Spring naar de content

Besnijdenis of verwijdingsplastiek bij kinderen

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een verwijdingsplastiek of een besnijdenis. In medische taal wordt een besnijdenis circumcisie genoemd. In deze folder leest u meer informatie over een verwijdingsplastiek/besnijdenis, de operatie en de nazorg. Algemene informatie over de opname leest u in de folder Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een operatie.

Bent u verzekerd?

U moet van tevoren zelf bij uw verzekering navragen of deze ingreep door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Wat is een verwijdingsplastiek en een besnijdenis?

Bij een verwijdingsplastiek wordt het nauwe deel van de voorhuid als het ware opgerekt. Hoewel er soms van tevoren met u een verwijdingsplastiek is afgesproken, kan het altijd nog tegenvallen bij de operatie. In dit geval moet de arts alsnog een besnijdenis uitvoeren.
Bij een besnijdenis wordt de te nauwe voorhuid van de penis verwijderd. De vernauwing van de voorhuid is meestal aangeboren.

Waarom een operatie?

De meest voorkomende reden tot de ingreep is een te nauwe voorhuid van de penis. Een te nauwe voorhuid kan moeilijkheden geven bij het plassen of er kan een ontsteking van de eikel of voorhuid optreden.

Wat gebeurt er bij de operatie?

Bij een verwijdingsplastiek:

Het wijder maken van de voorhuid door de huid te verplaatsen waarbij de voorhuid dus wordt behouden. De operatie vindt plaats onder algehele narcose.

Bij een besnijdenis:

Tijdens de operatie wordt de voorhuid rondom de penis verwijderd. Eventuele verklevingen tussen de voorhuid en de eikel worden losgemaakt. Aan de basis van de eikel komen rondom oplosbare hechtingen. De penis wordt ingesmeerd met een zalf en er komt een verband met een vet gaas omheen.  Een besnijdenis bij een kind duurt meestal 20 minuten en vindt plaats onder algehele narcose.

De opname

Uw kind wordt voor deze ingreep enkele uren opgenomen. De Opname Planning informeert u, ongeveer een week van te voren, over de dag en het tijdstip dat uw kind in Bernhoven wordt verwacht voor de ingreep. De wachttijd kan sterk variëren.

Op de dag van de operatie mag u bij uw kind blijven, ook bij het onder narcose gaan (niet bij de operatie zelf). Na de operatie worden geen complicaties verwacht zodat uw kind thuis kan herstellen. 

 • Zorg dat u de pijnstilling (paracetamol) in huis heeft voordat de operatie plaats vindt.
 • Neem naast de algemene spulletjes ook een strakke onderbroek mee zodat de penis goed ondersteund wordt na de operatie.

Na de operatie

Algemeen

Na de operatie kan uw kind wat last hebben van hoofdpijn en/of misselijkheid. Deze klachten kunnen optreden door de slaapmedicatie die is toegediend, de klachten verdwijnen vrij snel (binnen enkele uren tot soms enkele dagen). Een paar keer overgeven is niet verontrustend. Ook kan uw kind last hebben van wat keelpijn, dit is van de tube die tijdens de operatie is ingebracht in de keel van uw kind.

Specifiek

Bij een verwijdingsplastiek

Uw zoon heeft een gaas rondom de penis zitten. Dit gaas wordt verwijderd voordat uw kind voor de eerste keer gaat plassen.

Bij een besnijdenis

Uw zoon heeft een drukverband om de penis zitten (penisdrukverband). Dit verband voorkomt nabloeden. Urineren kan door het verband heen, ook al wordt het verband hierdoor nat. 

Angst voor pijn tijdens het plassen kan een rol spelen als uw zoon zegt niet te kunnen plassen. Zijn penis ziet er na de operatie anders uit dan voorheen (de penis is gezwollen en/of de eikel is onbedekt). Het is belangrijk om uw zoon hierop voor te bereiden.

Wat zijn de risico’s?

Complicaties komen bij deze ingreep bijna nooit voor. Wel is er, zoals bij elke operatieve ingreep, een kleine kans op een bloeding of infectie (dik en rood worden van het wondgebied). Een geringe uiting van een bloeding kunt u na enkele dagen herkennen in de vorm van een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting. Dat is niet verontrustend.

