alle medicijnen met u door. Daarna stelt een verpleegkundige u een aantal vragen. De verpleegkundige kijkt dan in overleg met uw arts of het verstandig is dat als u (bepaalde) medicijnen in eigen beheer heeft of dat de verpleegkundige dit van u overneemt. Gaat u uw medicijnen in eigen beheer gebruiken tijdens opname, dan noteren we in uw medisch dossier dat dit uw instemming heeft.

Ziekenhuisapotheek

Bernhoven heeft een eigen ziekenhuisapotheek. Daar werken ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten voor uw veiligheid en gezondheid. Zij controleren of u de juiste geneesmiddelen krijgt en of deze middelen gecombineerd kunnen worden met andere medicijnen die u krijgt. De ziekenhuisapotheek heeft goed contact met de openbare apothekers en de Regioapotheek In Bernhoven.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Al uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO

Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptiepil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Uw verblijf in het ziekenhuis

Opnamedag

Bij een geplande opname meldt u zich op de afgesproken tijd en plaats. Op de afdeling wordt u ontvangen door een secretaresse of een verpleegkundige. Zij brengen u naar uw kamer en informeren u over de gang van zaken op de afdeling.

Kamer

Bernhoven heeft eenpersoons- en driepersoonskamers. Heeft u voorkeur voor een eenpersoons- of driepersoonskamer, dan kunt u dit aangeven. De afdeling opnameplanning belt u een aantal weken voordat u wordt opgenomen op om de datum van uw opname met u te bespreken. Dat is het beste moment om even aan te geven of u een eenpersoons- of liever driepersoonskamer heeft. Wij proberen dan zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden. Wij kunnen niet garanderen dat we altijd aan uw wens kunnen voldoen. Dit hangt af van de situatie van dat moment. Het kan bijvoorbeeld zijn dat andere patiënten toch voorrang krijgen voor een eenpersoonskamer als zij erg ziek zijn. Ieder bed heeft een bedsideterminal. Dit is een computer waarmee u allerhande zaken vanuit uw bed kunt regelen. Zo kunt u via de bedsideterminal uw eten bestellen, televisie kijken en internetten (tegen betaling), folders en andere informatie over Bernhoven lezen, de verpleegkundige oproepen etc. Op de kamer is zowel in de kast als in het nachtkastje, bergruimte voor uw persoonlijke eigendommen. Dit kan echter niet worden afgesloten. Wij adviseren u dan ook geen kostbare spullen mee te nemen. Krijgt u een driepersoonskamer dan kan het gebeuren dat mannen en vrouwen op één kamer liggen. Wanneer u dit niet wilt, geeft dit dan vooraf door aan opnameplanning, dan proberen wij hier zo goed mogelijk rekening mee te houden. Ook hier geldt dat dit afhankelijk is van de situatie van dat moment.

Videocamerabewaking zonder opnamefunctie op patiëntenkamers

Iedere verpleegafdeling van Bernhoven heeft twee patiëntenkamers met videocamerabewaking zonder opnamefunctie. Op de intensive care en de stroke care unit zijn alle patiëntenkamers van zo’n camera voorzien. De videocamera wordt alleen gebruikt als daar een medische of verpleegkundige reden voor is. De camera is dus niet altijd ingeschakeld.

De beelden kunnen alleen door bevoegden zoals artsen en verpleegkundigen worden gezien. Anderen krijgen de beelden niet te zien. Uw privacy blijft dus gewaarborgd. De beelden worden niet opgeslagen en de camera kan geen geluid opnemen. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om deze aan de verpleegkundige te stellen.

Hygiëne

In Bernhoven besteden we veel aandacht aan hygiëne. Dit doen we om onze patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. U kunt zelf bijdragen aan hygiëne door uw handen te wassen of te desinfecteren:

 • Voor het eten
 • Na toiletbezoek
 • Na gebruik van po of urinaal
 • Na hoesten of niezen

Op alle patiëntenkamers, badkamers en toiletruimten is water en zeep. En op alle patiëntenkamers, maar ook bij de in- en uitgang van de verpleegafdeling, hangen dispensers met handalcohol waar u uw handen kunt desinfecteren. Maak er gerust gebruik van.

