Spring naar de content

Behandeling door de mond-, kaak- en aangezichtschirurg van Bernhoven

Binnenkort komt u naar de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) van Bernhoven. In deze folder vindt u praktische informatie over het maken van een afspraak en de gang van zaken tijdens het polikliniekbezoek.

Uw tandarts heeft u doorverwezen naar de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, in verband met:

 • behandeling van een ontstoken wortelpunt
 • verwijderen van een verstandskies of wortelrest
 • bezoek aan de mond- kaak- en aangezichtschirurg voor nader onderzoek

Het maken van een afspraak

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek. De polikliniek is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 26, route 150. U kunt ook een afspraak aanvragen via onze website www.bernhoven.nl.

Wanneer uw tandarts u doorverwijst voor een bepaalde behandeling, dan krijgt u bij het maken van de afspraak meestal direct de dag en het tijdstip door waarop de behandeling plaatsvindt. Wanneer nodig krijgt u van de polikliniekassistente ook een afspraak voor het laten maken van een röntgenfoto. Als uw tandarts recent nog een overzichtsfoto van uw kaak heeft gemaakt, mag u vragen om deze naar ons door te mailen.

Het is ook mogelijk dat uw tandarts nog geen behandeling met u heeft afgesproken en dat hij/zij u verwijst voor een bezoek aan de mond- kaak- en aangezichtschirurg. Tijdens dit bezoek gaat de mond- kaak- en aangezichtschirurg na of onderzoek en/of behandeling gewenst is. De mond- kaak- en aangezichtschirurg bespreekt dit met u en maakt eventueel een vervolgafspraak.

Hoe bereidt u zich voor?

Nuchter

Voor een behandeling bij de mond- kaak- en aangezichtschirurg hoeft u niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u gewoon kunt eten en drinken voordat u naar het ziekenhuis komt.

Medicijnen

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, geeft u dit bij het maken van de afspraak door aan de polikliniekassistente. 

Belangrijk

Na de behandeling kunt u zich suf voelen van de verdoving. Daarom wordt u geadviseerd om na de behandeling niet zelf naar huis te rijden. Zorg ervoor dat er iemand met u meegaat of u na de behandeling komt ophalen.

Wat brengt u mee?

 • patiëntenpas van het ziekenhuis
 • eventueel verwijsbrief van de tandarts
 • eventueel overzicht van medicijnen die u gebruikt
 • indien u voor een behandeling komt verzoeken wij u een coldpack mee te nemen, zodat u meteen kunt starten met koelen. Op de polikliniek zijn koelkasten aanwezig om de coldpack in te leggen.

Denk aan uw Actueel Medicijn Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht(AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. 

U kunt niet komen, wat nu?

Wanneer u niet naar uw afspraak kunt komen, bel dan op tijd naar de polikliniek MKA om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

De dag van de behandeling

Waar wordt u verwacht?

Op de dag van de behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de centrale aanmeldbalie op route 150. U wordt daarna doorverwezen naar de balie van de polikliniek Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Wanneer nodig maakt de assistente allereerst een röntgenfoto en vervolgens komt u bij de mond- kaak- en aangezichtschirurg voor de behandeling.


De behandeling

 • Behandeling van een ontstoken wortelpunt
  Onder plaatselijke verdoving wordt een snee in het tandvlees ter plaatse van de te behandelen tand of kies gemaakt. De mond- kaak- en aangezichtschirurg haalt met een boortje de wortelpuntontsteking weg. Om te zorgen dat de ontsteking niet opnieuw kan ontstaan wordt de wortelpunt van de tand of kies iets ingekort. De ingekorte wortelpunt wordt afgesloten met een vulmateriaal. De wond wordt daarna schoongespoeld en vervolgens gehecht met oplosbare hechtingen.
 • Verwijderen van een verstandskies of wortelrest
  Onder plaatselijke verdoving trekt de mond- kaak- en aangezichtschirurg de kies. Wanneer de kies onder het tandvlees en/of bot ligt, dan wordt eerst het tandvlees opzij geschoven. Zo nodig wordt de kies dan met de boor verder vrij gelegd en verwijderd. Vervolgens wordt de wond gehecht met oplosbare hechtingen.
 • Andere behandeling

Na de behandeling

 • We raden u aan om de eerste dagen na de behandeling niet te sporten en geen zware lichamelijke inspanning te verrichten.
 • Meestal krijgt u van de polikliniekassistente een recept mee voor pijnstilling.
 • Na de behandeling krijgt u van de polikliniekassistente informatie over de nazorg en adviezen voor thuis.

Meer informatie

Voor meer algemene informatie over behandelingen door de mond- kaak- en aangezichtschirurg, kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie: www.nvmk.nl

PatiëntService 

Specifieke informatie over bijvoorbeeld `de behandeling van een ontstoken wortelpunt' of `verwijdering van een verstandskies' vindt u in de folders op onze website. Naast een bezoek kunt u ook telefonisch of via e-mail contact opnemen. PatiëntService is op werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.