Naar huis

Als alles goed verloopt, kan uw kind na enkele uren na de operatie naar huis. Voor het ontslag komt de uroloog niet meer bij uw kind langs.
Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen zo spoedig mogelijk te herstellen. 
In verband met eventuele misselijkheid en kans op spugen, is het voor uw kind prettiger met eigen vervoer of de taxi naar huis te gaan en niet met het openbaar vervoer. Het is handig om een spuugbakje in de auto te hebben liggen.

Adviezen en instructies voor thuis

Laat uw kind de dag van de operatie thuis bedrust houden en de eerste dagen rustig aan doen.

Eten en drinken

Bij thuiskomst mag uw kind normaal eten en drinken, al zal uw kind op de dag van de operatie nog weinig eetlust hebben. Is uw kind nog misselijk? Begin dan met wat water en breid dan langzaam uit naar normaal eten.

Temperatuur

Het is mogelijk dat uw kind de eerste dagen na de ingreep wat verhoging of koorts heeft. Dit is een normaal verschijnsel.

Pijnstilling

Geef uw kind de eerste 48 uur na de operatie standaard iedere 8 uur paracetamol voor de pijn en daarnaast volgens afspraak diclofenac. De hoeveelheid paracetamol en dicolofenac die uw kind per keer mag, hangt af van het gewicht van uw kind. De verpleegkundige informeert u hierover.

Plassen

Het is belangrijk dat uw kind binnen 8 uur na de operatie heeft geplast. Als dit niet in het ziekenhuis lukt, mag uw kind toch naar huis. Lukt het uw kind thuis niet te plassen (binnen 8 uur na de operatie), neem dan contact op met de spoedeisende hulp  van Bernhoven.

 • Bij een verwijdingsplastiek:
  Verwijder het gaas voordat uw kind gaat plassen, er hoeft daarna geen nieuw gaas om de penis heen.
 • Bij een besnijdenis:
  Plassen mag door het verband heen, ook al wordt het nat. 24 uur na de operatie verwijdert u het verband, als de wond nog lekt, mag u de wond met een gaasje opnieuw  verbinden. Is de wond droog, dan hoeft de penis niet opnieuw verbonden te worden. Het beste is de penis te drogen aan de lucht.

Douchen en (wond)verzorging

 • Uw kind mag kortdurend (3 tot 5 minuten) onder de douche (uitgezonderd op de operatiedag). Na twee weken mag uw kind weer in bad. 
 • Er wordt gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen. De hechtingen hoeven dus niet meer verwijderd te worden (deze lossen vanzelf op).
 • Bij een verwijdingsplastiek: trek 2x per dag de voorhuid helemaal terug tot achter de glanspenis (om verklevingen te voorkomen).
 • Bij een besnijdenis: verwijder 24 uur na de operatie het penisdrukverband, er hoeft daarna geen nieuw verband om de penis heen gedaan te worden.
 • U kunt na het douchen de penis drogen door met een zachte handdoek de penis droog te deppen of te föhnen

Naar school

Meestal kan uw kind na enkele dagen weer naar school als hij/zij zich goed voelt en pijnvrij is. Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen.

Naar buiten, sporten, fietsen en zwemmen

Uw kind mag de eerste twee à drie weken na de operatie niet sporten, zwemmen, fietsen of wilde spelletjes doen.

Overige aandachtspunten / leefregels

 • Om de penis te ondersteunen en het wondgebied rust te geven, zijn gewone onderbroeken of ondersteunende boxershorts het meest geschikt. 
 • Om zwelling te voorkomen is het raadzaam de penis omhoog te leggen in de onderbroek.

Controle afspraak

Een afspraak voor de nacontrole ontvangt u van de verpleegkundige.

Wat te doen bij problemen?

 • Bel bij acute problemen (extreme zwelling, een nabloeding of niet geplast hebben binnen 8 uur na de operatie) de receptie van Bernhoven (0413 - 40 40 40). Moet u onverhoopt naar de SEH van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis de borden ‘Spoedpost Bernhoven’.
 • Bel bij problemen (aanhoudend braken, veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers) die ontstaan binnen 24 uur na de operatie binnen kantooruren de polikliniek urologie (0413 - 40 19 68) en buiten kantooruren de receptie van Bernhoven: 0413 - 40 40 40 )
 • Bel bij problemen (veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers, na drie dagen nog koorts, als er pus of bloed uit de penis komt, als de penis steeds dikker wordt) die ontstaan na 24 uur na de operatie de polikliniek urologie of uw huisarts.