Andere maatregelen die u zelf kunt nemen zijn:

 • Gebruik voor de lichaamsverzorging schone, persoonsgebonden artikelen
 • Raak wonden, katheters of verband niet met de handen aan
 • Gebruik bij niezen of hoesten een papieren zakdoek die u eenmalig gebruikt

Soms is het nodig dat patiënten apart van anderen worden verpleegd om de verspreiding van bepaalde ziekteverwekkers te voorkomen. We noemen dit isolatieverpleging. Als u in isolatie wordt verpleegd dan wordt u daar uiteraard van op de hoogte gebracht. U kunt dan gewoon bezoek ontvangen. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze folder Isolatieverpleging.

Informatie van Bernhoven op de bedsideterminal

Kijk zeker op de bedsideterminal naar de informatie die Bernhoven u hierop aanbiedt. U vindt er bijvoorbeeld een welkomstfilmpje van Bernhoven waarin u belangrijke informatie ziet over uw verblijf in Bernhoven. Maar ook een filmpje van onze afdeling fysiotherapie over het belang van bewegen. Het filmpje laat u  eenvoudige tips en trucs zien hoe u toch een beetje in beweging kunt blijven, ook of misschien wel juist als u in bed ligt. Bovendien op de bedsideterminal te vinden: de zogenoemde veiligheidskaarten. Deze kaarten laten u zien hoe u waakt over uw eigen veiligheid en wat u zelf kunt doen om de veiligheid te garanderen.

Lounge

Op iedere afdeling is een lounge voor patiënten en bezoek. U kunt hier naar wens verblijven, lezen, televisie kijken en eten. Ook uw bezoek kan hier iets te eten of drinken kopen, betalen kan hier alleen met een pinpas.

Overnachten in Bernhoven

In Bernhoven bestaat de mogelijkheid voor een naaste van de patiënt om te overnachten. Wanneer iemand uit uw omgeving dit wil, neem dan even contact op met de afdeling waar u verblijft.

Niet roken

Bernhoven is een openbare ruimte en daarom is het ziekenhuis rookvrij. Dit rookverbod geldt ook voor de elektronische sigaret.   

Fotograferen en/of filmen in het ziekenhuis

Om de privacy van onze gasten en medewerkers te bewaken, mag u niet zonder meer fotograferen of filmen in het ziekenhuis. Daarbij geldt dat u vooral anderen (gasten en medewerkers in Bernhoven) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven. 

Gesprek arts - patiënt opnemen

Soms wil je het gesprek met je arts nog een keer terughoren, zeker als het om een ingewikkeld onderwerp gaat. Als u dat prettig vindt, mag u het gesprek tussen u en uw arts opnemen. Houdt wel rekening met een aantal spelregels:

 • Licht uw arts vooraf in dat u het gesprek op wilt nemen.
 • De opnames van uw gesprek met de arts vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat de opnames ALLEEN bestemd zijn voor privégebruik. U mag de opnames op geen enkele manier openbaar maken via Facebook, Twitter of welk ander (sociaal) medium dan ook.

Meer over onze huisregels leest u elders op onze website.

Eten & drinken

Tijdens uw opname worden eten en drinken door het ziekenhuis verstrekt. Via de bedsideterminal kunt u uw maaltijden bestellen, of rechtstreeks bij de gastvrouw op de afdeling. Wij houden rekening met uw dieet. U kunt uw ontbijt, middag- en avondmaaltijd op een door u gewenst tijdstip op uw kamer laten serveren, maar u kunt de maaltijd ook gebruiken in de lounge op de afdeling. Hebt u vragen, onze gastvrouwen helpen u graag. Uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan eigen etenswaren mee te nemen naar het ziekenhuis.

Roomservice

Uw gast(en) kunnen mee eten in het ziekenhuis. Dat kan in de lounge op de verpleegafdeling. Daarvoor kunnen zij bonnen bestellen bij de gastvrouw. Uw gasten kunnen ook gebruik maken van de brasserie of het restaurant. Daar kan overigens alleen met de pinpas worden betaald.

De brasserie in de hal is iedere dag open van 8.00-20.30 uur. Het restaurant is open van 8.00-14.00 uur.

Centrale hal

In de hal vindt u PatiëntService waar u terecht kunt met allerlei vragen. Daar vindt u ook de brasserie en een internetlounge. Wanneer u daartoe in staat bent, kunt u (en uw bezoek) gebruik maken van de faciliteiten in de hal. Wilt u de afdeling verlaten, overleg dit dan wel even met de verpleegkundige. In de brasserie kunt u terecht voor een kop koffie, gebak of een hartige snack. De brasserie is elke dag geopend van 8.00 tot 20.30 uur.

Internetlounge

In de internetlounge kunt u surfen op het internet. Het ziekenhuis beschikt eveneens over Wifi.

Stiltecentrum

In de hal vindt u ook de receptie en het stiltecentrum.

Ziekenhuiswinkel

De ziekenhuiswinkel bevindt zich in de centrale hal van het ziekenhuis en is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:00 – 19:00 uur. De winkel is onderdeel van de brasserie van onze partner Hutten. U kunt er terecht voor onder meer drogisterijproducten, cadeautjes, speelgoed en kaarten.

RegioApotheek in Bernhoven

Naast de hoofdingang van het ziekenhuis vindt u de RegioApotheek In Bernhoven. U kunt in deze apotheek terecht als u na een bezoek aan de specialist of na ontslag uit het ziekenhuis een recept meekrijgt. De RegioApotheek zal met uw toestemming bij uw eigen apotheek de medicatiegegevens opvragen en controleren of de medicijnen op uw recept hiermee samengaan. De RegioApotheek informeert uw eigen apotheek over de medicijnen die u meekrijgt. Naast de medicijnen die u krijgt voorgeschreven, kunt u hier ook verbandmiddelen of zelfzorgmiddelen verkrijgen. De RegioApotheek In Bernhoven is 24 uur per dag en zeven dagen per week geopend. Maar ’s avonds en ’s nachts kunt u er alleen terecht voor spoedrecepten. Spoedrecepten zijn recepten die door de dienstdoende huisarts of specialist zijn voorgeschreven en waarmee niet gewacht kan worden tot uw eigen apotheek geopend is.

Adres: Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, 0413 - 40  87 80; e-mail: regioapotheek.bernhoven@ezorg.nl; website: www.regioapotheekinbernhoven.nl

Thuiszorgwinkel Medicura

Naast de RegioApotheek bevindt zich Thuiszorgwinkel Medicura. Hier kunt u terecht voor het lenen, huren of kopen van medische hulpmiddelen. Zorgwinkel Medicura is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-13.00 uur. Meer informatie vindt u op de website van Medicura.

Uw bezoek

Bernhoven wil een gastvrij ziekenhuis zijn voor u en uw bezoek. Dat betekent dat uw bezoek welkom is tussen 9.30 en 20.30 uur. Wel vragen wij u om uw bezoekers met elkaar af te laten stemmen wanneer zij u gaan bezoeken. Dit om te voorkomen dat het voor u en de andere patiënten te druk is rond uw bed. De zorg voor onze patiënten gaat altijd voor. Dit kan betekenen dat de verpleging uw bezoek vraagt om de kamer even te verlaten, om de benodigde zorg te verlenen. Een aantal afdelingen hanteert wel bezoektijden omdat dit beter is voor het welzijn van de patiënten. Hieronder een overzicht van de afdelingen die bezoektijden hanteren.

Uw bezoek kan ook bijdragen aan hygiëne

Ook uw bezoek kan bijdragen aan hygiëne door de handen te wassen of te desinfecteren. Zij mogen daarvoor de dispensers met handalcohol gebruiken.

Daarnaast geldt voor bezoek dat het verstandig is om:

 • Bij voorkeur niet op bezoek te gaan als de bezoeker een infectie (bijvoorbeeld een huidinfectie), diarree, koorts, verkoudheid of griep (verschijnselen) heeft. Voor kinderen geldt dit ook als zij een kinderziekte hebben (zoals bijvoorbeeld waterpokken, roodvonk, mazelen, rode hond, kinkhoest etc.). Ook bezoekers die korter dan drie weken in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte, wordt gevraagd om niet op bezoek te komen of te overleggen met de verpleging
 • Zij bij niezen of hoesten een papieren zakdoek eenmalig gebruiken
 • De instructies van medewerkers te volgen als u iemand bezoekt die in isolatie wordt verpleegd. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze folder Isolatieverpleging.

Afwijkende bezoektijden

Hoewel wij ruime tijden hanteren waarop u bezoek kunt ontvangen, geldt voor een aantal afdelingen een uitzondering.

Couveuseafdeling

Alleen in aanwezigheid van de ouders kunnen familieleden en vrienden op de couveuseafdeling op bezoek komen. De ruimte op deze afdeling is beperkt. Hierdoor zijn uitgebreide bezoeken niet mogelijk.

Kinderafdeling

Ouders zijn de hele dag welkom om hun kind te bezoeken. Overig bezoek is welkom tussen 14.00 en 19.00 uur, als dit voor het kind niet te belastend is.

Stroke-Care unit  

Op de Stroke-Care unit is de contactpersoon -in overleg met de verpleegkundige- tussen 9.00-11.00 uur welkom voor een kort bezoekmoment. Daarnaast is overig bezoek van partner en naaste familie welkom tussen 14.00 – 16.00 uur en 18.30 – 20.30 uur.

Intensive care en hartbewaking (IC/CCU)

Op deze afdeling zijn familieleden en bekenden welkom tussen 11.00 en 20.00 uur.

Op de CCU afdeling is bezoek welkom: van 11.00 tot 12.00 uur; van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur

Parkeren bij Bernhoven

U kunt in Uden betaald parkeren op het ziekenhuisterrein. Parkeren kost €1,25 per uur. Parkeert u langer dan 4 uur, dan kost parkeren €5,00 voor de hele dag. (Let op: als u met uw auto het parkeerterrein verlaat, kunt u uw kaartje niet opnieuw gebruiken). De betaalautomaten vindt u bij de ingang van het ziekenhuis en op het parkeerterrein. U kunt betalen met contant geld, pinpas en chipknip.

Parkeerabonnement

U kunt een weekkaart kopen. Een weekkaart kost €16,50 inclusief administratiekosten. De weekkaart is zeven dagen geldig.

Komt u regelmatig naar Bernhoven, dan kunt u ook kiezen voor een vier weken kaart. Deze kaart is 28 dagen geldig en kost € 29,00 inclusief administratiekosten.

U kunt met een abonnement de parkeerplaats wel op elk moment verlaten en ook weer inrijden.

Meer informatie over parkeertarieven die de gemeente Maashorst hanteert vindt u op de speciale website www.parkerenbernhoven.nl  Op deze site kunt u ook een parkeerabonnement kiezen.

De gemeente Maashorst is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het parkeerterrein.

Oplaadpunt voor e-bike

U (of uw bezoek) kunt natuurlijk ook met de fiets naar Bernhoven komen. Voor mensen met een elektrische fiets heeft Bernhoven zelfs een oplaadpunt. U vindt dat ongeveer in het midden van de fietsenstalling Er kunnen maximaal vier fietsen tegelijkertijd opgeladen worden. U moet wel zelf zorgen voor een kabel waarmee u de accu van uw elektrische fiets kunt opladen.

Bloemen en planten

Op de afdeling is een bloemenpunt waar vazen beschikbaar zijn. Vanwege verhoogde infectiekans zijn planten in het ziekenhuis niet toegestaan.

Uw behandeling en verzorging

Medische behandeling

De behandelend specialist (hoofdbehandelaar) draagt de medische verantwoordelijkheid voor uw behandeling. Tijdens uw verblijf in Bernhoven kunt u met meerdere zorgverleners te maken krijgen. Daardoor ziet u verschillende mensen aan uw bed. Met vragen over uw medische behandeling kunt u altijd terecht bij uw hoofdbehandelaar.

Verpleegkundige verzorging

Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u het meeste te maken met de verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen/stagiaires. Zij dragen de zorg voor een goede verpleging en proberen daarbij rekening te houden met uw persoonlijke wensen. Met al uw vragen kunt u bij de verpleegkundigen terecht. Samen met u zoeken zij naar oplossingen.

Bij elke handeling, en ook wanneer u medicijnen krijgt, wordt naar uw naam en geboortedatum gevraagd. 

Wie is uw hoofdbehandelaar en hoe werkt dat dan?

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, dan krijgt u een hoofdbehandelaar toegewezen. Deze arts is tijdens uw opname uw aanspreekpunt. Hij of zij coördineert de zorg die u nodig heeft en stemt dit af met andere artsen en de verpleging. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. Het is daarom belangrijk dat u weet wie uw hoofdbehandelaar is. U krijgt een kaartje waarop de naam van deze arts staat vermeld.

Visite op de afdeling

Op de verpleegafdeling vindt dagelijks de zogenoemde visite plaats. Bij de visite komt een arts samen met de verpleging kijken hoe het met u gaat. Deze arts is niet per se uw hoofdbehandelaar. Deze arts die de visite doet, overlegt indien nodig wel altijd met uw hoofdbehandelaar.

Soms is het een arts-assistent*, of een physician assistant** die de visite doet. Dat doen zij altijd onder supervisie van uw hoofdbehandelaar.

Collegabehandelaars

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan uw hoofdbehandelaar andere artsen bij uw behandeling betrekken. Bijvoorbeeld omdat u meerdere ziektes heeft en uw hoofdbehandelaar graag advies van collega’s wil hebben. Die collega-arts komt dan bij u langs en bespreekt zijn bevindingen met u, en natuurlijk ook met uw hoofdbehandelaar.

Stel uw vragen

We kunnen ons voorstellen dat het, ondanks deze uitleg, toch nog ingewikkeld is. Daarom nodigen wij u uit om uw vragen altijd te stellen. Aan uw hoofdbehandelaar, maar ook aan de andere behandelaars of de verpleging die aan uw bed verschijnen.

U kunt ook altijd een gesprek aanvragen met uw hoofdbehandelaar. Geef dit door aan de verpleging. Zij regelen dit graag voor u.

*basisarts: arts die zich nog niet heeft gespecialiseerd of aan het specialiseren is

*physician assistant: werkt onder supervisie van een arts en mag zelfstandig medische handelingen uitvoeren

De patiënt als partner

Bernhoven vindt het belangrijk dat u zo actief mogelijk deelneemt aan uw eigen zorgproces. Dat kan alleen als wij u goed informeren en uitleggen wat er gebeurt of gaat gebeuren. U heeft daar zelf ook ook een rol in. Informeer ons bijvoorbeeld goed over uw situatie en wat u van ons verwacht. U bent voor ons dus partner in uw eigen zorg- en genezingsproces.

Wat betekent dat voor u?

De patiënt als partner betekent dat u zelf ook actief deelneemt aan de zorg en behandeling met natuurlijk als doel dat u zo snel en gezond mogelijk weer het ziekenhuis verlaat. Een actieve houding betekent bijvoorbeeld dat u gewoon vraagt als u iets niet begrijpt. Onze dokters en verpleegkundigen staan u graag te woord. Ook als u iets niet helemaal vertrouwt, laat het dan niet gebeuren maar praat er over met verpleegkundige of dokter. Informeer de dokter en/of de verpleegkundige zo goed mogelijk over uw toestand.

Drie goede vragen

Als hulpmiddel om de juiste informatie te krijgen en een goed besluit te kunnen nemen is het gebruik van de zogenaamde 3 Goede Vragentechniek handig. Deze vragen kunt u bijvoorbeeld stellen tijdens een artsenvisite, maar ook tijdens het opnamegesprek of het gesprek voor u met ontslag gaat.

. De drie vragen luiden:

 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Doel van dit alles is dat u de behandeling krijgt die het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Contactpersoon

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, vragen wij u een contactpersoon aan te wijzen. Deze contactpersoon is voor uw familie en ons het aanspreekpunt. Bij het opnamegesprek kunt u een contactpersoon opgeven. In verband met uw privacy geeft u toestemming om de contactpersoon over uw gezondheidstoestand te informeren. Dat betekent voor onze artsen dat zij alleen (medische) informatie delen met uw contactpersoon. Meer leest u in de folder ‘Contactpersoon in het ziekenhuis’.

Informatie

U mag van uw behandelend specialist, verpleegkundigen en andere zorgverleners verwachten dat zij u goed informeren over uw ziekte, onderzoeken en behandelingen. Vraag gerust om schriftelijke informatie of een mondelinge toelichting wanneer iets niet helemaal duidelijk is. PatiëntService heeft voor u de folder `Tips voor het gesprek met uw specialist(of huisarts)’. Deze folder kan u helpen zich goed op het gesprek voor te bereiden.

Uw rechten en plichten

Patiënten hebben wettelijke rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Informatieplicht

Uw behandelaar en u hebben de plicht elkaar duidelijk en volledig te informeren. De behandelaar stelt mede op basis van uw informatie en op basis van onderzoek een diagnose en geeft een deskundige behandeling. Op basis van de informatie van uw behandelaar geeft u toestemming voor behandeling. De behandelaar informeert u in begrijpelijke taal over: uw ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan; de mogelijke onderzoeken en behandelingen; de bijwerkingen en risico's van het onderzoek of de behandeling.

Als informatie niet duidelijk is, zeg dan dat u nog niet alles begrijpt en/of stel vragen.

Als patiënt heeft u de plicht binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

Toestemmingsplicht

Bij behandeling geeft u toestemming om te behandelen. Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling vraagt de zorgverlener uitdrukkelijk uw toestemming. In de overige gevallen gaan zorgverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit uw gedrag. In acute situaties mag zonder uw toestemming gehandeld worden.

Inzage in uw dossier

In het ziekenhuis worden gegevens over uw behandeling vastgelegd in uw medisch dossier. Elke patiënt heeft recht op inzage in en recht op een afschrift van zijn of haar persoonlijke dossier. Als u wilt weten wat er in uw dossier staat of een afschrift wenst, kunt u dit vragen aan de desbetreffende zorgverlener. Voor meer informatie zie de folder 'Omgaan met uw persoonsgegevens en medisch dossier'.

Privacy

In het ziekenhuis worden allerlei persoonlijke gegevens van u vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk en beroepsmatig gebruikt. In sommige gevallen worden opname- en/of operatiegegevens anoniem gemaakt en gebruikt voor landelijke kwaliteitsprojecten. Als u hier bezwaar tegen heeft, vertel dit dan aan uw specialist of aan de verpleegkundige tijdens het opnamegesprek. Gegevens over opname en ontslag worden doorgestuurd naar uw huisarts en naar de zorgverzekeraar in verband met betalingen. Andere gegevens komen in uw dossier.

Gebruik lichaamsmateriaal

In het kader van de behandeling wordt bij vrijwel iedere patiënt tijdens de opnameperiode bloed afgenomen. Soms worden ook urine, ontlasting, hersenvocht of weefsels onderzocht. In enkele gevallen wordt een restant van dit lichaamsmateriaal anoniem gemaakt en gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden, onderzoek of onderwijs. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, maakt u dit kenbaar aan uw specialist. Eventueel kunt u dit ook kenbaar maken aan degene die bij u het materiaal voor onderzoek afneemt. 

Uw ervaring in het ziekenhuis

CQI is een onderzoeksmethode om ervaringen van patiënten in het ziekenhuis, zowel tijdens opname als bij bezoek aan een polikliniek te meten. Mediquest is een organisatie die dit onderzoek uitvoert. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren heeft Mediquest uw naam en adresgegevens nodig. Deze gegevens worden door het ziekenhuis aan Mediquest doorgegeven. Daarna is het mogelijk dat u door Mediquest benaderd wordt om een aantal vragen over uw ervaringen in Bernhoven te beantwoorden. Deelname aan dit onderzoek is natuurlijk niet verplicht. En als u bezwaar heeft dat Bernhoven uw naam en adregegevens doorgeeft aan Mediquest kunt u dat aan ons doorgeven.

Wilsverklaring

U kunt in een situatie terechtkomen waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Wanneer anderen voor u moeten beslissen, kan een wilsverklaring een belangrijke hulp zijn. Een duidelijke verklaring dat u een bepaalde handeling niet wenst, en waarvoor u geen toestemming zou geven als u daartoe nog in staat zou zijn, wordt in principe gerespecteerd.

Klachten

Het kan voorkomen dat u over sommige onderdelen van uw verblijf niet zo tevreden bent. Uw problemen kunt u het beste zo snel mogelijk bespreken met degene die u behandelt of met degene die naar uw mening de klacht heeft veroorzaakt. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Daarom kunt u altijd een beroep doen op de medewerkers van onze PatiëntService of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie leest u in de folder `Klachtenprocedure  Bernhoven',  via de website van het ziekenhuis of mail naar psb@bernhoven.nl voor een exemplaar.

Toestemming onderzoek na prikaccident

Bij een onderzoek, behandeling of operatie kan een ziekenhuismedewerker per ongeluk in aanraking komen met bloed of andere lichaamsvloeistoffen van een patiënt. De medewerker kan zich bijvoorbeeld prikken aan een naald - of snijden aan een instrument - waar bloed op zit van een patiënt. We noemen dit een ‘prikaccident’.

Na een prikaccident willen we graag met spoed het bloed onderzoeken van de patiënt. De patiënt kan een aandoening hebben die via het bloed overdraagbaar is, zoals hepatitis B of HIV. In dat geval moet de ziekenhuismedewerker binnen 2 uur met een behandeling starten om infectie te voorkomen. Een patiënt moet altijd eerst toestemming geven voor een bloedonderzoek. Omdat dit niet mogelijk is als u bijvoorbeeld onder narcose bent, vragen wij u het van tevoren aan te geven als u niet mee wilt werken aan een bloedonderzoek na een eventueel prikaccident. Vertelt u dit dan aan uw behandelend arts. 

Als u geen bezwaar heeft gemaakt en er tijdens uw operatie een prikaccident is geweest, dan wordt u hiervan altijd op de hoogte gebracht na de operatie.

Mogelijkheden voor extra zorg en service

PatiëntServiceBureau

In Bernhoven kunt u met allerlei vragen terecht bij het  PatiëntServiceBureau. U vindt het PatiëntServiceBureau in de centrale hal naast de receptie en kunt er terecht voor:

 • informatie over de gang van zaken in Bernhoven
 • vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van uw behandeling of verzorging in het ziekenhuis
 • folders over ziekten, onderzoeken en behandelingen
 • informatie over begeleidingsmogelijkheden, activiteiten en adressen van o.a. patiëntenverenigingen en andere instellingen voor gezondheidszorg

Het PatiëntServiceBureau is op werkdagen geopend van 8.30-17.00 uur.

U kunt ook telefonisch of via e-mail contact opnemen. Telefoon: 0413 – 40 29 01, psb@bernhoven.nl

Geestelijke verzorging

U kunt, vóór uw opname, een bericht (laten) doorgeven aan uw eigen parochie of gemeente over uw ziekenhuisopname. Via de verpleegkundige kunt u ook een beroep doen op een geestelijk verzorger van het ziekenhuis. Wilt u even met uw gedachten alleen zijn, een kaarsje opsteken of een gebedje uitspreken, dan kunt u terecht in het Stiltecentrum in de hal van het ziekenhuis. Wilt u de afdeling verlaten, overleg dit dan even met de verpleegkundige.

Vrijwilligers

In het ziekenhuis werkt een grote groep vrijwilligers. Zij vervullen vele extra taken, zoals het begeleiden van patiënten naar de verpleegafdeling, onderzoeksafdeling, het verzorgen van de bloemen etc. Desgewenst doen ze een boodschap voor u in de ziekenhuiswinkel. Via de verpleegkundige kunt u contact opnemen met de vrijwilligers.

Post

De post wordt, met uitzondering van zon- en feestdagen, dagelijks op de afdeling bezorgd. Te versturen post kunt u afgeven bij de Receptie of aan de verpleegkundige van de afdeling. Post, aan u gericht, is eerder in uw bezit als de postcode van het ziekenhuis, uw naam en het kamernummer duidelijk zijn vermeld.

Bernhoven Naam & kamernummer Postbus 707 5400 AS  UDEN

Televisie, telefoon, internet

U kunt gebruik maken van telefoon en televisie en internet. U kunt kiezen om alleen gebruik te maken van telefoon, maar u kunt ook televisie huren. Wanneer u de televisie huurt, krijgt u daar gratis de mogelijkheid bij om van internet gebruik te maken. Ook het gebruik van radio is gratis. Bij uw bed bevindt zich een bedsideterminal. Via deze terminal kunt u telefoon en, als u dat wilt televisie huren. De tarieven vindt u op de bedsideterminal. Als u graag een koptelefoon wilt dan kunt u hiernaar vragen bij de verpleegkundige.

Tarieven huur telefoon, radio, televisie, internet

Het luisteren naar de radio en het gebruik van internet  is gratis, maar alleen als u een televisie huurt. Heeft u geen behoefte aan tv, dan kunt helaas geen gebruik maken van het gratis internet omdat deze faciliteiten aan elkaar gekoppeld zijn. Kiest u voor gebruik van alleen telefoon dan bedraagt de huur de eerste tien dagen van uw verblijf  €2,50 per dag. Vanaf dag 11 t/m 20 zijn de kosten €1,50 per dag, van dag 21 t/m 30 betaalt u €0,50 ct. per dag. Uiteraard zijn hierbij de gesprekskosten niet meegerekend.

Wilt u alleen gebruik maken van de televisie, dan kost de huur de eerste tien dagen €3,50, van dag 11 t/m dag 20 betaalt u €2,50 per dag en vanaf dag 21 t/m 30 €1,50.

U kunt ook kiezen voor een combinatie van telefoon en televisie. Dan telt u de kosten voor huur van telefoon en televisie bij elkaar op. U betaalt dan de eerste tien dagen totaal €6,00; dag 11 t/m 20 is dat €4,00 en dag 21 t/m 30 kost dit €2,00.

Mobiele telefoon

Mobiel bellen in het ziekenhuis is toegestaan. Met uitzondering van de volgende twee situaties.

 • Vanwege storingsgevoelige medische apparatuur, is het niet toegestaan binnen een straal van 1.5m tot aan het medisch apparaat, te bellen. Denk bijvoorbeeld aan bewakingsmonitoren of een infuuspomp. De kans bestaat dat deze apparatuur van slag raakt door uw mobiele telefoon.
 • Binnen het ziekenhuis bestaan er zones waar bellen niet toegestaan is, dit wordt ter plekke aangegeven.

Laptop/Tablet/Smartphone i.v.m. internet

U kunt uw eigen laptop/tablet of smartphone gebruiken voor draadloos internet. Let wel op als u de accu of batterij wilt opladen. Doe dit liever niet in de buurt van het bed. U, uw bezoek of de mensen die voor u zorgen zouden over de draden kunnen struikelen. Zorg dus dat de situatie veilig is als u een van deze apparaten op wilt laden.

Schade

Als door nalatigheid of schuld van medewerkers van het ziekenhuis schade wordt toegebracht aan uw persoonlijke eigendommen, kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dat kan door het invullen van een 'schadeformulier'. Dit formulier is te verkrijgen via de verpleegkundige. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij PatiëntService in de hal van het ziekenhuis.

Cliëntenraad

Het ziekenhuis beschikt over een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van (potentiële) patiënten van het ziekenhuis. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten.

Wanneer u naar huis gaat

Wanneer naar huis?

Soms is al voor de opname de duur van het verblijf in het ziekenhuis bekend. Meestal is dit echter niet het geval en brengt de behandelend specialist (hoofdbehandelaar) of de verpleegkundige u hiervan zo vroeg mogelijk, op de hoogte. Op de meeste afdelingen verlaat u 's ochtends het ziekenhuis.

Nazorg

De behandelend specialist (hoofdbehandelaar) en verpleegkundige bespreken vóór uw ontslag wat u zelf thuis aan verdere behandeling moet doen. Bijvoorbeeld dieet, fysiotherapie, medicijnen, wondverzorging etcetera.

Als u weer thuis bent, moet u weer helemaal zelf uw gezondheid in de gaten houden. Daarom is het belangrijk dat u alle vragen die u hierover heeft, ook stelt. Met behulp van de folder 'Weer naar huis' kunt u zich voorbereiden op de thuissituatie. 

Informatie voor de huisarts

Uw behandelend specialist informeert uw huisarts schriftelijk over de opname, uw ziekteverloop en het ontslag.

Zorg- en herstelhotel Udens Duyn

U bent zodanig hersteld dat u niet meer in het ziekenhuis hoeft te blijven. U mag naar huis. Maar eigenlijk wilt u liever nog even herstellen met wat zorg waarop u terug kunt vallen. Dan is Zorg- en herstelhotel Udens Duyn voor u misschien een uitstekend alternatief. Udens Duyn biedt alle luxe van een hotel, aangevuld met de zorg die u nodig heeft, 24 uur per dag. Dat geeft een prettig gevoel.

Meer weten: Ga naar www.udensduyn.nl of bel 0413 - 71 25 50. Mailen kan ook naar info@udensduyn.nl

Udens Duyn vindt u aan de Annaboulevard 6, 5406 PZ Uden, naast Bernhoven.